Sökväg

Uppdaterat 16/01/2018

Uppsägningar

Kollektiva uppsägningar

Överväger du att säga upp personal på grund av ditt företags ekonomiska svårigheter? Då bör du känna till dina skyldigheter vid kollektiva uppsägningar.

Vad räknas som kollektiv uppsägning?

Om uppsägningen räknas som kollektiv eller inte beror på den totala personalstyrkan och hur många anställda som du överväger att säga upp:

Total personalstyrka

Antal uppsagda

Uppsägningsperiod

20-100

Minst 10

30 kalenderdagar

100-300

Minst 10 %

30 kalenderdagar

300 eller fler

Minst 30

30 kalenderdagar

 

I vissa EU-länder ger reglerna för kollektiva uppsägningar arbetstagarna ett större skydd och gränserna som nämns ovan kan vara lägre.

Din skyldighet att informera och överlägga

Om du planerar en kollektiv uppsägning måste du överlägga med personalföreträdarna i god tid och skriftligen informera dem om

  • skälen till den kollektiva uppsägningen
  • hur många anställda som ska sägas upp
  • hur många anställda som finns på företaget
  • när uppsägningen kommer att ske
  • hur de uppsagda har valts ut.

Du ska också skriftligen informera din behöriga myndighet om samma sak.

Fall då reglerna inte gäller

Information och överläggning före en kollektiv uppsägning är inte obligatoriskt för

  • visstidsanställda - om inte uppsägningen sker innan deras kontrakt löpt ut
  • anställda vid offentliga myndigheter.

Under överläggningen med personalföreträdarna bör ni diskutera olika möjligheter att undvika kollektiv uppsägning eller åtminstone minska antalet anställda som drabbas. Ni bör också diskutera eventuell omskolning eller omplacering av övertalig personal.

När verkställs uppsägningarna?

Om du efter överläggningarna med personalföreträdarna står fast vid beslutet att säga upp personal ska du skriftligen underrätta den behöriga myndigheten i ditt land.

Beroende på din nationella lagstiftning kan du vara undantagen från denna skyldighet om den kollektiva uppsägningen beror på att din verksamhet upphör till följd av ett rättsligt beslut.

En kollektiv uppsägning får verkställas tidigast 30 kalenderdagar efter den skriftliga anmälan till den behöriga myndigheten. Tiden ska användas för att lösa problem som uppstår på grund av uppsägningarna. EU-länderna kan förkorta den tiden eller förlänga den till 60 dagar i vissa fall.

Arbetstagarnas rättigheter vid företagsöverlåtelser

När du övertar ett företag har du vissa skyldigheter gentemot de anställda. EU-reglerna innehåller minimikrav, men i vissa EU-länder kan reglerna vara mer fördelaktiga för de anställda.

Får jag alltid säga upp personal?

Du har ingen automatisk rätt att säga upp anställda när du övertar hela eller delar av ett företag. Du övertar nämligen också alla rättigheter och skyldigheter i de gällande anställningsavtalen.

Du måste också uppfylla villkoren i eventuella kollektivavtal tills de löper ut eller ett nytt kollektivavtal börjar gälla. Du måste följa gällande avtal i minst ett år.

Men du får säga upp anställda på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.

Undantag

Om det inte krävs i din nationella lagstiftning behöver du inte överta den tidigare arbetsgivarens skyldigheter när det gäller de anställdas invaliditets-, ålders- och efterlevandeförmåner enligt icke lagstadgade kompletterande pensionssystem för ett företag eller mellan företag.

Om du övertar ett företag som omfattas av ett konkurs- eller insolvensförfarande, där en behörig myndighet likviderar tillgångarna, gäller inte reglerna ovan - om det inte krävs i den nationella lagstiftningen.

Kollektiva rättigheter efter överlåtelsen

Personalföreträdare

Om du övertar ett företag som behåller sin självständighet behåller personalföreträdarna sin ställning och funktion. Om företaget inte längre är självständigt ska de anställda fortsätta vara ordentligt representerade ända tills nya företrädare har utsetts.

Skyldighet att informera och överlägga

Personalföreträdarna och i vissa fall även de anställda ska informeras om

  • tidpunkten och skälet till överlåtelsen
  • överlåtelsens juridiska, ekonomiska och sociala följder för personalen
  • planerade personalåtgärder.

Du måste också i god tid överlägga med personalföreträdarna om alla eventuella personalåtgärder.

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning. För att vår lokala rådgivare lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.