Navigointipolku

Päivitetty 15/03/2018

Yhdenvertainen kohtelu

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Työnantajalla on oikeus palkata työntekijöitä mistä tahansa EU-maasta. Muista EU-maista tulevia työnhakijoita on kohdeltava samoin kuin kotimaisia työnhakijoita. Heitä ei saa syrjiä esimerkiksi kansalaisuuden perusteella. Muiden EU-maiden kansalaisille on tarjottava myös samat työehdot (esim. palkka ja palkallinen vuosiloma) kuin kotimaisille työntekijöille. EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa toisessa EU-maassa.

Kroatian kansalaisilta saatetaan kuitenkin edelleen vaatia työlupa joissakin EU-maissa, ja joiltakin EU-kansalaisilta vaaditaan puolestaan työlupa Kroatiassa.

Toisesta EU-maasta tulevaa työnhakijaa voidaan pyytää todistamaan työn edellyttämä kielitaito, mutta kielitaitovaatimusten on oltava kohtuullisia suhteessa työtehtävään.

Laki kieltää myös syrjinnän, jonka perusteena on:

  • sukupuoli (joka ei saa vaikuttaa esim. vanhempainvapaaseen, ylennyksiin ja palkkaan)
  • rotu tai etninen alkuperä
  • uskonto tai vakaumus
  • vammaisuus
  • ikä
  • sukupuolinen suuntautuminen.

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden rekrytointiin voi saada apua EURES-portaalin kautta.

EURES-palvelusta voi myös saada neuvoja naapurimaan puolelta päivittäin työhön tulevien työntekijöiden hallinnollisen aseman suhteen.

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Jos työnantaja haluaa rekrytoida jonkin säännellyn ammatinEnglish harjoittajia, sen on voitava tarkistaa muista EU-maista tulevien työnhakijoiden ammatillinen pätevyys. Työnhakijan on tällöin huolehdittava siitä, että työnantajan kotimaan toimivaltainen viranomainen tunnustaa hänen ammattipätevyytensäEnglish. Tietyillä aloilla (esim. juristit, lennonjohtajat, lentäjät) sovelletaan erityissääntöjä toisessa EU-maassa hankitun pätevyyden tunnustamiseen.

Ammattipätevyyden tunnustamista koskevia sääntöjä sovelletaan myös:

  • työnhakijoihin, joilla on kaksoiskansalaisuus, jos toinen niistä on jonkin EU-maan kansalaisuus
  • EU:n ulkopuolisista maista tuleviin työnhakijoihin, jos he ovat naimisissa EU-kansalaisen kanssa.

Kun työnantaja hakee työntekijää, jonka toimenkuva kattaa useita tehtäviä, ja toisesta EU-maasta tuleva työnhakija on kotimaassaan pätevöitynyt niistä vain yhteen (jota pidetään kyseisessä maassa omana erillisenä ammattinaan), työnhakija voi pyytää pätevyytensä osittaista tunnustamista sen tehtävän osalta, johon hän on pätevöitynyt.

Vanhempainvapaa

Sekä mies- että naispuolisilla työntekijöillä on oikeus vanhempainvapaaseen lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Työsopimustyyppi (osa-aikainen, kokoaikainen tms.) ei vaikuta tähän oikeuteen.

Työntekijää ei voi irtisanoa eikä kohdella muita työntekijöitä heikommin sen takia, että hän on pyytänyt vanhempainvapaata.

Kummallakin vanhemmista on oikeus vähintään 4 kuukauden vanhempainvapaaseen. Työnantaja ei yleensä voi siirtää tätä oikeutta vanhemmalta toiselle. Joissakin maissa on kuitenkin sallittua siirtää enimmillään 3 kuukauden pituinen jakso vanhemmalta toiselle.

EU-sääntöjen mukaan työntekijä voi käyttää oikeuttaan vanhempainvapaaseen siihen asti, kun lapsi on 8-vuotias. Joissakin maissa ikäraja voi kansallisen lainsäädännön perusteella kuitenkin olla alhaisempi.

Vanhempainvapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata entiseen työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, hänelle on tarjottava työtä, joka vastaa hänen työsopimustaan.

Jos vanhempainvapaalta palaava työntekijä pyytää tilapäisiä muutoksia työaikoihinsa, työnantajan on harkittava pyyntöä. Pyynnön mahdollinen epääminen on perusteltava.

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.