Navigačný riadok

Aktualizované 26/02/2018

Fúzie spoločností

Ak hľadáte nové obchodné príležitosti, skúste takisto zvážiť fúziu alebo prevzatie existujúcej spoločnosti. Tieto pravidlá sa týkajú fúzií „kapitálových spoločností" so sídlom aspoň v dvoch rôznych krajinách EÚ.

Na cezhraničné fúzie spoločností, ktoré investujú kapitál poskytnutý súkromnými alebo verejnými investormi, sa pravidlá EÚ pre fúzie neuplatňujú.

Pravidlá EÚ sa musia uplatňovať v prípade fúzií, ak:

Vaša spoločnosť kupuje jednu alebo viaceré ďalšie spoločnosti, ktoré majú sídlo v inom členskom štáte EÚ (zlúčenie)

Ak kupujete spoločnosť, pohľadávky a záväzky nadobúdaných spoločností prechádzajú na vás. Následne máte povinnosť vydať cenné papiere (ako napr. akcie) v objeme zhodnom s kapitálom vami nadobúdanej spoločnosti, a to výmenou za aktíva, ktoré ste prevodom získali.

Je možné, že budete musieť vykonať hotovostnú platbu až do výšky 10 % nominálnej alebo účtovnej hodnoty cenných papierov vašej spoločnosti.

Hoci spoločnosti, ktoré ste nadobudli, sú technicky zrušené, oficiálne nie sú v likvidácii.

Dve alebo viac spoločností prevedú svoje imanie na novú spoločnosť, ktorú založíte (splynutie)

Ak zakladáte novú spoločnosť, musíte vydať cenné papiere (ako napr. akcie) v objeme zhodnom s kapitálom spoločností, z ktorých sa aktíva prevádzajú (preberané spoločnosti). Tieto cenné papiere by ste mali vydať pre vlastníkov preberaných spoločností. Hodnota cenných papierov musí byť zhodná s kapitálom preberaných spoločností.

Je možné, že budete musieť vykonať hotovostnú platbu až do výšky 10 % nominálnej alebo účtovnej hodnoty cenných papierov vašej spoločnosti.

Preberané spoločnosti budú na konci procesu splynutia zrušené bez likvidačného konania.

Spoločnosť prevádza všetky svoje aktíva a pasíva na vašu spoločnosť, ktorá už je 100-percentným vlastníkom jej cenných papierov (fúzia zlúčením).

Hoci je spoločnosť prevádzajúca svoje aktíva po prevode zrušená, oficiálne nie je v likvidácii.

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť neuplatňovať uvedené pravidlá na cezhraničné fúzie týkajúce sa družstiev, aj keď sa na ne vzťahuje definícia spoločností s ručením obmedzeným.

Príprava dokumentácie (spoločný návrh zmluvy o fúzii)

Ak sa vaša spoločnosť podieľa na fúzii, musíte vypracovať dokument – spoločný návrh zmluvy o fúzii, ktorý obsahuje aspoň tieto body:

 • názov a sídlo zúčastnených spoločností a spoločnosti, ktorá fúziou vzniká,
 • pomer a podmienky pridelenia, ktoré sa uplatnia pri výmene cenných papierov (t. j. koľko akcií vašej preberajúcej spoločnosti ponúknete akcionárom preberanej spoločnosti) a prípadná suma hotovosti, ktorú zaplatíte,
 • pravdepodobné účinky na zamestnancov,
 • dátum, kedy novým držiteľom (cenných papierov spoločnosti, ktorá fúziou vznikne) vznikne právo na výplatu dividend,
 • stanovy spoločnosti, ktorá fúziou vznikne,
 • postupy týkajúce sa opatrení, ktoré by zamestnanci mali prijať v súvislosti s členmi správnej rady spoločnosti, ktorá je výsledkom fúzie (ak je to vhodné),
 • informácie o ohodnotení záväzkov a pohľadávok prevádzaných na spoločnosť, ktorá je výsledkom zlúčenia alebo splynutia.

Uverejňovanie dokumentácie

Spoločný návrh zmluvy o fúzii musíte uverejniť najmenej jeden mesiac pred konaním valných zhromaždení. Na valných zhromaždeniach sa zúčastňujú všetky spoločnosti, ktoré o fúzii rozhodujú.

Spoločný návrh zmluvy o fúzii by ste mali uverejniť buď na webových sídlach zúčastnených spoločností, alebo na príslušnom webovom sídle pre fúzie v príslušných krajinách EÚ.

Príprava správ pre valné zhromaždenie

Pred konaním valných zhromaždení by ste mali vypracovať tieto dve správy. Ak však všetci vlastníci zúčastnených spoločností súhlasia, správu nezávislého znalca môžete vynechať.

Správa riadiaceho alebo správneho orgánu

Táto správa objasňuje právne a hospodárske hľadiská a dôsledky fúzie pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov. Správu by vlastníci spoločnosti a zástupcovia zamestnancov mali dostať najmenej jeden mesiac pred konaním valného zhromaždenia. Ak vedenie niektorej zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii dostane od zamestnancov (včas) spätnú väzbu, bude zahrnutá v správe.

Správa nezávislého znalca

Táto správa (ak sa požaduje) je pripravená pre vlastníkov spoločností podieľajúcich sa na fúzii. Táto správa musí byť pripravená najmenej jeden mesiac pred konaním valného zhromaždenia a mala by objasňovať výmenný pomer uvedený v spoločnom návrhu zmluvy o fúzii, ktorý sa použil na výmenu akcií za nadobudnuté aktíva.

Schválenie návrhu zmluvy

Všetky spoločnosti podieľajúce sa na fúzii musia návrh zmluvy schváliť na valnom zhromaždení.

Všetky zúčastnené spoločnosti majú právo zabezpečiť, aby realizácia fúzie bola podmienená; tým, či sa zamestnanci budú po uskutočnení fúzie naďalej zúčastňovať na valných zhromaždeniach.

Ak ste preberajúca spoločnosť, môžete fúziu schváliť bez toho, aby ste sa museli zúčastňovať na valných zhromaždeniach, pokiaľ s tým iné zúčastnené spoločnosti súhlasia. Na tento účel musíte zabezpečiť, aby:

 • spoločný návrh zmluvy o fúzii bol uverejnený najmenej jeden mesiac pred konaním valných zhromaždení,
 • všetky ďalšie dokumenty súvisiace s fúziou boli akcionárom k dispozícii na nahliadnutie (ako sú ročné účtovné závierky a výročné správy spoločností, ktoré sa majú prevziať).

Kontrola zákonnosti fúzie

Na to, aby mohla fúzia nadobudnúť účinnosť, musí sa v každej zúčastnenej krajine EÚ skontrolovať jej zákonnosť. Kontrolu zvyčajne vykonáva notár alebo súd. V prípade súladu s právnymi predpismi tento orgán vydá osvedčenie predchádzajúce fúzii.

Po vydaní osvedčenia možno proces fúzie dokončiť; ak zúčastnené spoločnosti schválili spoločný návrh zmluvy o fúzii. Príslušný orgán – v krajine, v ktorej bude nová spoločnosť založená a registrovaná – musí potom skontrolovať zákonnosť založenia novej spoločnosti.

Príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže v jednotlivých krajinách nájdete pomocou tohto zoznamu:

Vybrať krajinu:

 • RakúskoDeutschEnglish
 • BelgickofrançaisNederlandsEnglish
 • BulharskoбългарскиEnglish
 • ChorvátskohrvatskiEnglish
 • CyprusΕλληνικάEnglish
 • Česká republikačeštinaEnglish
 • DánskoDanskEnglish
 • EstónskoEestiEnglish
 • FínskosuomiEnglish
 • FrancúzskoEnglish
 • NemeckoDeutschEnglish
 • Grécko
 • MaďarskomagyarEnglish
 • ÍrskoEnglish
 • TalianskoitalianoEnglish
 • Lotyšsko
 • LitvaEnglish
 • Luxemburskofrançais
 • MaltaEnglish
 • HolandskoNederlandsEnglish
 • NórskoEnglish
 • PoľskoEnglish
 • PortugalskoportuguêsEnglish
 • RumunskoromânăEnglish
 • Slovensko
 • SlovinskoSlovenščinaEnglish
 • ŠpanielskoEnglish
 • ŠvédskosvenskaEnglish
 • Spojené kráľovstvoEnglish

Nadobudnutie účinnosti

Ten istý príslušný orgán v krajine, v ktorej je preberajúca alebo novozaložená spoločnosť registrovaná, následne rozhodne o dátume, kedy fúzia nadobudne účinnosť.

Každá zúčastnená spoločnosť je zodpovedná za uverejňovanie informácií o fúzii v národnom verejnom registri jej krajiny. Zrušené spoločnosti sa následne vymažú z registra.

Kontinuita účasti zamestnancov

Vo všeobecnosti platí, že – ak ste preberajúca/novozaložená spoločnosť – budúca účasť zamestnancov vo vašej spoločnosti sa určuje podľa pravidiel krajiny EÚ, v ktorej je vaša spoločnosť zaregistrovaná.

Účasť zamestnancov v nadobudnutej/novozaloženej spoločnosti nemožno zaručiť vnútroštátnym právom, ak

 • nemožno zaručiť rovnakú úroveň účasti zamestnancov ako bola dovtedy v preberaných spoločnostiach,
 • aspoň jedna zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii zamestnávala priemerne viac než 500 zamestnancov počas 6 mesiacov pred uverejnením spoločného návrhu zmluvy o fúzii.

Fúzie veľkých spoločností

Ak obrat spoločností vytvorených fúziou prekračuje určité stanovené sumyEnglish, a to globálne, ako aj na úrovni EÚ, musíte si vyžiadať súhlas Európskej komisie – bez ohľadu na to, kde má vaša spoločnosť sídlo. Komisia preskúma vplyv navrhovanej fúzieEnglish na hospodársku súťaž v EÚ. Ak posúdi, že fúzia výrazne obmedzuje hospodársku súťaž, bude zamietnutá. V niektorých prípadoch sa fúzie schvália s určitými priloženými podmienkami, napríklad záväzkom, že aktéri predajú časť spoločnosti vytvorenej fúziou alebo poskytnú licenciu na technológiu inému účastníkovi trhu.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.