Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 15/03/2018

Trattament ugwali

Ħaddiema minn pajjiżi oħra tal-UE: trattament ugwali u ebda permess tax-xogħol

Bħala persuna li timpjega n-nies, għandek dritt li timpjega staff minn kwalunkwe pajjiż tal-UE. Jeħtieġlek tagħti lil dawk li qed ifittxu x-xogħol minn pajjiżi oħrajn tal-UE l-istess trattament mogħti lill-applikanti minn pajjiżek. Ma tistax timponi kriterji diskriminatorji - pereżempju abbażi tan-nazzjonalità - matul il-fażi tar-reklutaġġ. Għandek tipprovdi wkoll lil ċittadini oħrajn tal-UE bl-istess kundizzjonijiet tax-xogħol (salarju, liv annwali mħallas, eċċ.) bħalma toffri liċ-ċittadini ta' pajjiżek. Dawk li qed ifittxu x-xogħol minn pajjiż ieħor tal-UE ma għandhomx bżonn permess tax-xogħol biex jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-UE.

Iċ-ċittadini mill-Kroazja għad għandhom bżonn ta' permess tax-xogħol f'xi pajjiżi tal-UE u xi ċittadini tal-UE għandhom bżonn premess tax-xogħol biex jaħdmu l-Kroazja.

Tista' tistaqsi lil dawk li japplikaw għal xogħol minn pajjiżi oħra tal-UE biex juru l-ħiliet lingwistiċi meħtieġa għall-impjieg, iżda l-livell meħtieġ tal-għarfien tal-lingwa għandu jkun raġonevoli għall-kariga.

Hu wkoll ipprojbit bil-liġi li tiddiskrimina minħabba:

  • sess (p.e. il-liv għall-ġenituri, il-promozzjoni, il-paga)
  • oriġini razzjali jew etnika
  • reliġjon jew twemmin
  • diżabilità
  • età
  • orjentazzjoni sesswali

Tista' ssib għajnuna dwar ir-reklutaġġ madwar l-UE f'EURES - Il-portal Ewropew għall-impjiegi.

Jekk in-negozju tiegħek jinsab f'reġjun mal-fruntieri, EURES jista' wkoll jagħtik parir kif għandek timxi amministrattivament ma' kwalunkwe membru tal-istaff tiegħek li jivvjaġġa minn pajjiż ġar.

Rikonoxximent tal-kwalifiki

Meta tirrekluta staff għal professjoni regolata f'pajjiżekEnglish u tirċievi l-applikazzjonijiet minn dawk li qed ifittxu x-xogħol bi kwalifiki miksubin minnhom minn pajjiż ieħor tal-UE, dawn jeħtiġilhom jingħataw rikonoxximent għall-kwalifiki professjonali u l-esperjenza tagħhom minn Awtorità KompetentiEnglish f'pajjiżek. Innota li jeżistu regoli speċifiċi tal-UE f'ċerti setturi (avukati, kontrolluri tat-traffiku tal-ajru, piloti, eċċ.) dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali miksubin f'pajjiż differenti tal-UE.

Ir-regoli għall-għarfien tal-kwalifiki japplikaw ukoll għal:

  • ċittadini b'ċittadinanza doppja, fejn waħda minnhom hi nazzjonalità tal-UE
  • persuni li mhumiex mill-pajjiżi tal-UE miżżewġin ma' ċittadini tal-UE.

Jekk int tirrekluta persuni għal professjoni li tinvolvi attivitajiet differenti, u applikant għal impjieg minn pajjiż differenti tal-UE kkwalifika f'pajjiżu għal wieħed biss mill-attivitajiet involuti - u dik l-attività tingħaraf bħala professjoni indipendenti f'pajjiżu tal-UE - l-applikant jista' japplika biss għall-għarfien parzjali tal-kwalifiki tiegħu f'pajjiżek - għal dawk l-attivitajiet relatati mal-impjieg li għalihom min ikun qed ifittex ix-xogħol hu kwalifikat.

Liv tal-ġenituri

L-impjegati (irġiel u nisa) għandhom id-dritt għal liv tal-ġenituri mat-twelid jew l-adozzjoni ta' tifel jew tifla - irrispettivament mit-tip tal-kuntratt tagħhom (part-time, full-time, eċċ.).

Ma tistax tkeċċi membri tal-istaff għaliex huma jitolbu liv tal-ġenituri, jew tittrattahom b'mod anqas favorevoli minn staff ieħor.

Iż-żewġ ġenituri għandhom id-dritt tal-anqas għal 4 xhur liv kull wieħed. Bħala regola ġenerali, l-impjegati ma jistgħux jittrasferixxu dritt ta' liv tal-ġenituri lil xulxin. Madankollu, xi pajjiżi jistgħu jippermettulhom li tiġi trasferita parti minn dak li għandhom dritt għalih, iżda għal mhux aktar minn 3 xhur.

Skont ir-regoli tal-UE, l-istaff jista' jieħu liv tal-ġenituri meta jrid sakemm it-tfal jagħlqu tmien snin. Madankollu, dan il-limitu ta' età jista' jkun aktar baxx f'xi pajjiżi, skont il-liġi nazzjonali.

Wara li jieħu l-liv tal-ġenituri, impjegat għandu dritt jirritorna għall-istess impjieg. Jekk dan mhux possibbli, ikollok toffrilu impjieg simili skont il-kuntratt tax-xogħol tiegħu.

Jekk impjegati li jkunu qed jirritornaw għax-xogħol jitolbu tibdil temporanju fil-ħinijiet/skemi tax-xogħol tagħhom, inti obbligat li tikkunsidra b'mod xieraq din it-talba u tagħti raġunijiet kummerċjali sodi għal kull rifjut.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.