Navigation path

Oppdatert: 22/01/2018

Årsregnskap

Å føre årsregnskap er ikke bare en juridisk forpliktelse, det gjør deg også i stand til å følge med på hvordan det går med bedriften din ved å holde orden på inntekter og utgifter.

Internasjonale regnskapsstandarder

I følge EUs lovgivning må alle børsnoterte selskaper i EU utarbeide sine konsoliderte regnskaper i henhold til ett enkelt sett med globale standarder - Internasjonale regnskapsstandarder Deutsch English français (IFRS).

Disse standardene ble utviklet av et uavhengig regnskapsorgan, International Accounting Standards BoardEnglish (IASB) og deretter vedtatt av EU.

Regler for bedrifter utenfor EU

For å redusere kostnadene og gjøre handelen enklere for alle parter, arbeider EU for global konvergering av regnskapsregler. Dette gjøres ved å oppmuntre selskaper utenfor EU som handler med EU til å produsere sine økonomiske rapporter på basis av International Financial Reporting Standards eller tilsvarende nasjonale regnskapsstandarder.

Forenklede regler for små bedrifter.

Hvis du har en liten, mellomstor eller mikrobedrift som er registrert i EU, kan myndighetene i landet ditt beslutte å frita deg fra en rekke rapporteringsforpliktelser eller la deg rapportere et forenklet regnskap.

Grav dypere, land for land:

Velg et land

Velg et land


* Informasjon som ennå ikke er gitt av nasjonale myndigheter

Hva er en mikrobedrift?

Dette er en kategori innen EU-lovgivningen som omfatter enhver bedrift som oppfyller minst 2 av følgende kriterier på balansedagen:

  • balansesummen er under € 350 000
  • netto omsetning er under € 700 000
  • færre enn 10 ansatte (i gjennomsnitt) i løpet av det aktuelle regnskapsåret.

Hvis du overskrider 2 av disse 3 kriteriene i 2 år på rad, vil strengere regler gjelde!

Mulige unntak/forenklinger

  • Ingen plikt til å beregne periodiseringer og forskuddsbetalte kostnader ved årsskiftet - bortsett fra kostnader til råmaterialer og forbruksvarer, personale, verdijusteringer og skatt
  • Mindre informasjon i notene til regnskapet - alle poster som er forklart nederst i balansen trenger ikke forklares i årsrapporten
  • Forenklet publisering av regnskapene - de kan sendes til en enkelt nasjonal myndighet, for eksempel skatteetaten, som publiserer dem på dine vegne
  • Forenklet layout for balansen og resultatregnskapet

Selv om disse forenklede reglene er tillatt i EU-lovgivningen, er det ikke alle EU-land som anvender dem.

Du kvalifiserer IKKE for de forenklede reglene hvis du har verdipapirer (f.eks. aksjer, obligasjoner og andeler) som omsettes på børsen, eller dersom bedriften din er en bank eller et forsikringsselskap!

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.