Navigācijas ceļš

Atjaunināts 16/01/2018

Intelektuālā īpašuma tiesības

Kas ir intelektuālais īpašums?

Intelektuālais īpašums ir ražojumi, darbi vai procesi, kurus esat radījuši un kas nodrošina jums konkurences priekšrocības.

Ir trīs kategorijas:

  • rūpnieciskais īpašums: izgudrojumi (patenti), preču zīmes, rūpnieciskās izstrādes un modeļi, jaunas augu šķirnes un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes;
  • ar autortiesībām aizsargāti mākslas darbi: literatūras un mākslas oriģināldarbi, mūzika, televīzijas pārraides, programmatūra, datubāzes, arhitektūras projekti, reklāma un multivide;
  • komerciālās stratēģijas: tirdzniecības noslēpumi, zinātība, konfidencialitātes līgumi un ātrās ražošanas stratēģija.

Kā aizsargāt intelektuālo īpašumu?

Jūs aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, kuras noteikusi Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Atkarībā no intelektuālā īpašuma veida ir vairāku veidu aizsardzība:

  • pateicoties patentiem, noteiktu laiku (atkarībā no izgudrojuma veida) trešām personām var liegt jūsu izgudrojuma izgatavošanu, izmantošanu vai pārdošanu;
  • preču zīmes aizsargā jūsu ražojuma nosaukumu: neviens konkurents nevar pārdod ražojumus ar tādu pašu nosaukumu;
  • autortiesības jums dod tiesības kontrolēt jūsu jaunradītā darba ražošanu, izplatīšanu vai publisku demonstrēšanu. Šī aizsardzība ir automātiska. Nav nekādas oficiālas reģistrācijas procedūras. Varat tūlīt izmantot autortiesību simbolu.

Intelektuālā īpašuma tiesības joprojām pamatā regulē valstu, nevis ES tiesību akti. Var izrādīties, ka šo tiesību aizsardzība katrā ES dalībvalstī atsevišķi ir sarežģīta un dārga. Laiku un naudu var ietaupīt, savas intelektuālā īpašuma tiesības aizsargājot ES līmenī.

Ja īstenojat komercdarbību vairākās ES valstīs, reģistrējot Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu , jūs nodrošināt aizsardzību 28 ES dalībvalstīs. Reģistrēšanu varat veikt, jebkurā no ES 23 valodām adresējot pieteikumu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO). Pieteikums tiešsaistē maksā 850 eiro par preču zīmi un 350 eiro par Kopienas dizainparaugu.

Varat pieteikt valsts patentu kādas ES valsts patentu birojā vai vērsties Eiropas Patentu iestādē, lai saņemtu Eiropas patentu. Tomēr Eiropas patents ir jāapstiprina visu to valstu patentu birojosEnglish, kurās ir nepieciešama aizsardzība. Dažās valstīs valsts tiesību aktiEnglish prasa patenta tulkojumu vai nodevas maksājumu noteiktā termiņā. Plašāku informāciju par izmaksām un procedūrām 30 valstu intelektuālā īpašuma birojos atradīsiet te.

Uzziniet vairāk par katru valsti atsevišķi:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Viltošana (zīmola ražojumu krāpnieciska pakaļdarināšana) un pirātisms (ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu produktu neatļauta kopēšana) ir sasniedzis draudīgus apmērus, un šīs parādības nopietni ietekmē inovāciju, izaugsmi, nodarbinātību un patērētāju veselību un drošību.

Atkarībā no attiecīgās ES valsts tiesību aktiem un no viltoto preču avota kompetentās iestādes var būt muitas iestādes, tirgus (tirdzniecības standartu) uzraudzības iestādes, policija vai patentu un preču zīmju biroji.

Aizsardzība pret viltošanu

Muitas iestādes ir pirmā līnija intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā uz ES robežām. Varat prasīt, lai tiktu aizturētas preces, par kurām ir aizdomas, ka tās nav saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Tālab ir jāaizpilda pieprasījuma veidlapafrançaisDeutschEnglish un tā jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentajām muitas iestādēm.

Šos pieprasījumus iejaukties iesniedz valsts līmenī, tomēr tiem var piešķirt tādu pašu juridisko statusu visās ES valstīs.

VeidlapasfrançaisDeutschEnglish un rokasgrāmatafrançaisDeutschEnglish, kur izskaidrots, kā iesniedzams muitas iestādēm adresēts pieprasījums iejaukties.

Skatīt arī:

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Eiropas palīdzības birojs intelektuālā īpašuma tiesību jautājumosEnglish

Bezmaksas konsultācijas un apmācība par intelektuālā īpašuma pārvaldību ES līdzfinansētos projektos vai starptautiskos darījumos

Atbalsta dienests MVU par intelektuālā īpašuma tiesībāmEnglish

Bezmaksas konsultācijas un uzņēmējdarbības rīki, lai pārvaldītu jūsu intelektuālo īpašumu Ķīnā, Latīņamerikā un Dienvidaustrumāzijā

InnovAccessEnglish

Valstu atbalsta pasākumi, reģistrācijas procedūras un 30 Eiropas valstu intelektuālā īpašuma biroju sniegta informācija par tiesību aktiem