Навигационна пътека

Актуализация 26/02/2018

Сливания на дружества

Ако търсите нови възможности за бизнес, можете да обмислите сливане с друго дружество или неговото поглъщане. Долупосочените правила се отнасят до дружествата с ограничена отговорност, установени в поне две различни държави от ЕС.

За трансгранични сливания с участието на дружества, инвестиращи капитал, предоставен от частни или публични инвеститори, не важат правилата на ЕС за сливанията.

Правилата на ЕС трябва да се прилагат за сливания, когато:

Вашето дружество купува едно или повече други дружества, намиращи се в друга държава от ЕС (сливане чрез придобиване)

Ако вашето дружество извършва изкупуването, активите и пасивите на изкупуваните дружества ще ви бъдат прехвърлени. След това трябва да емитирате ценни книжа (например акции), равностойни на капитала на закупеното дружество, в замяна на активите, които сте получили при прехвърлянето.

Може да е необходимо да платите в брой до 10 % от номиналната или счетоводната стойност на ценните книжа на вашето дружество.

Въпреки че изкупените от вас дружества технически са прекратили дейността си, официално те не са в процедура на ликвидация.

Две или повече дружества прехвърлят всичките си активи и пасиви на изцяло ново дружество, което вие сте учредили (сливане чрез учредяване).

Ако учредявате ново дружество, трябва да емитирате ценни книжа (например акции), равностойни на капитала на дружествата, които прехвърлят активите си. Трябва да емитирате тези ценни книжа за собствениците на прехвърлящите активи дружества. Стойността на ценните книжа трябва да бъде равна на капитала на прехвърлящото активи дружество.

Може да е необходимо да платите в брой до 10 % от номиналната или счетоводната стойност на ценните книжа на вашето дружество.

Дейността на прехвърлящите активи дружества ще бъде прекратена в края на процеса, без те да преминат официална процедура на ликвидация.

Дадено дружество прехвърля всичките си активи и пасиви на вашето дружество, което вече притежава всички негови ценни книжа (сливане чрез поглъщане).

След прехвърлянето дейността на прехвърлящото активи дружество се прекратява, без то да преминава през официална процедура на ликвидация.

Страните от ЕС могат да не прилагат тези правила по отношение на трансгранични сливания с участието на кооперации дори ако те по определение попадат в категорията дружества с ограничена отговорност.

Подготовка на документацията (общ план)

Когато вашето дружество участва в сливане, трябва да изготвите документ, наречен общ план на сливането, който трябва да съдържа най-малко следното:

 • име и седалище на всяко от участващите дружества, както и на дружеството, което ще бъде създадено в резултат от сливането
 • съотношение и условия на разпределянето, които ще важат при обмена на ценни книжа (например колко от акциите на придобиващото дружество ще бъдат предложени на акционерите на придобитите дружества) и сумите за плащания в брой (ако е приложимо)
 • вероятни последици за служителите
 • дата, от която новите притежатели на ценни книжа на дружеството, създадено в резултат от сливането, ще имат право на дивиденти
 • устав на дружеството, получено в резултат на сливането
 • процедури във връзка със стъпките, които служителите трябва да предприемат в отношенията си с членовете на управителния съвет на дружеството, получено в резултат на сливането (когато е уместно)
 • информация за оценката на активите и пасивите, които ще бъдат прехвърлени на дружеството, създадено в резултат на сливането.

Публикуване на документацията

Общият план трябва да бъде публикуван най-малко 1 месец преди провеждането на общите събрания. В тези събрания участват всички дружества, които вземат решение за сливането.

Трябва да публикувате общия план на уебсайтовете на дружествата или на специални уебсайтове за сливания в съответните държави от ЕС.

Подготовка на доклади за общото събрание

По принцип преди общите събрания трябва да подготвите следните два доклада. Ако обаче всички собственици на участващите дружества са съгласни, можете да пропуснете доклада от независими експерти.

Доклад на управителните или административните органи

В този доклад се обясняват правните и икономическите аспекти и последиците от сливането за собствениците, кредиторите и служителите. Докладът трябва да се предостави на собствениците на дружеството и на представителите на персонала поне един месец преди общото събрание. Ако ръководството на някое от участващите в сливането дружества получи (своевременно) коментари от служителите, те ще бъдат включени в доклада.

Доклад от независими експерти

Този доклад (ако се изисква такъв) се изготвя за собствениците на участващите дружества. Той трябва да бъде готов поне 1 месец преди общото събрание и в него трябва да се обяснява определеното в общия план съотношение на замяна, което ще се използва при предлагането на ценни книжа за придобитите активи.

Постигане на съгласие по общия план

Всички участващи в сливането дружества трябва да постигнат съгласие по общия план на своите общи събрания.

Всички тези дружества имат право да обвържат извършването на сливането с условия относно продължаването на участието на персонала в дружеството, получено в резултат на сливането.

Ако вие сте придобиващото дружество, можете да одобрите сливането без да е необходимо да участвате в общите събрания, при условие че другите дружества са съгласни с това. За да го направите, трябва да се уверите, че:

 • общият план е публикуван най-малко един месец преди общите събрания
 • всички останали документи относно сливането (това могат да бъдат годишни счетоводни отчети и годишни доклади на дружествата, които ще бъдат придобити) са достъпни за проверка от техните акционери.

Проверка на законосъобразността на сливането

Законосъобразността на сливането трябва да бъде проверена във всяка държава от ЕС, която има отношение към него, преди то да може да влезе в сила. Обикновено тази проверка се извършва от нотариус или съд. Ако всичко е наред, след проверката те издават сертификат преди сливане.

След издаването на този сертификат сливането може да бъде завършено, ако участващите дружества са одобрили общия план. След това съответният орган — в държавата, в която новото дружество ще бъде учредено и регистрирано — трябва да провери законосъобразността на неговото учредяване.

За да намерите компетентния орган във всяка държава, моля, използвайте списъка по-долу.

Изберете държава:

 • АвстрияDeutschEnglish
 • БелгияfrançaisNederlandsEnglish
 • България
 • ХърватияhrvatskiEnglish
 • КипърΕλληνικάEnglish
 • Чешка републикаčeštinaEnglish
 • ДанияDanskEnglish
 • ЕстонияEestiEnglish
 • ФинландияsuomiEnglish
 • ФранцияEnglish
 • ГерманияDeutschEnglish
 • Гърция
 • УнгарияmagyarEnglish
 • ИрландияEnglish
 • ИталияitalianoEnglish
 • Латвия
 • ЛитваEnglish
 • Люксембургfrançais
 • МалтаEnglish
 • НидерландияNederlandsEnglish
 • НорвегияEnglish
 • ПолшаEnglish
 • ПортугалияportuguêsEnglish
 • РумънияromânăEnglish
 • СловакияSlovenčinaEnglish
 • СловенияSlovenščinaEnglish
 • ИспанияEnglish
 • ШвецияsvenskaEnglish
 • Обединено кралствоEnglish

Влизане в сила

След това същият компетентен орган в държавата, в която е регистрирано придобиващото или новосъздаденото дружество, взема решение на коя дата сливането ще влезе в сила.

Всяко от дружествата носи отговорност за публикуването на информация за сливането в съответния национален публичен регистър. След това регистрацията на старото дружество може да бъде заличена.

Продължаващо участие на персонала

По принцип — ако сте придобиващото/новосъздаденото дружество — бъдещето на участието на персонала се определя от правилата в държавата от ЕС, в която е регистрирано вашето дружество.

Участието на персонала в придобитото/новосъздаденото дружество не може да бъде гарантирано от националното право, ако:

 • не може да бъде осигурено същото равнище на участие на персонала, каквото е имало в придобитите дружества
 • поне едно от участващите в сливането дружества е имало средно повече от 500 служители през шестте месеца, предшестващи публикуването на общия план

Сливания на големи дружества

Ако оборотът на предприятията, взети заедно, надвишава определени сумиEnglish — както в световен мащаб, така и в ЕС, трябва да поискате одобрение от Европейската комисия независимо от това къде е установено вашето дружество. Комисията ще проучи ефекта от предложеното сливанеEnglish върху конкуренцията в ЕС. Ако бъде счетено, че сливането ще доведе до значително ограничаване на конкуренцията, то ще бъде отхвърлено. Понякога сливанията се одобряват при определени условия — например за продажбата на част от съвместното предприятие или предоставянето на лиценз за дадена технология на друг пазарен участник.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.