Ultima verificare : 13/11/2018

Norme și proceduri privind achizițiile publice

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Ca întreprindere înregistrată în UE, aveți dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice în altă țară din UE. Legislația europeană prevede norme minime armonizate aplicabile procedurilor care depășesc o anumită valoare (a se vedea pragurile de mai jos).

În cazul valorilor mai mici se aplică normele naționale. Acestea trebuie să respecte principiile generale ale legislației UE. Procedurile cu o valoare inferioară pragurilor aplicabile pot fi simplificate în raport cu cele lansate la nivelul UE.

În cazul tuturor procedurilor de achiziții publice, autoritățile:

O autoritate publică poate exclude o întreprindere de la o procedură de achiziții publice, dacă aceasta:

 • este în faliment sau în curs de lichidare
 • și-a suspendat activitățile sau se află sub administrare judiciară
 • a fost găsită vinovată de abateri grave
 • nu a plătit impozitele sau contribuțiile la fondul de asigurări sociale
 • a făcut declarații false în fața unei autorități publice.

Autoritățile publice pot atribui contracte fără a lansa o procedură de achiziții publice în următoarele situații:

 • urgențe cauzate de evenimente imposibil de prevăzut
 • contracte care, din motive tehnice sau legate de exclusivitatea drepturilor, nu pot fi duse la îndeplinire decât de o anumită întreprindere
 • contracte care, prin lege, sunt excluse de la procedurile de achiziții publice (achiziționarea/închirierea de clădiri existente, contracte de angajare, programe pentru radiodifuziune etc.).

Praguri de la care se aplică normele UE

 Sumele de mai jos nu includ TVA.

Autorități guvernamentale centrale

≥ 144 000 EUR

contracte pentru achiziționarea de bunuri (în domeniul apărării, doar cele enumerate în Anexa III la Directiva 2014/24)

≥ 221 000 EUR

contracte pentru achiziționarea de bunuri în domeniul apărării, cu excepția celor enumerate în Anexa III la Directiva 2014/24)

≥ 443 000 EUR contracte pentru achiziționarea de bunuri și servicii în domeniul apei, energiei, transportului și serviciilor poștale

≥ 5 548 000 EUR

toate contractele de lucrări

Alte autorități publice

≥ 221 000 EUR

toate contractele de achiziții de bunuri și servicii

≥ 443 000 EUR contracte pentru achiziționarea de bunuri și servicii în domeniul apei, energiei, transportului și serviciilor poștale

≥ 5 548 000 EUR

toate contractele de lucrări

Pentru țările din UE care nu folosesc moneda euro, se aplică următoarele praguri, în moneda națională.

Norme privind achizițiile publice

Criterii de atribuire

Când evaluează ofertele depuse, autoritățile publice pot folosi diverse criterii – de exemplu, pot alege în funcție de cel mai mic preț propus. În acest caz, fiecare ofertant trebuie să fie informat cu privire la importanța acordată tuturor acestor criterii (de ex., preț, caracteristici tehnice, aspecte legate de mediu).

Publicarea

Pentru toate procedurile care depășesc pragurile și din acest motiv se supun normelor UE, trebuie să se publice anumite anunțuri:

Autoritățile publice au libertatea de a publica și alte anunțuri de informare, cum ar fi, de exemplu, anunțul de informare prealabilă (referitor la o posibilă lansare a unei proceduri). Dacă o cerere de oferte este publicată în urma unui anunț de informare prealabilă, termenul pentru trimiterea și primirea ofertelor ar putea fi redus. O altă modalitate de reducere a termenului-limită este publicarea anunțului pe cale electronică.

Transparența

Autoritățile publice pot începe evaluarea ofertelor numai după expirarea termenului-limită pentru depunerea acestora. Cei care trimit oferte au dreptul de fi informați cât mai repede posibil dacă au primit sau nu contractul. Participanții ale căror oferte au fost respinse au dreptul la o explicație detaliată cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii. Autoritatea publică trebuie să respecte strict confidențialitatea în toate operațiunile de stocare și schimb de date.

Specificații tehnice

Specificațiile tehnice definesc caracteristicile serviciului, bunurilor sau lucrărilor pe care autoritatea publică intenționează să le achiziționeze. Ele pot include aspecte legate de performanța ecologică, proiectare, siguranță, asigurarea calității sau evaluarea conformității. În cazul contractelor de lucrări publice, se pot include testele, inspecția și tehnicile de construcție.

Tipuri de proceduri de achiziții publice

Procedura deschisă

Într-o procedură deschisă, orice întreprindere poate depune o ofertă. Perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 35 de zile de la data publicării anunțului de contractare. Dacă s-a publicat și un anunț de informare prealabilă, perioada respectivă poate fi redusă la 15 zile.

Procedura restrânsă

Orice întreprindere poate să solicite să participe la o procedură restrânsă, dar numai cele preselectate vor fi invitate să trimită o ofertă. Termenul-limită pentru a depune cererea de participare este de 37 de zile de la publicarea anunțului. Autoritatea publică selectează apoi cel puțin 5 candidați care îndeplinesc cerințele prevăzute. Aceștia trebuie să trimită o ofertă în termen de 40 de zile de la data la care a fost transmisă invitația. Dacă s-a publicat un anunț de informare prealabilă, termenul-limită se poate reduce la 36 de zile.

În cazuri urgente, autoritatea publică poate stabili o limită de 15 zile pentru primirea cererilor de participare (10 zile dacă anunțul este trimis pe cale electronică) și de 10 zile pentru trimiterea ofertelor.

Procedura de negociere

Într-o procedură de negociere, autoritatea publică invită cel puțin 3 întreprinderi cu care negociază termenii contractului.

Majoritatea autorităților contractante pot folosi această procedură doar într-un număr limitat de cazuri, de exemplu pentru achiziționarea de bunuri destinate exclusiv cercetării sau testării. Autoritățile contractante în sectoare precum apa, energia, transportul sau serviciile poștale o pot folosi ca procedură standard.

Termenul-limită pentru a depune cererea de participare este de 37 de zile de la publicarea anunțului. Acesta poate fi redus la 15 zile în cazuri extrem de urgente sau la 10 zile dacă anunțul este trimis pe cale electronică.

În anumite condiții, se poate opta pentru această procedură și fără publicarea unui anunț de contractare, de exemplu:

 • dacă nu s-a depus nicio ofertă în cadrul unei proceduri deschise sau restrânse
 • în cazuri extrem de urgente
 • în cazuri în care, din motive tehnice, contractul poate fi dus la îndeplinire doar de o singură întreprindere.

Dialog competitiv

Această procedură este utilizată deseori pentru contracte complexe, cum ar fi proiectele importante de infrastructură pentru care autoritatea publică nu poate defini din start specificațiile tehnice. După publicarea anunțului de contractare, întreprinderile interesate au la dispoziție 37 de zile pentru a depune cererea de participare. Autoritatea publică trebuie să invite cel puțin 3 candidați la un dialog în cadrul căruia se definesc aspectele finale de natură tehnică, juridică și economică. După acest dialog, candidații trimit ofertele finale.

Dialogul competitiv nu poate fi utilizat de furnizorii de servicii publice din domeniul apei, energiei, transportului și serviciilor poștale.

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: