Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 24/04/2018

Godziny pracy

Pracodawcy muszą znać podstawowe przepisy dotyczące godzin pracy i zagwarantować zgodność z normami minimalnymi określonymi w dyrektywach UE. Muszą przestrzegać przepisów dotyczących minimalnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, przerw, pracy w nocy oraz urlopu wypoczynkowego i maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Kraje UE mogą także stosować zasady korzystniejsze dla pracowników. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy w danym kraju można znaleźć poniżej:

Wybierz kraj:

 • AustriaEnglish
 • Belgia – FlandriaEnglish
 • BelgiaEnglish
 • Belgium – Waloniafrançais
 • BułgariaEnglish
 • ChorwacjaEnglish
 • CyprEnglish
 • DaniaEnglish
 • EstoniaEnglish
 • FinlandiaEnglish
 • FrancjaEnglish
 • GrecjaEnglish
 • HiszpaniaEnglish
 • IrlandiaEnglish
 • IslandiaEnglish
 • LiechtensteinEnglish
 • LitwaEnglish
 • LuksemburgEnglish
 • MaltaEnglish
 • NiderlandyNederlands
 • NiemcyEnglish
 • NorwegiaEnglish
 • PolskaEnglish
 • PortugaliaEnglish
 • Republika CzeskaEnglish
 • RumuniaEnglish
 • SzwajcariaEnglish
 • SzwecjaEnglish
 • SłowacjaEnglish
 • SłoweniaEnglish
 • WęgryEnglish
 • WłochyEnglish
 • Zjednoczone KrólestwoEnglish
 • ŁotwaEnglish

Czas pracy i odpoczynek

Pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by średni tygodniowy czas pracy pracowników – z godzinami nadliczbowymi włącznie – nie przekraczał 48 godzin w przeliczeniu na maksymalnie czteromiesięczny okres odniesienia. Pracodawca musi też zapewnić pracownikom przynajmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę, a także przynajmniej 24 godziny nieprzerwanego odpoczynku na każde siedem dni, w przeliczeniu na dwutygodniowy okres odniesienia.

Przerwy

Jeśli pracownicy pracują ponad 6 godzin dziennie, pracodawca musi im zapewnić przerwę (o długości określonej w układach zbiorowych lub w krajowych przepisach ustawowych).

Urlop wypoczynkowy

Oprócz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownikom przysługuje prawo do przynajmniej czterech tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie. Pracownik nie może otrzymać od pracodawcy wynagrodzenia zamiast urlopu, chyba że przed wykorzystaniem całego urlopu wypoczynkowego wygasł stosunek pracy.

Praca w nocy

Za pracę w porze nocnej uznawana jest sytuacja, w której pracownicy pracują przynajmniej przez trzy godziny na dobę (lub przez określoną część rocznego czasu pracy) w przedziale siedmiu godzin wyznaczonych przepisami krajowymi i obejmujących czas między północą a 5.00 rano.

Pracownicy pracujący w nocy nie mogą pracować dłużej niż średnio osiem godzin na dobę. Jeżeli z pracą związane jest szczególne ryzyko lub poważne obciążenie fizyczne lub psychiczne, pracodawca musi zadbać o to, aby ten ośmiogodzinny limit nie został przekroczony w żadnym okresie dobowym.

Pracownicy pracujący w porze nocnej powinni mieć zagwarantowane bezpłatne badania lekarskie objęte tajemnicą lekarską, wykonywane przed podjęciem pracy w nocy oraz w regularnych odstępach czasu po jej podjęciu. Jeżeli pracownicy mają problemy zdrowotne spowodowane pracą na nocnej zmianie, pracodawca musi, o ile jest to możliwe, przenieść ich na zmianę dzienną.

Nienormowany czas pracy i praca na dyżurach

Możliwe są odstępstwa od niektórych spośród tych wymogów dotyczących czasu pracy, o ile zezwala na nie prawo krajowe.

Jeżeli czas pracy pracowników nie jest mierzony lub nie jest z góry określony, jak np. w przypadku kadry kierowniczej, pracodawca może nie mieć obowiązku zastosowania się do wymogów dotyczących czasu pracy.

Jeżeli praca wymaga zachowania ciągłości obecności, usług lub produkcji, pracodawca może odłożyć w czasie okresy odpoczynku pracowników. Może tak zrobić pracodawca zatrudniający pracowników:

 • w szpitalach i innych placówkach opieki medycznej
 • w jednostkach służb pożarnictwa i służb ochrony ludności cywilnej
 • w sektorach, w których praca nie może zostać przerwana z przyczyn technicznych
 • w sektorze rolnym.

Jeśli zezwalają na to przepisy krajowe, pracodawca może ustalić z pracownikiem, że czas jego pracy będzie przekraczać 48-godzinny limit. Pracownicy mogą odmówić wyrażenia zgody, mogą też w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Pracodawca musi w takim przypadku uszanować ich decyzję i nie może ich w żaden sposób za nią karać lub stawiać w niekorzystnej sytuacji. Pracodawca musi prowadzić aktualne listy wszystkich pracowników, którzy wykonują taką pracę. Zwiększenie wymiaru godzin pracy jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do zasady 48-godzinnego tygodnia pracy, a nie w odniesieniu do pozostałych zasad regulujących czas pracy.

Jeśli pracownicy są zatrudnieni w sektorze usług transportu kolejowego, powietrznego, drogowego lub wodnego pasażerów lub towarów, pracodawca musi przestrzegać specjalnych zasad dotyczących czasu pracy.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Twój doradca EURES

Doradcy EURES mogą udzielić Ci informacji na temat warunków pracy oraz pomóc dopełnić formalności wymaganych podczas rekrutacji w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.