Navigācijas ceļš

Atjaunināts 16/01/2018

Darbinieku informēšana

Kad pieņemat cilvēkus darbā, jums ir pienākums savus nākamos darbiniekus informēt par nodarbināšanas noteikumiem. ES regulējumā ir noteikts, kāda informācija jums kā darba devējam ir obligāti jāsniedz darbiniekiem. Jūsu darba līgumos ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai vai atsaucēm uz spēkā esošajiem likumiem:

 • darba līguma puses (darba devējs un darba ņēmējs);
 • darba veikšanas vieta — ja nav pastāvīgas darba veikšanas vietas, jānorāda, ka darbinieks strādās dažādās vietās, minot arī uzņēmuma reģistrācijas adresi;
 • amata nosaukums, pakāpe, kategorija vai īss darba vai darba pienākumu apraksts;
 • līguma sākuma datums;
 • gaidāmais darba attiecību ilgums, ja līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku;
 • apmaksāto atvaļinājuma dienu skaits gadā;
 • uzteikuma termiņš, kas jums un darba ņēmējam jāievēro, ja viena puse vēlas izbeigt līgumu;
 • sākotnējā pamatalga, citi atalgojuma elementi, algas izmaksas biežums;
 • darba dienas vai darba nedēļas parastais ilgums (darba stundas);
 • koplīgumi, kas regulē darba apstākļus, ja tas attiecas uz konkrēto gadījumu.

Attiecībā uz ikgadējo atvaļinājumu, uzteikuma termiņu, darba laiku un atalgojumu darba devējam pietiek atsaukties uz piemērojamajiem valsts vai reģionālajiem likumiem un administratīvajiem noteikumiem.

Dažās ES valstīs augstākminētie noteikumi var neattiekties uz darba ņēmējiem, kas pie jums strādā ne ilgāk par 1 mēnesi vai mazāk nekā 8 stundas nedēļā.

Noskaidrojiet, vai tas attiecas uz jūsu valsti:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

 

Minētā informācija jums jāsniedz rakstveidā darba ņēmējiem, kas ar jums sāk darba attiecības, ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā, kopš viņi sākuši pie jums strādāt.

Šo informāciju var darīt zināmu:

 • rakstveida darba līgumā,
 • vēstulē, kurā izklāstītas saistības,
 • vienā vai vairākos rakstveida dokumentos, kuros ietverta iepriekš minētā informācija.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.