Navigation path

Oppdatert: 31/01/2018

Oppsigelser

Masseoppsigelser

Dersom din virksomhet står overfor økonomiske vanskeligheter og du vurderer å si opp ansatte, bør du kjenne til dine plikter med hensyn til masseoppsigelse.

Hva regnes som masseoppsigelse?

Hvorvidt en oppsigelse regnes som masseoppsigelse, avhenger av totalt antall ansatte og det antallet ansatte du vurderer å si opp.

Totalt antall ansatte

Ansatte som skal sies opp

Oppsigelsesperiode

20-100

Minimum 10

30 kalenderdager

100-300

Minimum 10 %

30 kalenderdager

300 eller flere

Minimum 30

30 kalenderdager

I noen EU-land gir reglene for masseoppsigelse arbeidstakerne mer beskyttelse, og tersklene ovenfor kan være lavere.

Din forpliktelse til å informere og konsultere

Dersom du planlegger en masseoppsigelse, må du begynne konsultasjoner med arbeidstakernes representanter i god tid og gi dem skriftlig varsel om:

  • årsaken til masseoppsigelsen
  • antall ansatte som skal sies opp
  • antall ansatte i arbeid
  • perioden når oppsigelsen vil finne sted
  • kriteriene for valg av ansatte som skal sies opp.

Du bør også informere myndighetene dine skriftlig om punktene ovenfor.

Når reglene ikke gjelder

Informasjon og konsultasjon før masseoppsigelser er ikke obligatorisk for:

  • ansatte med åremålskontrakter - med mindre oppsigelsen skjer før kontrakten deres utløper
  • ansatte ansatt i offentlige forvaltningsorganer.

Under konsultasjonen med arbeidstakernes representanter bør dere snakke om ulike alternativer for å unngå masseoppsigelser, eller, dersom dette ikke er mulig, for å redusere antall ansatte som rammes. Det bør også forhandles om sosiale tiltak for å omskolere eller omplassere de overtallige medarbeiderne.

Ikrafttredelsestid

Hvis du etter konsultasjoner med de ansattes representanter beslutter å si opp ansatte, må du gi skriftlig varsel til ansvarlig offentlig myndighet i ditt land.

Nasjonal lovgivning kan frafalle denne forpliktelsen dersom masseoppsigelsen skyldes at næringsaktiviteten din opphører som følge av en rettslig avgjørelse.

Masseoppsigelser kan ikke tre i kraft tidligere enn 30 kalenderdager etter at du sender skriftlig varsel til ansvarlig myndighet. Denne perioden brukes til å søke løsninger på de problemene som er oppstått på grunn av oppsigelsene. EU-land kan redusere den eller utvide fristen til 60 dager i visse tilfeller.

Arbeidstakernes rettigheter når en virksomhet overdras

Når du tar over en virksomhet, overtar du også forpliktelser overfor de arbeidstakerne som berøres. EU-reglene fastsetter minstekravene. Vær oppmerksom på at reglene kan være gunstigere for arbeidstakerne i noen EU-land.

Ingen automatisk rett til å si opp

Overdragelse av hele eller en del av en bedrift gir deg ikke automatisk rett til å si opp arbeidstakerne. Alle rettigheter og plikter i arbeidskontraktene som eksisterer på overdragelsesdatoen, overføres til deg.

Du vil også måtte overholde vilkårene i enhver tariffavtale som allerede er i kraft, inntil den opphører eller utløper eller en ny avtale trer i kraft. Perioden når du må overholde en eksisterende avtale, kan reduseres i noen EU-land, men den må være minst 1 år.

Dersom økonomiske, tekniske eller organisatoriske omstendigheter krever endringer i arbeidsstyrken, kan du imidlertid si opp ansatte.

Unntak

Med mindre nasjonal lovgivning krever noe annet, er du ikke forpliktet til å overta den tidligere arbeidsgiverens forpliktelser når det gjelder alders-, uføre- eller enkepensjon under ulovfestede bedrifts- eller konserninterne ordninger for tilleggspensjon.

Dersom du overdrar en bedrift som gjennomgår konkurs- eller insolvensforhandlinger, under tilsyn av en ansvarlig offentlig myndighet, for å avvikle dens aktiva, gjelder ikke lenger reglene ovenfor - med mindre nasjonal lovgivning krever noe annet.

Kollektive rettigheter etter overdragelse

Ansattes representanter

Dersom du overdrar en virksomhet men opprettholder dens selvstendighet, må de ansattes representanter beholde sin status og funksjon. Hvis virksomheten ikke lenger opptrer selvstendig, må de ansatte fortsatt har tilstrekkelig representasjon til de ansattes representanter er rekonstituert eller gjenoppnevnt.

Plikt til å informere og konsultere

De ansattes representanter, og i noen tilfeller de ansatte selv, må informeres om:

  • datoen for og årsaken til overdragelsen
  • de juridiske, økonomiske og sosiale konsekvensene av overdragelsen for de ansatte
  • eventuelle tiltak som er planlagt for de ansatte.

Representantene må også konsulteres i god tid angående eventuelle tiltak som er planlagt med tanke på de ansatte.

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.