Kruimelpad

Bijgewerkt 31/01/2018

Ontslagen

Collectief ontslag

Als uw bedrijf in economische moeilijkheden zit en u erover denkt om personeel te ontslaan, moet u uw verplichtingen met betrekking tot collectief ontslag kennen.

Wat wordt als een collectief ontslag beschouwd?

Of een ontslag als collectief wordt beschouwd, hangt af van het aantal personeelsleden dat u denkt te ontslaan.

Totaal aantal personeelsleden

Personeel dat ontslagen wordt

Periode van ontslag

20-100

Ten minste 10

30 kalenderdagen

100-300

Ten minste 10%

30 kalenderdagen

300 of meer

Ten minste 30

30 kalenderdagen

In sommige EU-landen beschermen de regels voor collectief ontslag de werknemers beter en kunnen de bovengenoemde criteria strenger zijn.

Uw verplichting om te informeren en overleggen

Als u een collectief ontslag wilt uitvoeren, moet u eerst op tijd overleggen met de werknemersvertegenwoordigers en hen schriftelijk informeren over:

  • de redenen voor het collectieve ontslag
  • het aantal personeelsleden dat werkloos wordt
  • het aantal personeelsleden
  • de periode waarin het ontslag zal plaatsvinden
  • de criteria op basis waarvan de personeelsleden ontslagen worden.

Ook moet u de overheid daarover schriftelijk informeren.

Wanneer de regels niet gelden

Het is niet verplicht te informeren en raadplegen voorafgaand aan het collectieve ontslag voor:

  • personeel met contracten voor bepaalde tijd - tenzij het ontslag plaatsvindt voordat hun contract afloopt.
  • personeel aangenomen door overheidsinstanties.

Tijdens het overleg met de werknemersvertegenwoordigers moet u verschillende mogelijkheden bespreken om het collectief ontslag te vermijden, of, indien dit niet mogelijk is, om het aantal getroffen personeelsleden te verminderen. Ook moet u onderhandelen over sociale maatregelen om het overtollige personeel te om te scholen of weer aan werk te helpen.

Tijd tot ontslag van kracht wordt

Als u na het overleg met de personeelsvertegenwoordiging besluit personeel te ontslaan, moet u de bevoegde overheidsinstantie schriftelijk op de hoogte brengen.

Als het collectieve ontslag veroorzaakt is doordat u uw bedrijf moet sluiten als gevolg van een rechterlijk besluit, kan in het nationale recht worden afgeweken van deze verplichting.

Het collectieve ontslag kan pas 30 kalenderdagen nadat u de bevoegde overheidsinstantie schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, van kracht worden. Tijdens deze 30 dagen moet worden geprobeerd oplossingen te vinden voor de problemen die het ontslag teweeg heeft gebracht. In sommige gevallen kunnen EU-landen dit verminderen, of verlengen tot 60 dagen.

Rechten van de werknemers als een bedrijf wordt overgenomen

Als u een bedrijf overneemt, heeft u verplichtingen tegenover de betrokken werknemers. De EU-regels geven de minimumeisen aan. In sommige EU-landen zijn de regels gunstiger voor de werknemers.

Geen automatisch recht op ontslag

Als u (een deel van) een bedrijf overneemt, heeft u niet automatisch het recht om de werknemers te ontslaan. Alle rechten en plichten op grond van de bestaande arbeidsovereenkomsten worden aan u overgedragen.

U zult ook moeten voldoen aan de voorwaarden uit de collectieve arbeidsovereenkomsten die al van kracht waren, totdat deze verlopen, worden verbroken of worden vervangen door een nieuwe. De periode waarin u aan een bestaande overeenkomst moet voldoen is in sommige EU-landen korter, maar 1 jaar is het minimum.

Als er echter door economische, technische of organisatorische omstandigheden veranderingen moeten worden aangebracht in het personeelsbestand, mag u werknemers ontslaan.

Uitzonderingen

Als de werknemers bij hun vorige werkgever recht hadden op uitkeringen of pensioenen op grond van aanvullende, dus niet wettelijk verplichte regelingen, dan bent u niet verplicht die regelingen te handhaven, tenzij anders bepaald in de nationale wetgeving.

Als u een bedrijf overneemt dat vanwege faillissement of insolventie onder overheidstoezicht staat, gelden bovenstaande regels niet (tenzij anders bepaald in de nationale wetgeving).

Collectieve rechten na een overname

Werknemersvertegenwoordigers

Als u een bedrijf overneemt dat zelfstandig blijft, behouden de werknemersvertegenwoordigers hun positie en functie. Als het bedrijf niet langer zelfstandig opereert, moeten de werknemers nog steeds voldoende vertegenwoordigd worden, totdat de werknemersvertegenwoordigers vervangen of herkozen zijn.

Uw verplichting tot informeren en raadplegen

U moet de werknemersvertegenwoordigers, en soms ook de werknemers zelf, informeren over:

  • de datum en de reden van de overname
  • de juridische, economische en sociale implicaties van de overname voor de werknemers
  • geplande maatregelen voor werknemers.

U moet ook tijdig overleggen met de vertegenwoordigers over maatregelen met betrekking tot werknemers.

Meer lezen

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Lokale steun voor ondernemers

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

Hulp en advies

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven. Geef zoveel mogelijk informatie, zodat de adviseur in uw regio u snel en correct kan antwoorden.

EEN-logo

Contactformulier

(alle velden zijn verplicht)
Hartelijk dank, uw verzoek is verzonden.
Door technische problemen is uw verzoek niet verzonden. Probeer het later opnieuw.
Vul een geldig e-mailadres in.

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

JaNee

België

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarije

Sofia

Cyprus

Nicosia

Denemarken

Copenhagen

Duitsland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrijk

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Griekenland

Athens

Hongarije

Budapest

Ierland

Dublin

IJsland

Reykjavík

Italië

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatië

Zagreb

Letland

Riga

Litouwen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Noorwegen

Oslo

Oostenrijk

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Roemenië

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakije

Bratislava

Slovenië

Ljubljana

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Tsjechië

Praha

Verenigd Koninkrijk

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Zweden

Stockholm

3000/3000

De informatie die u hier invult, wordt direct naar een van de partners van het Enterprise Europe Network gestuurd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, ze worden daarna niet bewaard.