Laatste controle: 13/11/2018

Onregelmatigheden melden

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Als u heeft deelgenomen aan een openbare aanbesteding en u meent het slachtoffer te zijn geworden van discriminatie, of als u onregelmatigheden in de procedure heeft opgemerkt, dan zijn er verschillende manieren om beroep aan te tekenen.

Herziening

Iedereen die heeft ingeschreven op een openbare aanbesteding heeft het recht te verzoeken om herziening van de gehele procedure. De EU-landen kunnen eisen dat u eerst verzoekt om herziening door de overheidsdienst die de procedure heeft uitgevoerd. In dit geval wordt de aanbestedingsprocedure onmiddellijk stilgelegd.

Als een onafhankelijke instantie uw herzieningsverzoek behandelt, mag de overheidsdienst de opdracht niet gunnen voordat de herziening afgerond is.

U moet vanaf de dag waarop u uw afwijzing per fax of e-mail ontvangt ten minste 10 dagen de tijd krijgen (15 dagen als het besluit per post verstuurd is) om een verzoek tot herziening in te dienen. Tijdens deze wachtperiode mag de overheidsdiensten de opdracht niet gunnen.

Er is geen wachtperiode als:

  • het aanbestedingsbericht niet vooraf gepubliceerd hoefde te worden
  • de opdracht gegund is aan de enige inschrijver
  • het contract gebaseerd is op een kaderovereenkomst

Ongeldige contracten

Een onafhankelijke herzieningsinstantie zal een contract ongeldig verklaren als:

Als u de aanbestedingsprocedure wilt laten herzien en eventueel ongeldig wilt laten verklaren door de herzieningsinstantie, dan moet u daar ten minste 30 kalenderdagen (en maximaal 6 maanden) de tijd voor krijgen, gerekend vanaf de publicatiedag van het aanbestedingsbericht.

In bepaalde EU-landen blijft in sommige gevallen het contract geldig, zelfs als de herzieningsinstantie onregelmatigheden vindt en het contract normaal gesproken ongeldig zou verklaren. Dit kan bijvoorbeeld als de herzieningsinstantie het van algemeen belang vindt dat het contract blijft gelden. In zo'n geval moet de overheidsdienst andere sancties opgelegd krijgen, bijvoorbeeld een boete, of wordt de duur van het contract beperkt.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: