Navigatsioonitee

Ajakohastatud 16/01/2018

Intellektuaalomandiõigused

Mis on intellektuaalomand?

Intellektuaalomand koosneb teie loodud toodetest, tööst või protsessidest, mis annavad teile konkurentsieelise.

Selle kolm alaliiki on järgmised:

  • tööstusomand: leiutised (patendid), kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, uued taimesordid ja geograafilised päritolutähised;
  • autoriõigusega kaitstavad kunstiteosed: originaalsed kirjandus- ja kunstiteosed, muusika, telesaated, tarkvara, andmebaasid, arhitektuuriprojektid, reklaamid ja multimeediatoodang;
  • äristrateegiad: ärisaladused, oskusteave, konfidentsiaalsuskokkulepped ja kiire tootmine.

Kuidas ma saan oma intellektuaalomandit kaitsta?

Oma intellektuaalomandit saate kaitsta Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kehtestatud intellektuaalomandiõiguste abil. Kaitsmiseks kasutatav vahend sõltub intellektuaalomandi liigist:

  • patendid – takistavad kolmandatel isikutel valmistada, kasutada või müüa teie leiutist teatava aja jooksul sõltuvalt leiutise liigist;
  • kaubamärgid – kaitsevad teie toote nime, takistades teistel ettevõtjatel müüa toodet sama nime all;
  • autoriõigus – teavitab teisi, et teie kui autor kavatsete oma teose tootmist, levitamist, näitamist või esitamist kontrollida. Autoriõigus antakse automaatselt, ilma ametliku registreerimiseta. Võite hakata autoriõiguse sümbolit kasutama kohe.

Intellektuaalomandiõigusi kaitsevad praegu rohkem siseriiklikud kui ELi õigusaktid. Nende kaitsmine igas ELi liikmesriigis eraldi võib olla keeruline ja kulukas. Võite säästa aega ja raha, kaitstes oma intellektuaalomandit ELi tasandil.

Kui tegutsete rohkem kui ühes ELi riigis, annavad Euroopa Liidu kaubamärk ja ühenduse registreeritud disainilahendus teile kaitse 28 ELi liikmesriigis üheainsa registreerimisega. Te saate registreerida oma kaubamärgi või disainilahenduse ühes ELi 23 keeles ühtse taotluse alusel Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO). Veebipõhise taotluse esitamine maksab 850 eurot kaubamärgi ja 350 eurot ühenduse disainilahenduse puhul.

Võite taotleda riiklikku patenti ELi liikmesriigi patendiametis või Euroopa patenti Euroopa Patendiameti (EPO) kaudu. Euroopa patendi peavad aga kinnitama riiklikud patendiametidEnglish igas riigis, kus kaitset taotletakse. Sõltuvalt asjaomase riigi seadustestEnglish võidakse teilt nõuda tõlgete esitamist või tasude maksmist kindlaks kuupäevaks. Lisateavet 30 Euroopa riigi intellektuaalomandiasutuste tasude ja menetluste kohta võite leida siin .

Uurige põhjalikumalt riikide kaupa:

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Võltsimine (kaubamärgiga toote loata imiteerimine) ja piraatlus (intellektuaalomandiõigusega kaitstud teose loata kopeerimine) on võtnud murettekitavad mõõtmed. Sellel on tõsised tagajärjed innovatsioonile, majanduskasvule, tööhõivele ning tarbija tervisele ja ohutusele.

Sõltuvalt ELi liikmesriigi õigusest ning võltsitud kauba päritolust tuleb pöörduda järgmiste ametiasutuste poole: toll, turujärelevalve (turustamisstandardid), politsei või patendi- ja kaubamärgiametid.

Kaitse võltsimise vastu

Tolliasutused moodustavad esimese kaitseliini teie intellektuaalomandiõiguste kaitseks ELi piiridel. Võite neid paluda pidada kinni kaup, mille puhul kahtlustate intellektuaalomandiõiguste rikkumist. Selleks esitage pädevale riiklikule tolliasutusele vastav meetmetaotlusfrançaisDeutschEnglish.

Abitaotlus esitatakse riiklikul tasandil, kuid ühes ELi liikmesriigis esitatud taotlusele võib anda samasuguse õigusliku staatuse kõigis ELi liikmesriikides.

VormidfrançaisDeutschEnglish ja juhendfrançaisDeutschEnglish tollimeetmete taotlemiseks.

Vt ka:

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Intellektuaalomandi õiguste kasutajatugiEnglish

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatud projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul

Intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi VKEdeleEnglish

Tasuta nõustamine ja ärilahendused teie intellektuaalomandi kaitsmiseks Hiinas, Lõuna-Ameerikas ja Kagu-Aasias

InnovAccessEnglish

30 Euroopa riigi intellektuaalomandi asutuse poolt esitatud riiklikud toetusmeetmed, registreerimismenetlused ja õigusakte käsitlev teave