Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Vispārīgie noteikumi

Maksimālais darba laiks nedēļā, dienas un nedēļas atpūta

Jums kā darba devējam jānodrošina, lai jūsu darbinieku vidējais darba laiks nedēļā (ieskaitot virsstundas) nepārsniegtu 48 stundasatsauces periodā, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem. Darbiniekiem jābūt iespējai diennaktī atpūsties vismaz 11 stundas pēc kārtas. Turklāt jums jānodrošina darbiniekiem vismaz 24 stundu nepārtrauktas atpūtas periods reizi 7 dienās atsauces periodā, kura ilgums ir 2 nedēļas.

Pārtraukumi

Ja jūsu darbinieki strādā vairāk nekā 6 stundas dienā, jums jānodrošina viņiem pārtraukums (tā ilgums noteikts darba koplīgumos vai valsts tiesību aktos).

Ikgadējais atvaļinājums

Papildus diennakts un nedēļas atpūtas laikiem katram darbiniekam ir tiesības uz vismaz 4 nedēļām apmaksāta atvaļinājuma gadā. Atvaļinājumu nevar kompensēt ar naudu, izņemot gadījumu, ja darba līgums beidzies, pirms darbinieks paguvis izmantot sev pienākošos ikgadējo atvaļinājumu.

Darbs naktīs

Ja jūsu darbinieki vismaz 3 stundas no sava ikdienas darba strādā laikā no pusnakts līdz 5.00 rītā, to uzskata par nakts darbu.

Nakts darba veicējiem jāstrādā ne ilgāk par vidēji 8 stundām 24 stundu intervālā. Ja darbs ir bīstams vai saistīts ar paaugstinātu fizisku vai garīgu slodzi, tas nedrīkst pārsniegt 8 stundas 24 stundu periodā.

Nakts darba veicējiem ir tiesības uz bezmaksas veselības pārbaudi, iekams viņi sāk veikt nakts darbu un pēc tam (ievērojot medicīnisko konfidencialitāti). Ja nakts maiņas darbiniekiem rodas veselības problēmas, kuru iemesls ir nakts darbs, viņi jāpārceļ uz dienas maiņu, ja vien tas ir iespējams.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.