Navigācijas ceļš

Atjaunināts 22/01/2018

Eiropas uzņēmējsabiedrība

Ja jums ir uzņēmums un vēlaties izvērst uzņēmējdarbību citā ES valstī, varat apsvērt iespēju izveidot Eiropas uzņēmējsabiedrību. Eiropas uzņēmējsabiedrība, pazīstama arī pēc saīsinājuma SE, ir akciju sabiedrības veids, un to reglamentē ES tiesības.

Eiropas uzņēmējsabiedrībai ir vairākas priekšrocības.

  • Tas ir vienkāršāks veids, kā veikt uzņēmējdarbību vairākās ES dalībvalstīs, – darbību var reorganizēt, izmantojot vienu Eiropas zīmolu, un uzņēmums var darboties bez meitasuzņēmumu tīkla izveides.
  • Tā piedāvā lielāku mobilitāti vienotajā tirgū. Piemēram, lai juridisko adresi pārreģistrētu uz citu ES dalībvalsti, uzņēmums nav jālikvidē.
  • Tas pieļauj iespēju uzņēmumā nodarbināt darbiniekus vairākās valstīs.

Kā izveidot Eiropas uzņēmējsabiedrību

Atkarībā no jūsu situācijas ir četras iespējas:

Kas Prasības
apvienošanās (lai izveidotu Eiropas uzņēmējsabiedrību) Akciju sabiedrības Vismaz divas uzņēmējsabiedrības dažādās ES valstīs
Eiropas pārvaldītājsabiedrības izveide Akciju sabiedrības vai privātās ierobežotas atbildības sabiedrības Vismaz divas uzņēmējsabiedrības dažādās ES valstīs

vai

uzņēmējsabiedrība, kurai vismaz divus gadus ir bijis meitasuzņēmums vai filiāle citā ES valstī
Eiropas meitasuzņēmuma izveide Uzņēmējsabiedrības, firmas vai citas juridiskās personas Vismaz divas uzņēmējsabiedrības dažādās ES valstīs

vai

juridiska persona, kurai vismaz divus gadus ir bijis meitasuzņēmums vai filiāle citā ES valstī
Pārveide Akciju sabiedrība Uzņēmējsabiedrība, kurai vismaz divus gadus ir bijis meitasuzņēmums citā ES valstī

Eiropas uzņēmējsabiedrības izveides nosacījumi

Eiropas uzņēmējsabiedrībai ir tāds pats juridiskas personas statuss kā akciju sabiedrībai. Lai dibinātu Eiropas uzņēmējsabiedrību:

  1. juridiskajai adresei un galvenajam birojam jābūt vienā un tajā pa šā valstī
  2. jābūt pārstāvībai citās ES valstīs (meitasuzņēmumi vai filiāles) vai jūsu uzņēmējsabiedrībai un citām iesaistītajām uzņēmējsabiedrībām jādarbojas saskaņā ar vismaz divu dažādu ES valstu tiesību aktiem
  3. minimālajam parakstītajam kapitālam jābūt 120 000 eiro 
  4. jābūt noslēgtam līgumam par darba ņēmēju līdzdalību sabiedrības struktūrās un par to, kā viņi tiks uzklausīti un informēti.

Prasības dažādās valstīs var būt atšķirīgas. Dažās valstīs var būt augstākas kapitāla prasības, savukārt citas prasa, lai galvenais birojs un juridiskā adrese būtu vienā un tajā pašā vietā.

Eiropas uzņēmējsabiedrības katrā valstī

Daži ES noteikumi par Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtiem tika pārņemti dalībvalstu tiesību aktos. Tātad daži šie noteikumi dažādās valstīs var tikt īstenoti atšķirīgi. Tas attiecas arī uz ES direktīvu par darba ņēmēju līdzdalību.

Lasiet, kādi ir jūsu valsts noteikumi par Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtiem:

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Vienotie kontaktpunkti

Valstu informācija par uzņēmējdarbības paplašināšanu citā ES valstī.