Navigointipolku

Päivitetty 31/01/2018

Työntekijävähennykset

Työntekijöiden joukkovähentäminen

Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa ja työnantaja joutuu harkitsemaan työntekijöiden vähentämistä, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä.

Mitä tarkoitetaan työntekijöiden joukkovähentämisellä?

Se, pidetäänkö työntekijöiden irtisanomisia laissa tarkoitettuna joukkovähentämisenä, riippuu siitä, kuinka paljon työntekijöitä yrityksessä kaikkiaan on ja kuinka monta työntekijää on tarkoitus irtisanoa:

Henkilöstön kokonaismäärä

Irtisanottavien määrä

Aika, jonka kuluessa vähentäminen on määrä toteuttaa

20-100

Vähintään 10

30 kalenteripäivää

100-300

Vähintään 10%

30 kalenteripäivää

300 tai enemmän

Vähintään 30

30 kalenteripäivää

Joissakin EU-maissa työntekijöiden joukkovähentämisiä koskevat säännöt takaavat työntekijöille edellä esitettyä paremman suojan, ja vähimmäismäärät voivat olla pienemmät.

Työnantajan tiedottamis- ja kuulemisvelvollisuus

Jos työnantaja suunnittelee työntekijöiden joukkovähentämistä, sen on aloitettava hyvissä ajoin neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa  ja ilmoitettava näille kirjallisesti

  • suunnitellun vähentämisen syyt
  • vähennettävien työntekijöiden lukumäärä
  • tavallisesti työssä olevien työntekijöiden lukumäärä
  • aika, jonka kuluessa vähentäminen on määrä toteuttaa
  • perusteet, joilla vähennettävät työntekijät valitaan.

Työnantajan on ilmoitettava edellä mainitut tiedot kirjallisesti myös viranomaisille.

Poikkeukset säännöistä

Joukkovähentämisiä edeltävä tiedotus- ja kuulemisvelvollisuus ei koske

  • määräaikaisia työntekijöitä, ellei irtisanominen tapahdu ennen näiden työsopimuksen päättymistä
  • julkisyhteisöjen palveluksessa olevia työntekijöitä.

Kun työnantaja neuvottelee vähennyksistä työntekijöiden edustajien kanssa, sen on tarkasteltava, voidaanko joukkovähentäminen välttää tai sen kohteena olevien työntekijöiden määrää vähentää. Neuvotteluissa olisi tarkasteltava, voidaanko työntekijät mahdollisesti työllistää tai kouluttaa uudelleen.

Irtisanomisten voimaantulo

Jos työnantaja päättää työntekijöiden edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen vähentää työntekijöitä, sen on ilmoitettava asiasta maansa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Joissakin maissa tämä ei ole pakollista, jos työntekijöiden joukkovähentäminen johtuu tuomioistuimen päätökseen perustuvasta yrityksen toiminnan päättymisestä.

Työntekijöiden joukkovähentämistä ei saa toteuttaa ennen kuin on kulunut 30 kalenteripäivää siitä, kun asiasta ilmoitettiin viranomaisille kirjallisesti. Tänä aikana pyritään ratkaisemaan suunnitellusta joukkovähentämisestä aiheutuvat ongelmat. EU-maat voivat tietyissä tapauksissa lyhentää tätä määräaikaa tai pidentää sitä 60 päiväksi.

Työntekijöiden oikeudet yrityksen luovutuksen yhteydessä

Kun yrityksen liiketoiminta luovutetaan toiselle työnantajalle, syntyy uudelle työnantajalle velvollisuuksia yrityksen työntekijöitä kohtaan. EU-lainsäädännössä säädetään tietyistä vähimmäisvaatimuksista velvollisuuksien suhteen. Joissakin EU-maissa säännöt voivat taata työntekijöille enemmänkin oikeuksia.

Ei automaattista irtisanomisoikeutta

Yrityksen tai yritystoiminnan osan luovutuksensaajalla eli uudella työnantajalla ei ole automaattista oikeutta irtisanoa yrityksen vanhoja työntekijöitä. Ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat luovutushetkellä voimassa olevista työsopimuksista, siirtyvät uudelle työnantajalle.

Uuden työnantajan on edelleen noudatettava myös voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksiä, kunnes työehtosopimus kumotaan tai sen voimassaolo päättyy taikka uusi työehtosopimus tulee voimaan. Joissakin EU-maissa työehtojen noudattamiselle voidaan asettaa määräaika, jonka on kuitenkin oltava vähintään yksi vuosi.

Työntekijöiden irtisanominen on kuitenkin mahdollista taloudellisista, teknisistä tai organisatorisista syistä.

Poikkeukset

Ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuulumattomiin lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perhe-etuuksiin liittyvät aiemman työnantajan velvollisuudet eivät siirry uudelle työnantajalle.

Jos yrityksen tai yritystoiminnan osan luovutuksen yhteydessä on viranomaisen valvonnassa aloitettu luovuttajaa koskeva konkurssimenettely tai muu maksukyvyttömyysmenettely luovuttajan varojen selvittämiseksi, edellä mainittuja sääntöjä ei sovelleta, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä.

Kollektiiviset oikeudet luovutuksen jälkeen

Työntekijöiden edustajat

Jos luovutettu yritys säilyttää itsenäisyytensä, työntekijöiden edustajat säilyttävät aiemman asemansa ja tehtävänsä. Jos luovutettu yritys ei säilytä itsenäisyyttään, työntekijöillä on edelleen oltava asianmukainen edustus siihen asti, kunnes työntekijöiden edustus on nimetty tai järjestetty uudelleen.

Työnantajan tiedottamis- ja kuulemisvelvollisuus

Työntekijöiden edustajalla ja joissakin tapauksissa kaikille työntekijöille on ilmoitettava

  • yrityksen luovutuksen ajankohta ja perusteet
  • luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset
  • suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Työnantajan on hyvissä ajoin neuvoteltava työntekijöiden edustajien kanssa heitä koskevista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.