Navigációs útvonal

Frissítve 16/01/2018

Létszámcsökkentés

Csoportos létszámcsökkentés

Ha vállalkozása gazdasági nehézségekkel küzd, előfordulhat, hogy meg kell válnia több alkalmazottjától. Ilyen esetben mindenképpen tájékozódjon a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeiről.

Mi számít csoportos létszámcsökkentésnek?

Az, hogy mi számít csoportos létszámcsökkentésnek, függ az alkalmazottak összlétszámától és az elbocsátandó alkalmazottak számától

Az alkalmazottak összlétszáma

Az elbocsátandó alkalmazottak száma/aránya

Az elbocsátások időszaka

20-100

Legalább 10

30 naptári nap

100-300

Minimum 10%

30 naptári nap

300 vagy több

Legalább 30

30 naptári nap

 

Bizonyos EU-országokban a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az itt ismertetetteknél nagyobb védelmet biztosítanak a munkavállalóknak, a fenti küszöbértékek pedig alacsonyabbak.

Tájékoztatási és konzultációs kötelezettség

Ha Ön csoportos létszámleépítést tervez, időben konzultációt kell indítania az alkalmazottak képviselőivel, és írásban értesítenie kell őket a következőkről:

  • a csoportos létszámcsökkentés okai,
  • az elbocsátandó munkavállalók száma,
  • az alkalmazott munkavállalók száma,
  • az az időszak, amelynek során a tervezett elbocsátásokat végre kívánja hajtani,
  • az elbocsátani kívánt munkavállalók kiválasztásának ismérvei.

A fentieket az illetékes hatósággal is közölnie kell írásban.

Mikor nem kell alkalmazni ezeket a szabályokat?

A csoportos létszámcsökkentés előtti tájékoztatás és konzultáció nem kötelező, ha az elbocsátani kívánt alkalmazottak:

  • határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók - kivéve, ha az elbocsátásra a szerződésük lejárata előtt kerül sor,
  • közigazgatási szervek által foglalkoztatott munkavállalók.

A munkavállalók képviselőivel folytatott konzultáció során érdemben meg kell vitatni a csoportos létszámleépítés elkerülésének minden lehetőségét, illetve - ha a létszámleépítés semmiképp nem kerülhető el - azt, hogy miképp lehet csökkenteni az elbocsátandó munkavállalók számát. Arról is tárgyalni kell, milyen szociális intézkedésekkel lehetne biztosítani az elbocsátott munkavállalók átképzését vagy áthelyezését.

Hatálybalépés

Ha a munkavállalók képviselőivel folytatott konzultáció után Ön a létszámleépítés mellett dönt, erről írásban értesítenie kell a vállalkozás székhelye szerinti ország illetékes hatóságát.

Az egyes tagállamok eltekinthetnek ennek a kötelezettségnek az előírásától arra az esetre vonatkozóan, ha a munkaadó bírósági határozat alapján szünteti meg üzleti tevékenységét, és a csoportos elbocsátásra ennek következtében kerül sor.

A csoportos létszámcsökkentés az illetékes állami hatóságnak szóló írásbeli értesítés elküldése után legkorábban 30 naptári nappal léphet hatályba. Ez az időszak arra szolgál, hogy az illetékes állami hatóság megoldást keressen a tervezett csoportos létszámcsökkentések következtében felmerülő problémákra. Az EU-országok ezt az időszakot bizonyos esetekben csökkenthetik, illetve 60 napra meghosszabbíthatják.

A munkavállalók jogai vállalkozások átruházása esetén

Amikor Ön megszerzi egy cég tulajdonjogát, a cég dolgozóival szemben bizonyos kötelezettségei keletkeznek. Uniós szabályok rögzítik az ezzel kapcsolatos minimumkövetelményeket. Figyelem: egyes EU-országokban a munkavállalók szempontjából kedvezőbb szabályok lehetnek érvényben.

Az alkalmazottak elbocsátása nem automatikus jog

Vállalkozás vagy vállalatrész átvétele nem jogosítja fel Önt automatikusan arra, hogy alkalmazottakat bocsásson el. Az alkalmazottak munkaszerződéseiből eredő összes jog és kötelezettség, mely fennállt a vállalat átvételének időpontjában, átruházódik Önre, a vállalkozás új tulajdonosára.

Ha pedig kollektív megállapodás van érvényben, Önnek mindaddig tartania kell magát a megállapodáshoz, amíg az meg nem szűnik, vagy le nem jár, illetve amíg új megállapodás nem lép hatályba. Egyes országok rövidebb időszakot írnak elő az érvényben lévő megállapodások betartására vonatkozó kötelezettség tekintetében, de a minimális időszak legalább 1 év.

Ha azonban gazdasági, technikai vagy szervezeti okból személyzeti változtatásokra van szükség, a munkaadónak jogában áll létszámleépítéshez folyamodni.

Kivételek

Hacsak nem követeli meg tagállami jogszabály, Ön nem köteles arra, hogy átvállalja a korábbi munkaadó azon kötelezettségeit az öregségi, rokkantsági vagy túlélő hozzátartozói ellátásokhoz fűződő munkavállalói jogosultságok tekintetében, melyek nem jogszabályon alapuló, vállalati vagy vállalatközi kiegészítő nyugdíjrendszer alapján állnak fenn.

A fent leírt szabályok nem alkalmazandók abban az esetben, ha Ön olyan vállalkozást vesz át, amely az átadó vagyonának felszámolása céljából indított, illetékes hatóság felügyelete mellett zajló csődeljárás vagy fizetésképtelenségi eljárás alatt áll - kivéve, ha a tagállami jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek.

Kollektív jogok átvétel után

A munkavállalók képviselői

Ha az Ön által átvett vállalkozás megőrzi autonómiáját, a munkavállalók képviselőinek jogállása és feladatai megmaradnak. Amennyiben megszűnik a vállalkozás autonóm működése, gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók megfelelő képviselettel rendelkezzenek abban az időszakban, amely a munkavállalói képviselet ismételt megalakításához vagy a munkavállalók képviselőinek ismételt kinevezéséhez szükséges.

Tájékoztatási és konzultációs kötelezettség

A munkavállalók képviselőit - és bizonyos esetekben magukat a munkavállalókat is - tájékoztatni kell az alábbiakról:

  • az átruházás időpontja és indoka,
  • az átruházás jogi, gazdasági és szociális következményei a dolgozókra nézve,
  • a munkavállalókkal kapcsolatban tervezett intézkedések.

A képviselőkkel továbbá megfelelő időben konzultálni kell a munkavállalókkal kapcsolatban tervezett intézkedésekről.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.