Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 22/03/2018

Równe traktowanie

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Pracownicy z innych krajów UE - równe traktowanie i brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę

Jako pracodawca masz prawo zatrudniać w swojej firmie pracowników pochodzących z dowolnego kraju UE. Kandydatów z innych krajów UE masz obowiązek traktować tak samo, jak kandydatów z kraju, w którym prowadzisz działalność. Na etapie naboru nie wolno stosować kryteriów dyskryminujących, na przykład związanych z obywatelstwem kandydata. Musisz też zapewnić pracownikom z innych krajów UE takie same warunki pracy (wynagrodzenie, płatny urlop roczny itp.), jakie oferujesz swoim rodakom. Kandydaci z jednego kraju UE nie potrzebują zezwolenia na pracę, żeby podjąć pracę w innym kraju UE.

Obywatele Chorwacji mogą nadal w niektórych krajach UE potrzebować zezwolenia na pracę, a obywatele niektórych krajów UE mogą potrzebować zezwolenia, aby móc pracować w Chorwacji.w niektórych krajach UE.

Masz prawo poprosić kandydata z innego kraju, aby wykazał, że opanował język w stopniu wymaganym dla stanowiska, o które się ubiega, jednak poziom wymaganych umiejętności musi być dostosowany do charakteru pracy.

Przepisy zakazują stosowania dyskryminacji ze względu na:

  • płeć (np. urlop rodzicielski, awans, płaca)
  • pochodzenie rasowe lub etniczne
  • religię lub światopogląd
  • niepełnosprawność
  • wiek
  • orientację seksualną.

W rekrutowaniu pracowników z całej UE pomoże Ci Europejski Portal Mobilności Zawodowej - EURES.

Jeśli Twoja firma działa w regionie przygranicznym, EURES może doradzić w kwestii formalności administracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników dojeżdżających do pracy z zagranicy.

Uznawanie kwalifikacji

W sytuacji gdy powadzisz nabór pracowników wykonujących zawód, który w Twoim kraju jest zawodem regulowanymEnglish , i jeśli otrzymasz zgłoszenia od kandydatów, którzy uzyskali kwalifikacje uprawniające do wykonywania tego zawodu w innym kraju UE, kwalifikacje zawodowe kandydatów lub ich doświadczenie muszą zostać oficjalnie uznane przez właściwy urząd w Twoim krajuEnglish. Uwaga: w przypadku niektórych zawodów (prawnicy, kontrolerzy ruchu lotniczego, piloci itp.) obowiązują specjalne przepisy unijne dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innym kraju UE.

Zasady uznawania kwalifikacji dotyczą również:

  • osób posiadających podwójne obywatelstwo, w tym obywatelstwo jednego z krajów UE
  • pochodzących z krajów spoza UE małżonków obywateli UE.

W sytuacji gdy prowadzisz nabór pracowników wykonujących zawód obejmujący różne formy działalności, a kandydat z innego kraju UE uzyskał w swoim kraju kwalifikacje jedynie do wykonywania jednej z tych form działalności (czyli kiedy w kraju, z którego pochodzi kandydat, ta forma działalności jest uważana za niezależną profesję), ten kandydat może starać się jedynie o częściowe uznanie swoich kwalifikacji − w odniesieniu do tej jednej formy działalności, do której jest uprawniony.

Urlop rodzicielski

Pracownicy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w przypadku narodzin lub adopcji dziecka bez względu na to, jaką mają umowę (niepełny wymiar godzin, pełny wymiar godzin itp.).

Nie można zwolnić pracownika, dlatego, że złożył wniosek o urlop rodzicielski, ani traktować go z tego powodu gorzej niż innych pracowników.

Każdy z rodziców ma prawo do co najmniej czterech miesięcy urlopu. Z zasady pracownik nie może przekazać swoich uprawnień do urlopu drugiemu rodzicowi. Jednak w niektórych krajach UE dopuszcza się przeniesienie części przysługującego urlopu, ale nie może to być więcej niż trzy miesiące.

Zgodnie z unijnymi przepisami pracownicy mogą wziąć urlop rodzicielski w dowolnym momencie do chwili ukończenia przez dziecko ósmego roku życia. Jednak w niektórych przepisach krajowych ta granica wiekowa może być niższa.

Po powrocie z urlopu rodzicielskiego pracownik ma prawo powrócić na to samo stanowisko. Jeśli to niemożliwe, musisz zaproponować mu podobną pracę, zgodną z umową o pracę.

Jeżeli po powrocie do pracy zgłosi wniosek o wprowadzenie tymczasowych zmian, jeśli chodzi o godziny i tryb pracy, masz obowiązek starannie rozpatrzyć taki wniosek, a jeśli zdecydujesz się odmówić, musisz mieć do tego solidne podstawy.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.