Wonen en reizen
Laatste controle : 22/01/2018

Intellectuele-eigendomsrechten

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Wat is intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom bestaat uit producten, werken of processen die door u bedacht zijn en die u een concurrentievoordeel bieden.

Er zijn 3 subcategorieën:

Hoe kan ik mijn intellectuele eigendom beschermen?

U kunt uw intellectuele eigendom beschermen dankzij de intellectuele-eigendomsrechten (IER), vastgelegd door de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom. Het soort bescherming hangt af van het soort intellectuele eigendom:

Intellectuele-eigendomsrechten worden nog steeds voornamelijk beschermd door nationale wetten, en niet door EU-wetten. Het is ingewikkeld en duur om ze in elk EU-land individueel te beschermen. U kunt tijd en geld besparen door uw intellectuele eigendom op EU-niveau te beschermen.

Als u zakendoet in meer dan één EU-land, bieden een EU-merk en een ingeschreven gemeenschapsmodel met één inschrijving bescherming in alle 28 EU-landen. U kunt deze inschrijving doen in om het even welke van de 23 EU-talen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Een online-inschrijving kost 850 euro voor een merk en 350 euro voor een gemeenschapsmodel.

U kunt een nationaal octrooi aanvragen bij een octrooibureau in een EU-land, en een Europees octrooi bij het Europees Octrooibureau. Een Europees octrooi moet echter bevestigd worden door het nationaal octrooibureau in elk landen waar bescherming vereist is. Afhankelijk van de wetgeving in die landenen moet u wellicht vóór een bepaalde datum vertalingen verstrekken of kosten betalen. Informatie over de kosten en procedures van nationale diensten voor industriële eigendom in 30 Europese landen.

Meer informatie per land:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Namaak (ongeoorloofd imiteren van een merkproduct) en piraterij\(het zonder toestemming kopiëren van een door intellectuele-eigendomsrechten beschermd product) nemen verontrustende vormen aan. Dit brengt innovatie, groei, werkgelegenheid en de gezondheid en veiligheid van consumenten in gevaar.

Afhankelijk van de wetgeving in het betrokken EU-land en de herkomst van de nagemaakte goederen moeten gedupeerden zich wenden tot de douane, de toezichthouder (op de handelsvoorschriften), de politie of het octrooi- of merkenbureau.

Bescherming tegen namaak

Douanediensten vormen de eerste verdedigingslijn voor uw intellectuele-eigendomsrechten aan de EU-grenzen. Zij kunnen goederen vasthouden als u vermoedt dat uw intellectuele-eigendomsrechten geschonden worden. Hiervoor moet u een verzoek tot optredenfrdeen indienen bij de bevoegde nationale douaneautoriteiten.

Het verzoek om bijstand geldt voor één land, maar verzoeken die in één EU-land gedaan worden, kunnen dezelfde rechtsstatus krijgen in alle EU-landen.

Formulierenfrdeen en handboekfrdeen om een verzoek om optreden bij de douane in te dienen.

Zie ook:

Gerelateerde onderwerpen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese IER-helpdesken

Gratis advies en opleiding over het beheer van intellectuele eigendom voor internationale contracten en projecten die door de EU gecofinancierd worden

IER-helpdesks voor het midden- en kleinbedrijfen

Gratis hulp en advies over het beheer van uw intellectuele-eigendomsrechten in China, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië

InnovAccessen

Nationale steunmaatregelen, registratieprocedures en informatie over wetgeving, verstrekt door IE-diensten in 30 Europese landen

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: