Ultima verificare : 13/11/2018

Raportarea neregulilor

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Ofertantul care a participat la o procedură de achiziţii publice şi consideră că a făcut obiectul unor discriminări sau a observat că s-au comis unele nereguli, are la dispoziţie mai multe căi de atac.

Reexaminarea

Oricine a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de achiziţii publice are dreptul de a solicita reexaminarea întregii proceduri. Ţara UE respectivă poate solicita ca cererea de reexaminare să fie adresată autorităţii publice care a organizat procedura de atribuire. În acest caz, cererea va atrage după sine suspendarea imediată a procedurii.

În situaţia în care cererea de reexaminare este analizată de un organism responsabil de soluţionarea căilor de atac independent, autoritatea publică nu poate încheia contractul înaintea ca reexaminarea să ia sfârşit.

Pentru solicitarea reexaminării termenul trebuie să fie de cel puţin 10 zile de la data primirii deciziei de excludere prin fax sau prin e-mail (15 zile dacă decizia a fost trimisă prin poştă). Este vorba despre termenul suspensiv, pe parcursul căruia autoritatea publică nu poate încheia contractul.

Nu se aplică niciun termen suspensiv dacă:

  • nu a fost impusă publicarea prealabilă a anunţului de participare
  • contractul a fost atribuit unicului ofertant
  • contractul a avut la bază un acord-cadru.

Absenţa efectelor unui contract

Organismul responsabil de soluţionarea căilor de atac independent va declara lipsit de efecte un contract deja atribuit dacă:

Pentru ca o procedură să fie reexaminată şi declarată, eventual, lipsită de efect, trebuie să dispuneţi de un termen de cel puţin 30 de zile calendaristice (maxim 6 luni) după publicarea anunţului de atribuire pentru a informa organismul responsabil de soluţionarea căilor de atac.

În unele ţări din UE, contractul poate să rămână valabil chiar dacă organismul responsabil de soluţionarea căilor de atac descoperă nereguli care l-ar determina, în mod normal, să declare contractul lipsit de efecte (de exemplu în cazul în care consideră că acest lucru este în interesul general al publicului, contractul poate rămâne în vigoare). În astfel de cazuri, autorităţii publice trebuie să i se aplice alte sancţiuni (de exemplu o amendă) sau poate fi scurtată durata contractului.

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: