Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Üldised eeskirjad

Maksimaalne iganädalane tööaeg, ööpäevane ja iganädalane puhkeaeg

Tööandjana peate tagama, et töötajate keskmine iganädalane tööaeg (sh ületunnitöö) ei ületa 48 tundi kuni 4 kuu pikkuse võrdlusperioodi jooksul. Töötajad peavad saama puhkeaega vähemalt 11 järjestikust tundi päevas. Lisaks sellele peate tagama oma töötajatele vähemalt 24-tunnise katkestamata puhkeaja iga seitsmepäevase ajavahemiku kohta ,kuni kahe nädala pikkuse võrdlusperioodi jooksul.

Puhkepausid

Kui teie ettevõtte töötajad töötavad rohkem kui 6 tundi päevas, peate neile tagama puhkepausi (mille pikkus on määratud kindlaks kollektiivlepingutes või siseriiklikus õiguses).

Iga-aastane puhkus

Lisaks igapäevasele ja iganädalasele puhkeajale on igal töötajal õigus vähemalt neljanädalasele tasulisele põhipuhkusele igal aastal. Puhkust ei tohi asendada hüvitisega, välja arvatud juhul, kui tööleping on lõppenud enne, kui töötaja on kasutanud ära kogu oma iga-aastase puhkuse.

Öötöö

Kui teie ettevõtte töötajad töötavad vähemalt 3 tundi ööpäevas ajavahemikus 00.00–5.00 hommikul, käsitletakse seda öötööna.

Öötöötajad ei tohi töötada keskmiselt rohkem kui 8 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul. Kui töö kätkeb erilisi ohte või suurt füüsilist või vaimset koormust, ei tohi igapäevast 8-tunnist piirangut 24-tunnise ajavahemiku jooksul ületada.

Öötöötajatel on õigus tasuta arstlikule tervisekontrollile enne ja pärast öötööle asumist (mille puhul tuleb järgida arstisaladuse põhimõtet). Kui öötöötajad kannatavad öötööst tingitud tervisehäirete all, tuleb nad võimalikult kiiresti viia üle päevasele tööle.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid töötajate värbamisel kodumaal või piiriüleselt.