Навигационна пътека

Актуализация 16/01/2018

Съкращения на персонал

Колективни уволнения

Ако предприятието ви е изправено пред икономически затруднения и обмисляте да съкратите част от персонала, трябва да знаете какви са задълженията ви в случай на колективни уволнения.

Какво се смята за колективно уволнение?

Дали уволнението ще бъде сметнато за колективно или не зависи от общата численост на персонала и от това колко души смятате да съкратите:

Обща численост на персонала

Брой на хората, които ще бъдат съкратени

Период на съкращението

20-100

Минимум 10

30 календарни дни

100-300

Минимум 10 %

30 календарни дни

300 или повече

Минимум 30

30 календарни дни

 

В някои страни от ЕС правилата за колективни уволнения защитават в по-голяма степен работещите и горепосочените прагове могат да бъдат по-ниски.

Задължение за информиране и консултиране

Ако планирате колективни уволнения, трябва да започнете своевременно консултации с представители на персонала и да ги уведомите писмено за:

  • причините за колективните уволнения;
  • броя на работниците и служителите, които ще бъдат съкратени;
  • броя на работещите;
  • периода, в който ще бъдат извършени съкращенията;
  • критериите за подбор на хората, които ще бъдат съкратени.

По тези въпроси трябва да уведомите писмено и съответния публичен орган.

Кога правилата не се прилагат

Предоставянето на информация и консултациите преди колективни уволнения не са задължителни по отношение на:

  • лица, работещи по срочни договори, освен ако съкращението не предхожда изтичането на техните договори;
  • персонал в публични административни органи.

По време на консултациите с представителите на персонала трябва да обсъдите различни възможности за избягване на колективните уволнения, или - ако това не е възможно - за намаляване на броя на засегнатите от тях лица. Следва да бъдат обсъдени и социални мерки за преквалификация или прехвърляне на друга работа на съкратените лица.

Срок за влизане в действие

Ако след консултациите с представителите на персонала вие все пак решите да съкратите част от работниците и служителите, трябва да уведомите компетентния публичен орган във вашата страна.

Националното законодателство може да ви освобождава от това задължение, ако колективните уволнения се дължат на преустановяване на вашата бизнес дейност в следствие на съдебно решение.

Колективните уволнения могат да влязат в сила не по-рано от 30 календарни дни след като сте изпратили писмено уведомление на компетентния орган. Този период се използва за търсене на решения на проблемите, възникнали в резултат на съкращенията. В някои случаи страните от ЕС могат да намалят периода или да го увеличат до 60 дни.

Права на работниците при поглъщане на предприятие

При поглъщането на дадено предприятие вие придобивате и задължения към неговите служители и работници. Правилата на ЕС определят някои минимални изисквания. Имайте предвид, че в някои страни от ЕС правилата могат да бъдат по-благоприятни за служителите.

Няма автоматично право на съкращения

Поглъщането на цяла компания или част от нея не ви дава автоматично право да съкращавате работещите в нея. Всички права и задължения по трудовите договори, съществуващи към датата на поглъщането, се прехвърлят върху вас.

Ще трябва да продължите да се съобразявате с условията в действащото колективно споразумение, освен ако действието му не е преустановено, не е изтекло или ако в сила влиза ново споразумение. Периодът, през който трябва да се съобразявате със съществуващото споразумение, може да бъде намален в някои страни от ЕС, но трябва да е поне 1 година.

Ако икономически, технически или организационни обстоятелства изискват промени в работната сила, можете да освободите част от персонала.

Изключения

Освен ако националното законодателство не предвижда друго, вие не сте задължен да поемате задълженията на предишния работодател по отношение на правата на работниците и служителите на обезщетения за възраст, инвалидност или преживели лица по линия на допълнителна пенсионна схема на дружеството или на няколко дружества, която не се изисква по закон.

Ако поглъщате компания, преминаваща през производство по несъстоятелност или неплатежоспособност под надзора на компетентен публичен орган с оглед на ликвидация на нейните активи, горепосочените правила не важат, освен ако националното законодателство не предвижда друго.

Колективни права след поглъщане

Представители на работниците и служителите

Ако поглъщате предприятие, но запазвате неговата самостоятелност, представителите на работещите трябва да запазят статуса и функциите си. Ако предприятието вече не функционира самостоятелно, служителите трябва да бъдат надлежно представени до новото избиране или определяне на представители на работниците и служителите.

Задължение за информиране и консултиране

Представителите на работниците и служителите, а в някои случаи - самите работници и служители - трябва да бъдат информирани за:

  • датата и причината за прехвърлянето;
  • правните, икономическите и социалните последици от прехвърлянето за работниците и служителите;
  • всички мерки, предвидени във връзка с работниците и служителите.

Трябва да се консултирате своевременно с представителите на персонала относно всички мерки, предвидени във връзка с работниците и служителите.

Още по темата

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.