Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Võrdne kohtlemine

Teistest ELi liikmesriikidest pärit töötajad - võrdne kohtlemine ja õigus töötada tööloata

Tööandjana on teil õigus värvata töötajaid mis tahes ELi liikmesriigist. Peate teistest ELi liikmesriikidest pärit tööotsijaid kohtlema samaväärselt oma riigist pärit kandidaatidega. Te ei tohi värbamisel rakendada diskrimineerivaid nõudeid, näiteks seoses kodakondsusega. Samuti peate tagama teiste ELi liikmesriikide kodanikele samad töötingimused (palk, tasuline puhkus jne), mis kehtivad teie oma riigi kodanike suhtes. ELi liikmesriigist pärit tööotsijatel ei pea olema tööluba teises liikmesriigis töötamiseks.

Horvaatia kodanikel võib teatavates ELi liikmesriikides siiski veel vaja minna tööluba. Samuti võib mõnedel ELi kodanikel Horvaatias töövõtjana tööluba vaja minna.

Võite paluda teistest ELi liikmesriikidest pärit tööotsijatel tõendada tööks vajalikku keeleoskust, kuid asjaomased nõuded peavad mõistlikult töökohale vastama.

Seadusega on keelatud ka diskrimineerida järgmistel alustel:

  • sugu (nt vanemapuhkus, edutamine, tasu)
  • rassiline või etniline päritolu
  • usutunnistus või veendumused
  • puue
  • vanus
  • seksuaalne sättumus.

Abiks töötajate leidmisel kõikjalt EList on Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES.

Kui teie ettevõte asub piirialal, võite saada EURESE vahendusel ka personalihalduse alaseid nõuandeid seoses naaberriigist tööl käivate töötajatega.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Kui värbate töötajaid kutsealale, mis on teie riigis reguleeritudEnglish , ning saate taotlusi sellistelt tööotsijatelt, kes omandasid kvalifikatsiooni mõnes teises ELi liikmesriigis, peab nende kutseoskusi ja/või -kvalifikatsiooni tunnustama teie riigi pädev asutusEnglish. Teatavates sektorites (juristid, lennujuhid, piloodid jne) kehtivad mõnes teises ELi liikmesriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ELi erieeskirjad.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eeskirju kohaldatakse ka:

mitut kodakondsust (millest üks on ELi liikmesriigi kodakondsus) omavate isikute suhtes
ELi kodanikuga abielus olevate kolmandate riikide kodanike suhtes.

Kui värbate töötajat sellisele kutsealale, mis hõlmab eri kutsetegevusi, ning teisest liikmesriigist pärit tööotsijal on kvalifikatsioon nendest ainult ühe praktiseerimiseks ja seda kutsetegevust tunnustatakse teie liikmesriigis eraldiseisva kutsealana, siis saab tööotsija teie liikmesriigis taotleda ainult kvalifikatsiooni osalist tunnustamist - sellise tööalase tegevuse jaoks, milleks ta omab kvalifikatsiooni.

 

Vanemapuhkus

 

Töötajatel (meestel ja naistel) on õigus saada vanemapuhkust lapse sünni või adopteerimise korral sõltumata nende töölepingu liigist (osalise tööajaga, täisajaga jne).

Töötajaid ei saa vallandada põhjusel, et nad on taotlenud vanemapuhkust, või kohelda neid teistega võrreldes halvemini.

Mõlemal lapsevanemal on õigus saada vähemalt neli kuud puhkust. Üldjuhul ei saa töötajad oma õigust puhkusele kanda üle teisele lapsevanemale. Mõnedes riikides on see osaliselt siiski võimalik, kuid mitte rohkem, kui kolme kuu ulatuses.

ELi eeskirjade kohaselt võivad lapsevanemad võtta vanemapuhkust ükskõik millal kuni lapse kaheksa aastaseks saamiseni. See vanusepiir võib vastavalt mõnede liikmesriikide õigusaktidele olla siiski madalam.

Pärast vanemapuhkuse lõppemist on töötajal õigus naasta samale töökohale. Kui see ei ole võimalik, peate talle pakkuma sarnast tööd vastavalt temaga sõlmitud töölepingule.

Kui tööle tagasipöörduvad töötajad taotlevad ajutiselt oma tööaja muutmist, peate seda tõsiselt kaaluma ning põhjendama keeldumist veenvate ettevõtte vajadustest lähtuvate argumentidega.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.