Navigačný riadok

Aktualizované 16/01/2018

Rovnaké zaobchádzanie

Pracovníci z iných krajín EÚ: rovnaké zaobchádzanie (bez potreby pracovného povolenia)

Ako zamestnávateľ máte právo zamestnať pracovníkov z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Uchádzači o zamestnanie z iných krajín EÚ majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako uchádzači z vašej krajiny. Pri výbere zamestnancov nemôžete použiť diskriminačné kritériá, napríklad na základe štátnej príslušnosti. Iným štátnym príslušníkom EÚ takisto musíte poskytnúť rovnaké pracovné podmienky (plat, platenú dovolenku atď.), aké poskytujete štátnym príslušníkom z vašej krajiny. Uchádzači o zamestnanie z krajiny EÚ nepotrebujú na prácu v inej krajine Únie pracovné povolenie.

Občania Chorvátska môžu na prácu v niektorých krajinách EÚ potrebovať pracovné povolenie a naopak - niektorí občania Únie môžu potrebovať pracovné povolenie na prácu v Chorvátsku.

Uchádzačov o zamestnanie z iných krajín EÚ môžete požiadať o preukázanie jazykových schopností potrebných na prácu. Požadovaná úroveň znalosti jazyka však musí byť opodstatnená pre dané pracovné miesto.

Zo zákona je zakázané diskriminovať uchádzačov na základe:

  • pohlavia (napr. v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, povýšením a platom),
  • rasového alebo etnického pôvodu,
  • náboženstva alebo viery,
  • zdravotného postihnutia,
  • veku
  • a sexuálnej orientácie.

Pri nábore pracovníkov z celej EÚ vám môže pomôcť Európsky portál pre pracovnú mobilitu - EURES.

Ak sa váš podnik nachádza v pohraničnom regióne, EURES vám môže tiež poradiť, ako postupovať pri administratívnych záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov, ktorí dochádzajú za prácou zo susednej krajiny.

Uznávanie kvalifikácií

V prípade, že pri výbere zamestnancov na regulované povolanie vo vašej krajineEnglish dostanete žiadosti od uchádzačov, ktorí získali svoju kvalifikáciu v inej krajine EÚ, ich skúsenosti a/alebo odborné kvalifikácie musí uznať váš príslušný vnútroštátny orgánEnglish . Nezabúdajte, že pre určité odvetvia (právnici, riadiaci letovej prevádzky, piloti atď.) existujú osobitné pravidlá EÚ na uznávanie odborných kvalifikácií získaných v inom členskom štáte Únie.

Pravidlá pre uznávanie kvalifikácií sa vzťahujú aj na:

občanov s dvojitým občianstvom, ak jedno z nich je občianstvo členského štátu EÚ;
občanov krajín mimo EÚ, ktorí sú zosobášení s občanom EÚ.

Ak chcete obsadiť voľné miesto pre povolanie, ktoré zahŕňa rôzne činnosti, a uchádzač z inej krajiny EÚ získal vo svojej krajine kvalifikáciu iba pre jednu z týchto činností (ktorá je v jeho domovskej krajine uznávaná ako samostatné povolanie), tento uchádzač môže požiadať o čiastočné uznanie svojej kvalifikácie vo vašej krajine pre tie pracovné činnosti, pre ktoré je kvalifikovaný.

 

Rodičovská dovolenka

Zamestnanci (muži a ženy) majú nárok na rodičovskú dovolenku z dôvodov narodenia alebo adopcie dieťaťa - bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy (kratší pracovný čas, plný úväzok atď.).

Zamestnancov nemôžete prepustiť z dôvodu, že požiadali o rodičovskú dovolenku, alebo s nimi zaobchádzať menej priaznivo ako s ostatnými zamestnancami.

Obaja rodičia majú právo na minimálne 4 mesiace rodičovskej dovolenky. Vo všeobecnosti nie je možné preniesť nárok na dovolenku na druhého rodiča. Niektoré krajiny však môžu rodičom povoliť prenos časti svojho nároku, nie však viac ako 3 mesiace.

Podľa pravidiel EÚ si zamestnanci môžu čerpať rodičovskú dovolenku kedykoľvek do veku 8 rokov dieťaťa. V závislosti od vnútroštátneho práva môže byť táto veková hranica v niektorých krajinách nižšia.

Po čerpaní rodičovskej dovolenky majú zamestnanci nárok vykonávať tú istú prácu. Ak to nie je možné, musíte im ponúknuť podobnú prácu, ktorá je v súlade s ich pracovnou zmluvou.

Ak zamestnanci pri návrate z rodičovskej dovolenky požiadajú o dočasné zmeny pracovného času/rozvrhnutia práce, ste povinný túto žiadosť náležite zvážiť a v prípade zamietnutia poskytnúť obstojné obchodno-podnikateľské dôvody.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.