Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Rovné zacházení

Zahraniční pracovníci ze zemí EU: rovné zacházení a žádné pracovní povolení

Jako zaměstnavatel máte právo přijmout zaměstnance z jakékoli země EU. K uchazečům o zaměstnání z jiných zemí EU musíte přistupovat stejně jako k uchazečům z vaší země. V průběhu přijímacího řízení nemůžete uplatňovat diskriminační kritéria, např. požadovat určitou státní příslušnost. Státním příslušníkům jiných zemí EU musíte také poskytnout stejné pracovní podmínky (plat, placená dovolená apod.) jako poskytujete pracovníkům z vaší země. Uchazeči o práci z jiné země EU nepotřebují na území EU pracovní povolení.

Některé státy Unie mohou stále po občanech Chorvatska požadovat pracovní povolení. To potřebují i někteří občané Unie, kteří chtějí pracovat v Chorvatsku v zaměstnaneckém poměru.

Uchazeče o práci z jiné země EU můžete požádat, aby prokázali své jazykové znalosti potřebné k výkonu zaměstnání. Úroveň těchto znalostí však musí být úměrná tomu, co budou pro dané pracovní místo potřebovat.

Zákon rovněž zakazuje diskriminaci z důvodu:

  • pohlaví (např. rodičovská dovolená, kariérní postup, odměňování)
  • rasového či etnického původu
  • náboženství či přesvědčení
  • zdravotního postižení
  • věku
  • sexuální orientace.

Nábor zaměstnanců ze zemí EU vám může usnadnit EURES - Evropský portál pracovní mobility.

Pokud se vaše firma nachází v příhraniční oblasti, může vám EURES rovněž poradit, jak administrativně postupovat v případě, že chcete zaměstnat pracovníky, kteří budou do práce dojíždět ze sousední země.

Uznávání kvalifikací

Hledáte-li pracovníky pro profese, které jsou ve vaší zemi reguloványEnglish , a obdržíte přihlášky od uchazečů, kteří získali kvalifikaci v těchto oborech v jiné zemi EU, je nutné, aby jejich praxi nebo odbornou kvalifikaci uznal příslušný orgán ve vaší zemiEnglish. Nezapomeňte, že pro některé obory platí specifická pravidla EU o uznávání odborných kvalifikací získaných v jiné zemi EU (týká se to např. právníků, řídících letového provozu, pilotů).

Pravidla uznávání kvalifikací rovněž platí pro:

občany s dvojí státní příslušností, pokud jednou z nich je státní příslušnost EU
občany ze zemí mimo EU, kteří uzavřeli sňatek s občanem EU.

Pokud chcete zaměstnat pracovníky pro povolání, které vyžaduje výkon různých činností, a uchazeč z jiné země EU získal ve svém státě kvalifikaci pouze pro jednu z nich (a tato činnost je v jeho státě EU uznávána jako samostatné povolání), může tento uchazeč požádat pro ty pracovní činnosti, pro něž získal kvalifikaci pouze o částečné uznání své kvalifikace ve vaší zemi.

 

Rodičovská dovolená

 

Zaměstnanci (muži i ženy) mají nárok na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte - bez ohledu na druh pracovní smlouvy (částečný úvazek, plný úvazek apod.).

Zaměstnance, kteří žádají o rodičovskou dovolenou, nemůžete kvůli této žádosti propustit nebo s nimi zacházet hůře než s ostatními zaměstnanci.

Každý z rodičů má nárok na minimálně 4 měsíce dovolené. Obecně platí, že zaměstnanci nemohou převést svůj nárok na dovolenou na druhého rodiče. Některé země však umožňují převést alespoň část nároku, nejvíce však 3 měsíce.

Podle pravidel EU si rodiče mohou vybrat rodičovskou dovolenou kdykoli do 8 let věku dítěte. Jednotlivé státy však mohou tuto věkovou hranici ve svých právních předpisech snížit.

Po rodičovské dovolené má zaměstnanec právo vrátit se na stejné pracovní místo. Pokud to není možné, musíte mu nabídnout podobné pracovní místo, které odpovídá jeho pracovní smlouvě.

Pokud zaměstnanec po návratu z rodičovské dovolené žádá o změnu pracovní doby/úpravu úvazku, jste povinni tuto žádost náležitě posoudit a v případě jejího zamítnutí musíte uvést řádné ekonomické opodstatnění.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.