Senast kontrollerat : 20/09/2018

Starta europbolag (SE)

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Har du ett företag och vill expandera i ett annat EU-land? Då kan du bilda ett europabolag, en typ av publikt aktiebolag som regleras av EU-lagstiftningen.

Det finns flera fördelar med europabolag:

Hur bildar man ett europabolag?

Du har fyra möjligheter, beroende på förutsättningarna:

Hur Vem Villkor
Fusion (för att bilda ett europabolag) Publika aktiebolag Minst två bolag från olika EU-länder
Europeiskt holdingbolag Publika och privata aktiebolag Minst två bolag från olika EU-länder

eller

ett bolag som i minst två år har haft ett dotterbolag eller en filial i ett annat EU-land
Europeiskt dotterbolag Bolag, företag eller andra juridiska personer Minst två bolag från olika EU-länder

eller

ett företag som i minst två år har haft ett dotterbolag eller en filial i ett annat EU-land
Ombildning Publikt aktiebolag Ett bolag som i minst två år har haft ett dotterbolag i ett annat EU-land

Villkor för att bilda ett europabolag

Europabolagen är publika aktiebolag med status som juridisk person. Villkoren för att bilda ett europabolag är följande:

  1. Sätet och huvudkontoret ska ligga i samma EU-land.
  2. Dotterbolag och filialer i andra EU-länder eller ditt bolag och andra berörda bolag ska omfattas av lagstiftningen i minst två olika EU-länder.
  3. Det ska finnas ett aktiekapital på minst 120 000 euro.
  4. Det måste finnas ett avtal om arbetstagarinflytande, där det framgår hur personalen i bolagets olika verksamheter ska konsulteras och informeras.

Kraven kan variera mellan länderna. Vissa länder kan ha högre kapitalkrav medan andra kräver att huvudkontoret och sätet ska ligga på samma ställe.

Europabolag i olika länder

Vissa EU-regler om europabolag har införlivats i nationell lagstiftning. Det betyder att reglerna kan tillämpas olika i olika länder. Detsamma gäller EU-direktivet om arbetstagarinflytande.

Se vilka nationella regler som gäller för europabolag i ditt land:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Gemensamma kontaktpunkter

Nationell information om hur du expanderar i ett annat EU-land.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: