Navigācijas ceļš

Atjaunināts 31/01/2018

Pret visiem vienāda attieksme

Vienāda attieksme pret darba ņēmējiem no citām ES dalībvalstīm: nav vajadzīga darba atļauja

Ja esat darba devējs, jums ir tiesības pieņemt darbā darbiniekus no jebkuras ES dalībvalsts. Pret darba meklētājiem no citām ES dalībvalstīm attieksmei jābūt tādai pašai kā pret pašu valsts kandidātiem. Pieņemot darbā, jūs nedrīkstat izvirzīt diskriminējošas prasības — piemēram, saistībā ar pilsonību. Citu ES dalībvalstu pilsoņiem jāpiedāvā tādi paši darba noteikumi (alga, apmaksāts atvaļinājums utt.) kā jūsu valsts pilsoņiem. Darba meklētājiem no ES dalībvalstīm nav vajadzīga darba atļauja, lai varētu strādāt citā ES valstī.

Horvātijas pilsoņiem joprojām var būt nepieciešama darba atļauja dažās ES dalībvalstīs, un dažu ES valstu pilsoņiem nepieciešama dara atļauja Horvātijā.

Jūs varat pieprasīt, lai darba meklētājiem no citām ES valstīm būtu darba veikšanai vajadzīgās valodas zināšanas, taču to līmenim jābūt samērīgam ar attiecīgo darbavietu.

Likumi aizliedz diskrimināciju:

  • dzimuma dēļ (piemēram, saistībā ar bērna kopšanas atvaļinājumu, paaugstināšanu amatā, atalgojumu),
  • ādas krāsas vai tautības dēļ,
  • reliģijas vai uzskatu dēļ,
  • invaliditātes dēļ,
  • vecuma dēļ,
  • seksuālās orientācijas dēļ.

Meklējot darbiniekus Eiropas Savienībā, noderīgs būs EURES — Eiropas darba portāls.

Ja jūsu uzņēmums atrodas pierobežā, EURES noskaidrosit arī administratīvos jautājumus, kas attiecas uz jūsu darbiniekiem, kuri brauc pie jums strādāt no kaimiņvalsts.

Kvalifikācijas atzīšana

Ja meklējat darbiniekus profesijā, kas jūsu valstī ir reglamentētaEnglish , un jums ir pieteikušies darba meklētāji, kas savu profesionālo kvalifikāciju ieguvuši citā ES valstī, viņiem jāpanāk, lai viņu pieredzi un/vai profesionālo kvalifikāciju atzītu jūsu valsts kompetentā iestādeEnglish. Ņemiet vērā, ka dažās jomās (juristiem, gaisa satiksmes dispečeriem, pilotiem utt.) pastāv īpaši ES noteikumi par citā ES valstī iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Prasība par kvalifikācijas atzīšanu attiecas arī uz:

cilvēkiem ar dubultpilsonību, ja viena no tām ir ES valsts pilsonība,
cilvēkiem no ārpussavienības valstīm, kas precējušies ar ES pilsoni.

Ja meklējat darbinieku profesijā, kurā ir dažādi darba pienākumi, un kandidāts no citas ES dalībvalsts savā valstī ir kvalificēts tikai viena pienākuma veikšanai, turklāt viņa izcelsmes dalībvalstī šis darbs ir atzīts par atsevišķu profesiju, tad darba meklētājs var lūgt savu kvalifikāciju atzīt jūsu valstī tikai daļēji — tiem darba pienākumiem, kuriem viņš ir kvalificēts.

Bērna kopšanas atvaļinājums

Darba ņēmējiem (gan vīriešiem, gan sievietēm) ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, piedzimstot bērnam vai to adoptējot. Šīs tiesības viņiem pienākas neatkarīgi no darba līguma veida (uz pilnu vai nepilnu darba laiku u. tml.).

Jūs nedrīkstat atlaist darbinieku, jo viņš pieprasījis bērna kopšanas atvaļinājumu, un jūsu attieksme pret viņu nedrīkst negatīvā ziņā atšķirties no attieksmes pret citiem darbiniekiem.

Abiem vecākiem ir tiesības uz vismaz 4 mēnešiem bērna kopšanas atvaļinājuma (katram). Principā viens no vecākiem nedrīkst otram nodot savas tiesības uz šo atvaļinājumu. Tomēr dažās valstīs ir atļauts nodot daļu atvaļinājuma, bet ne vairāk kā 3 mēnešus.

ES noteikumos paredzēts, ka darbinieki drīkst izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu jebkurā laikā, līdz bērnam apritējuši 8 gadi. Tomēr dažās valstīs šis limits var būt mazāks.

Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma darba ņēmējam ir tiesības atgriezties tajā pašā darbā. Ja tas nav iespējams, jums viņam jāpiedāvā līdzvērtīgs darbs atbilstīgi darba līgumam.

Ja darbinieki, atgriežoties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pieprasa pagaidu izmaiņas darba laikā vai režīmā, jums šis lūgums pienācīgi jāizskata un jāceļ galdā pārliecinoši argumenti, ja vēlaties to noraidīt.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.