Ostatnio sprawdzono: 13/11/2018

Narzędzia i bazy danych

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Na szczeblu UE istnieje szereg przydatnych serwisów poświęconych postępowaniu o udzielenie zamówienia. Są to:

TED

Tenders Electronic Daily en (TED) jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej", w którym publikowane są oferty przetargowe podlegające przepisom UE. TED oferuje bezpłatny dostęp do możliwości biznesowych i jest aktualizowany pięć razy w tygodniu z około 1500 ogłoszeniami o zamówieniach publicznych.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

W bazie danych TED ogłoszenia o zamówieniach publicznych zawierają odniesienie do określonych kodów numerycznych. Kody te odnoszą się do Wspólnego słownika zamówień (CPV), który składa się z dwóch części:

W porównaniu kategorii CPV z innymi nomenklaturami pomaga tabela zbieżności.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: