Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 31/01/2018

Sensji

Sensji kollettivi

Jekk in-negozju tiegħek qed jiffaċċja diffikultajiet ekonomiċi u qed tikkontempla li tissensja l-ħaddiema, allura jeħtieġlek tkun taf l-obbligi tiegħek rigward is-sensji kollettivi.

Dak li jgħodd bħala sensja kollettiva?

Is-sensja titqies jekk hix jew mhix sensja kollettiva skont it-total tal-istaff u l-għadd ta' impjegati li qed taħseb li tkeċċi:

Għadd ta' impjegati b'mod ġenerali

Staff li se jingħata s-sensja

Perjodu ta' waqfien mix-xogħol

20-100

Minimu ta' 10

30 jum tal-kalendarju

100-300

Minimu ta' 10%

30 jum tal-kalendarju

300 or more

Minimu ta' 30

30 jum tal-kalendarju

F'xi pajjiżi tal-UE r-regoli dwar is-sensja kollettiva huma aktar protettivi għall-ħaddiema u l-livelli t'hawn fuq jistgħu jkunu anqas.

Obbligat li tinforma u tikkonsulta

Jekk qed tippjana sensja kollettiva, trid tibda konsultazzjonijiet mar-rappreżentanti tal-istaff fi żmien xieraq u tagħtihom in-notice bil-miktub fejn tiddikjara:

  • ir-raġunijiet għas-sensja kollettiva
  • l-għadd ta' staff li se jisfa żejjed
  • l-għadd ta' staff impjegat
  • il-perjodu li matulu se tingħata s-sensja
  • il-kriterji għall-għażla tal-istaff li għandhom jingħataw is-sensja.

Għandek ukoll tgħarraf lill-awtorità pubblika tiegħek dwar il-punti ta' hawn fuq, bil-miktub.

Meta r-regoli ma japplikawx

Informazzjoni u konsultazzjoni qabel ma tingħata sensja kollettiva mhumiex obbligatorji għal:

  • staff b'kuntratti ta' żmien fiss - sakemm is-sensja ma tingħatax qabel ma jispiċċalu l-kuntratt
  • staff impjegati minn entitajiet amministrattivi.

Matul il-konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-istaff għandek tiddiskuti alternattivi differenti biex jiġu evitati s-sensji kollettivi, jew jekk dan mhux possibbli, biex jitnaqqas l-għadd tal-istaff affettwat. Miżuri soċjali biex jitħarreġ jew jitqassam mill-ġdid l-istaff żejjed għandhom ukoll jiġu negozjati.

Żmien biex tidħol fis-seħħ

Jekk, wara konsultazzjonijiet mar-rappreżentanti tal-istaff, tiddeċiedi li jiġu ssensjati ħaddiema, trid tavża bil-miktub lill-awtorità pubblika kompetenti f'pajjiżek.

Il-liġi nazzjonali tista' twarrab dan l-obbligu jekk is-sensja kollettiva hi minħabba t-tmiem tal-attivitajiet kummerċjali tiegħek wara deċiżjoni ġudizzjarja.

Sensji kollettivi jistgħu jidħlu fis-seħħ mhux qabel 30 jum tal-kalendarju wara li tibgħat notifika bil-miktub tiegħek lill-awtorità kompetenti. Dan il-perjodu jintuża sabiex jinstabu soluzzjonijiet għall-problemi mqajma mis-sensji. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jnaqqsuh jew jestenduh għal 60 jum f'ċerti każijiet.

Id-drittijiet tal-ħaddiema meta jittieħed in-negozju 

Meta tieħu f'idejk in-negozju, inti tassumi l-obbligi lejn l-impjegati konċernati. Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu rekwiżiti minimi. Innota li f'xi pajjiżi tal-UE r-regoli jistgħu jkunu aktar favorevoli għall-impjegati.

Ebda dritt awtomatiku li tagħti s-sensja

Kemm jekk tieħu f'idejk il-kumpanija kollha jew parti minnha dan ma jagħtikx id-dritt awtomatiku li tkeċċi l-impjegati. Id-drittijiet u l-obbligi kollha minn kuntratti ta' impjiegi eżistenti fid-data tal-akkwist jgħaddu fuqek.

Ikollok ukoll tkompli tikkonforma mat-termini ta' kull ftehim kollettiv diġà fis-seħħ, sakemm jiġi terminat, jiskadi jew jidħol fis-seħħ ftehim ġdid. Il-perjodu li matulu għandek tikkonforma ma' ftehim eżistenti jista' jitnaqqas f'xi pajjiżi tal-UE, iżda għandu jkun għall-anqas ta' sena.

Madankollu, jekk ċirkostanzi ekonomiċi, tekniċi jew organizzattivi jeħtieġu bidliet fil-forza tax-xogħol, tista' tilliċenzja l-impjegati.

Eċċezzjonijiet

Sakemm il-liġi nazzjonali ma tkunx teħtieġ mod ieħor, m'intix obbligat li tieħu f'idejk l-obbligi tas-sid preċedenti rigward id-drittijiet tal-impjegati għall-benefiċċji tal-anzjanità, tal-invalidità jew tas-superstiti li mhumiex statutorji taħt skemi ta' pensjoni supplementari tal-kumpanniji jew bejn il-kumpanniji.

Jekk tieħu f'idejk kumpanija li tkun għaddejja minn proċedura ta' falliment jew ta' insolvenza, sorveljata minn awtorità pubblika kompetenti, li tillikwida l-assi tagħha, ir-regoli ta' hawn fuq ma japplikawx aktar - sakemm il-liġi nazzjonali ma tkunx teħtieġ mod ieħor.

Drittijiet kollettivi wara li tieħu f'idejk in-negozju

Rappreżentanti tal-impjegati

Jekk inti tieħdu negozju iżda tippreserva l-awtonomija tiegħu, ir-rappreżentanti tal-impjegati għandhom iżommu l-istatus u l-funzjoni tagħhom. Jekk in-negozju m'għadux jopera b'mod awtonomu, l-impjegati għandhom ikomplu jkunu rappreżentati kif xieraq sakemm ir-rappreżentanti tal-impjegati jiġu rikostitwiti jew maħturin mill-ġdid.

Obbligu li tinfurma u tikkonsulta

Ir-rappreżentanti tal-impjegati, u f'xi każijiet l-impjegati nfushom, għandhom ikunu infurmati dwar:

  • id-data ta' u r-raġuni għat-trasferiment
  • bl-implikazzjonijiet legali, ekonomiċi u soċjali tat-trasferiment għall-impjegati
  • kwalunkwe miżuri ppjanati għall-impjegati.

Ir-rappreżentanti għandhom ukoll jiġu kkonsultati fi żmien xieraq dwar kwalunkwe miżuri maħsuba fir-rigward tal-impjegati.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.