Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 22/01/2018

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία;

Πρόκειται για προϊόντα, έργα ή διαδικασίες που έχετε επινοήσει εσείς και που σας παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες:

  • Βιομηχανική ιδιοκτησία: εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης
  • Καλλιτεχνικά έργα που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα: πρωτότυπα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημίσεις και πολυμέσα
  • Εμπορικές στρατηγικές: εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ή ταχεία παραγωγή.

Πώς μπορώ να προστατέψω τη διανοητική ιδιοκτησία μου;

Μπορείτε να την προστατέψετε μέσω των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Η μορφή προστασίας εξαρτάται από το είδος της ΔΙ:

  • διπλώματα ευρεσιτεχνίας - σας δίνουν τη δυνατότητα να εμποδίζετε την παραγωγή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσής σας από τρίτους για συγκεκριμένο διάστημα, ανάλογα με τον τύπο της εφεύρεσης
  • εμπορικά σήματα - προστατεύουν την ονομασία του προϊόντος σας, απαγορεύοντας σε άλλες επιχειρήσεις να πωλούν προϊόν με την ίδια ονομασία
  • πνευματικά δικαιώματα - κάνουν γνωστό σε άλλους ότι εσείς (ως ο δημιουργός) έχετε τον έλεγχο της παραγωγής, της διανομής, της επίδειξης ή της εκτέλεσης των έργων σας. Τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται επίσημη καταχώριση. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο «copyright» αμέσως.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από την εθνική νομοθεσία και όχι από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η προστασία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ χωριστά μπορεί να αποβεί περίπλοκη και δαπανηρή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα προστατεύοντας τη διανοητική σας ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ.

Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερες από μία χώρα της ΕΕ, μία και μόνο καταχώριση εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σάς παρέχει προστασία και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορείτε να καταχωρίσετε το εμπορικό σας σήμα ή σχέδιο σε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της ΕΕ με της υποβολή μίας και μόνο αίτησης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης κοστίζει 850 ευρώ για ένα εμπορικό σήμα και 350 ευρώ για ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μιας χώρας της ΕΕ ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Ωστόσο, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρωθεί από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςEnglish σε κάθε χώρα στην οποία απαιτείται προστασία. Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώραςEnglish, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε μεταφράσεις ή να καταβάλετε τέλη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις διαδικασίες από γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας 30 ευρωπαϊκών χωρών διατίθενται εδώ .

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Η παραποίηση/απομίμηση (μη επιτρεπόμενη αναπαραγωγή επώνυμου αγαθού) και η πειρατεία (μη επιτρεπόμενη αντιγραφή είδους που καλύπτεται από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας) έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση, καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανάλογα με το δίκαιο της σχετικής χώρας της ΕΕ και τον δράστη της παραποίησης/απομίμησης, αρμόδιες αρχές είναι: τα τελωνεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς (υπηρεσία εμπορικών προτύπων), η αστυνομία ή τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.

Προστασία από την παραποίηση/απομίμηση

Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της ΕΕ. Μπορείτε να τους ζητήσετε να πραγματοποιήσουν κατάσχεση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας υποβάλλοντας αίτηση παρέμβασηςfrançaisDeutschEnglish στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές.

Παρότι οι αιτήσεις παρέμβασης υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

ΈντυπαfrançaisDeutschEnglish και οδηγόςfrançaisDeutschEnglish για να υποβάλετε αίτηση παρέμβασης στις τελωνειακές αρχές.

Βλέπε επίσης:

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙEnglish

Δωρεάν συμβουλές και κατάρτιση όσον αφορά τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή για διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες

Γραφείο υποστήριξης ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙEnglish

Δωρεάν παροχή συμβουλών και επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση των δικαιωμάτων της διανοητικής σας ιδιοκτησίας στην Κίνα, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία

InnovAccessEnglish

Εθνικά μέτρα στήριξης, διαδικασίες καταχώρισης και πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία από τις υπηρεσίες θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) 30 ευρωπαϊκών χωρών