Cesta

Aktualizováno 26/02/2018

Fúze podniků

Myslíte si, že by vašemu podnikání prospěla změna? Jednou z možností je fúze vašeho podniku s již existující společností, popř. převzetí jiného podniku. Následující pravidla se týkají kapitálových společností, které sídlí v alespoň dvou různých zemích EU.

Na přeshraniční fúze zahrnující společnosti investující kapitál pocházející od soukromých či veřejných investorů se pravidla EU nevztahují.

Pravidla EU se uplatňují v případě těchto typů fúzí:

Váš podnik koupí dvě nebo více společností, které sídlí v jiném členském státě EU (fúze sloučením)

Po zakoupení společností na vás bude převedeno jejich jmění. Výměnou za jmění, které jste převodem získali, musíte vydat cenné papíry (např. akcie) v hodnotě odpovídající kapitálu koupené společnosti.

Může se stát, že budete muset uhradit doplatek, který ale nesmí překročit 10 % jmenovité nebo účetní hodnoty cenných papírů vašeho podniku.

Společnosti, které jste koupili, jsou prakticky vzato zrušeny, ale oficiálně nejsou v likvidaci.

Dvě nebo více společností převedou celé své jmění na novou společnost, kterou založíte (fúze splynutím)

Pokud zakládáte novou společnost, musíte vydat cenné papíry (např. akcie) v hodnotě odpovídající kapitálu společností, které převádějí své jmění. Tyto cenné papíry musíte vydat vlastníkům společností převádějících své jmění. Hodnota těchto cenných papírů se musí rovnat hodnotě kapitálu společnosti převádějící jmění.

Může se stát, že budete muset uhradit doplatek, který ale nesmí překročit 10 % jmenovité nebo účetní hodnoty cenných papírů vašeho podniku.

Společnosti převádějící své jmění budou na konce této transakce zrušeny, ale nebude v jejich případě provedena likvidace.

Společnost převede celé své jmění na váš podnik, který je již držitelem všech jejích cenných papírů (fúze sloučením)

Po tomto převodu je společnost převádějící své jmění sice zrušena, ale oficiálně nedochází k její likvidaci.

Země EU mají možnost se rozhodnout, že nebudou tato pravidla uplatňovat u přeshraničních fúzí zahrnujících družstevní společnosti, i když spadají do definice kapitálové společnosti.

Příprava dokumentace (společný projekt)

Pokud se váš podnik účastní fúze, musíte vypracovat dokument, který se nazývá společný projekt fúze a který musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 • název a sídlo společností účastnících se fúze a společnosti, která po fúzi vznikne
 • výměnný poměr cenných papíru a podmínky jejich přidělení (např. kolik akcií nástupnické společnosti bude nabídnuto společníkům zanikající společnosti) a případně výši doplatku
 • pravděpodobné důsledky fúze pro zaměstnance
 • datum, od něhož vzniká novým držitelům cenných papírů společnosti vzniklé fúzí právo na výplatu dividendy
 • stanovy společnosti vzniklé fúzí
 • postup, jakým se stanoví podmínky zapojení zaměstnanců do jednání s členy správní rady společnosti vzniklé fúzí
 • informace o ocenění jmění převáděného na společnost vzniklou fúzí.

Zveřejnění dokumentace

Společný projekt fúze musí být zveřejněn nejpozději jeden měsíc před konáním valné hromady. Této valné hromady se účastní všechny společnosti, které o fúzi rozhodují.

Společný projekt fúze můžete zveřejnit buď na internetových stránkách společností účastnících se fúze, nebo na internetových stránkách věnovaných fúzím v daném státě EU.

Příprava zpráv pro valnou hromadu

Před konáním valné hromady musíte zpravidla připravit níže uvedené zprávy. Zprávu nezávislých znalců však můžete vynechat, pokud s tím souhlasí vlastníci všech společností účastnících se fúze.

Zpráva řídícího nebo správního orgánu

Tato zpráva objasňuje právní a hospodářské aspekty fúze a vysvětluje její dopady na vlastníky, věřitele a zaměstnance. Zpráva musí být předána vlastníkům společností a zástupcům zaměstnanců nejpozději jeden měsíc před konáním valné hromady. Pokud řídící orgán kterékoli fúzující společnosti obdrží (včas) stanovisko zaměstnanců, přiloží jej ke zprávě.

Zpráva nezávislých znalců

Zpráva je určena pro vlastníky zúčastněných společností. Musí být k dispozici rovněž alespoň měsíc před konáním valné hromady a měla by vysvětlit, jak byl ve společném projektu fúze stanoven výměnný poměr, jenž se použije při přidělování cenných papírů za získaný majetek.

Schválení projektu

Všechny společnosti účastnící se fúze musí během valného shromáždění projekt fúze schválit.

Všechny zúčastněné společnosti mají právo podmínit provedení fúze pokračující účastí zaměstnanců ve společnosti vzniklé fúzí.

V případě nástupnické společnosti není ke schválení fúze nutná účast valné hromady pod podmínkou, že s tím souhlasí všechny zúčastněné společnosti. K tomu je nutné:

 • zveřejnit společný projekt fúze alespoň jeden měsíc před konáním valných hromad
 • dát všechny další dokumenty související s fúzí k dispozici akcionářům, aby do nich mohli nahlédnout (může se jednat o roční účetní závěrky a výroční zprávy fúzujících společností).

Kontrola zákonnosti fúze

Zákonnost fúze musí být ověřena ve všech státech EU, kterých se týká. Teprve poté může nabýt účinnosti. Tuto kontrolu většinou provádí notář či soud. Po jejím provedení se v případě, že je vše v pořádku, vystaví osvědčení předcházející fúzi.

Jakmile je osvědčení vystaveno a zúčastněné společnosti schválily společný projekt, lze fúzi dokončit. Příslušný orgán země, kde je nová společnost založena a zapsána do rejstříku, musí zkontrolovat zákonnost zřízení této nové společnosti.

Příslušné orgány pro hospodářskou soutěž v každé zemi najdete v níže uvedeném seznamu.

Zvolte zemi:

 • RakouskoDeutschEnglish
 • BelgiefrançaisNederlandsEnglish
 • BulharskoбългарскиEnglish
 • ChorvatskohrvatskiEnglish
 • KyprΕλληνικάEnglish
 • Česká republika
 • DánskoDanskEnglish
 • EstonskoEestiEnglish
 • FinskosuomiEnglish
 • FrancieEnglish
 • NěmeckoDeutschEnglish
 • Řecko
 • MaďarskomagyarEnglish
 • IrskoEnglish
 • ItálieitalianoEnglish
 • Lotyšsko
 • LitvaEnglish
 • Lucemburskofrançais
 • MaltaEnglish
 • NizozemskoNederlandsEnglish
 • NorskoEnglish
 • PolskoEnglish
 • PortugalskoportuguêsEnglish
 • RumunskoromânăEnglish
 • SlovenskoSlovenčinaEnglish
 • SlovinskoSlovenščinaEnglish
 • ŠpanělskoEnglish
 • ŠvédskosvenskaEnglish
 • Spojené královstvíEnglish

Nabytí účinnosti

Ten samý příslušný orgán země, kde je nástupnická nebo nově založená společnost zapsána do rejstříku, poté rozhodne, ke kterému dni nabyde fúze účinnosti.

Každá společnost účastníci se fúze musí zveřejnit informace o fúzi ve vnitrostátním veřejném rejstříku. Registrace zanikajících společností pak mohou být z rejstříku vymazány.

Účast zaměstnanců

Obecně platí, že v případě nástupnické či nově založené společnosti stanoví budoucí účast zaměstnanců pravidla toho státu EU, ve kterém je společnost zaregistrována.

Vnitrostátní právo však nemůže zaručit účast zaměstnanců v nástupnické či nově založené společnosti v těchto případech:

 • nelze zaručit, aby zaměstnanci měli stejný rozsah účasti, jako měli v zanikajících společnostech
 • alespoň jedna ze společností, které se fúze účastní, měla v průběhu šesti měsíců před zveřejněním společného projektu fúze v průměru více než 500 zaměstnanců.

Fúze velkých společností

Pokud je roční obrat spojených podniků vyšší než určitá stanovená částkaEnglish, a to jak celosvětově, tak v rámci EU, musí dát k fúzi souhlas Evropská komise bez ohledu na skutečnost, ve které zemi je podnik usazen. Komise prozkoumá, jaký by navrhovaná fúze měla dopadEnglish na hospodářskou soutěž v EU. Pokud by fúze soutěž výrazně narušila, pak její provedení zamítne. Někdy jsou fúze povoleny při splnění určitých podmínek, například se podniky musí zavázat, že část spojeného podniku odprodají nebo že poskytnou licenci na určitou technologii jinému subjektu na trhu.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.