Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 02/05/2018

Απασχόληση μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ισότιμοι όροι εργασίας

Όταν απασχολείτε εργαζομένους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, οφείλετε να τους εξασφαλίζετε τουλάχιστον τους ίδιους όρους εργασίας/απασχόλησης με το μόνιμο προσωπικό σας. Αυτό αφορά την αμοιβή, τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, τις υπερωρίες, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, τις νυκτερινές βάρδιες και τις διακοπές. Οφείλετε να τους εξασφαλίζετε την ίδια πρόσβαση σε συλλογικές δομές την οποία παρέχετε και στο μόνιμο προσωπικό σας, όπως σε καντίνες, παιδικούς σταθμούς και υπηρεσίες μεταφοράς, εκτός αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση.

Οφείλετε επίσης να ενημερώνετε τους εν λόγω εργαζομένους κάθε φορά που δημιουργείται κενή θέση. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η προσωρινή του απασχόληση, μπορείτε να προσλάβετε τον εργαζόμενο απευθείας, εφόσον το επιθυμείτε.

Παρεκκλίσεις

Επιτρέπονται κάποιες περιορισμένες παρεκκλίσεις, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως:

  • όταν οι εργαζόμενοι μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου με την εν λόγω εταιρεία και εξακολουθούν να πληρώνονται ανάμεσα σε δύο αναθέσεις εργασίας (ισχύει μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ουγγαρία και τη Μάλτα και περιορίζεται μόνο στην αμοιβή)
  • όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ή σε άλλους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που παρεκκλίνουν από την ίση μεταχείριση, υπό τον όρο ότι οι συμφωνίες αυτές δεν θίγουν τη συνολική προστασία των εργαζομένων μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

Υγεία και ασφάλεια

Προτού αρχίσουν να εργάζονται, οι εργαζόμενοι μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης πρέπει να ενημερώνονται από τους εργοδότες τους για τυχόν κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η θέση εργασίας που αναλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαραίτητων ειδικών προσόντων, δεξιοτήτων ή ιατρικής παρακολούθησης.

Στο Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι σε ορισμένες θέσεις εργασίας οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλειά τους, όπως αυτές που σχετίζονται με την αφαίρεση αμιάντου, τη χρήση καπνιστικών, την έκθεση σε ακτινοβολία ή την έκθεση σε καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές ουσίες.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES μπορεί να σας ενημερώνει για τους όρους εργασίας καθώς και να σας βοηθά με τις διαδικασίες πρόσληψης στη χώρα σας ή τη διασυνοριακή περιοχή σας.