Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Töötajate teavitamine

Töötajate värbamisel peate tulevastele töötajatele teatama töölepingu tingimused. ELi eeskirjadega on sätestatud miinimumteave, mida peate töötajatele andma. Töölepingus peavad olema vähemalt järgmised punktid või tuleb viidata neid käsitlevatele seadustele:

 • töölepingu pooled (tööandja ja töötaja)
 • töö tegemise koht – kui puudub kindel töötamise koht, peaksite juhtima tähelepanu sellele, et töötaja töötab erinevates kohtades, ning täpsustama, kus teie ettevõte on registreeritud
 • ametinimetus, ametiaste, töö liik või ametijuhend / ülesannete lühikirjeldus
 • tööle asumise kuupäev
 • töösuhte eeldatav kestus, kui leping on ajutine
 • iga-aastase palgalise puhkuse kestus
 • etteteatamistähtajad teile ja töötajale, kui üks teist lepingu lõpetab
 • esialgne põhipalk, kui sageli palka makstakse, muud töötasu osad
 • tööpäeva või -nädala normaalpikkus (töötunnid)
 • töötaja töötingimusi käsitlevate kollektiivlepingute eeskirjad (kui see on asjakohane)

Põhipuhkuse, etteteatamistähtaja, tööaja ja palga puhul piisab, kui viitate asjaomastele riiklikele või kohaliku tasandi õigus- või haldusnormidele.

Mõnes ELi liikmesriigis ei pruugita ülalkirjeldatud eeskirju kohaldada töötajate suhtes, kes ei tööta teie ettevõttes kauem kui üks kuu või kes töötavad vähem kui 8 tundi nädalas.

Uurige välja, kas need tingimused kehtivad ka teie riigis:

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

 

Peaksite eelkirjeldatud teabe esitama uutele töötajatele kirjalikult esimesel tööpäeval või võimaluse korral isegi enne seda, kuid hiljemalt kahe kuu möödumisel teie juures töötama hakkamisest.

Teabe võib edastada kas:

 • kirjalikus töölepingus
 • töölevõtukäskkirjas
 • ühes või mitmes kirjalikus dokumendis, mis sisaldab eelnimetatud teavet

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid töötajate värbamisel kodumaal või piiriüleselt.