Nazadnje pregledano : 13/11/2018

E-javno naročanje

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

Z elektronskim javnim naročanjem se poenostavi celotni postopek javnega naročanja, saj postane učinkovitejši in transparentnejši in podjetja laže dostopajo do tržnih priložnosti.

Prehod na e-javno naročanje naj bi se končal do oktobra 2018, ko bo mogoče ponudbe oddati elektronsko vsem javnim naročnikom v Evropski uniji. Nekatera digitalna orodja, ki poenostavljajo dostop do javnih naročil, so že na razpolago.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) – Manj dokumentov pri prijavi

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila omogoča podjetjem, da navedejo svoj finančni položaj, sposobnosti in primernost za postopek javnega naročanja (npr. plačani davki in prispevki, zadostna finančna zmogljivost, ni kazenske evidence). Z aprilom 2016 je enotni evropski dokument (ESPD) postal obvezen in se uporablja bodisi v tiskani obliki ali kot elektronska storitev (eESPD), če je na razpolago.

Uporaba storitve

Izpolnite spletni obrazec in ga oddate elektronsko skupaj s ponudbo. Do 18. aprila 2018 bo še vedno mogoče uporabiti tiskani obrazec. Pri prijavi z elektronskim obrazcem ESPD ni potrebno priložiti dokumentov. Dokazila bodo morali predložiti samo izbrani ponudniki.

Brezplačno elektronsko storitev ESPD za javne naročnike in gospodarske subjekte za zdaj ponuja Evropska komisija, potem jo bodo države članice EU morale uvesti na nacionalni ravni.

Ponudniki so lahko izključeni iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarjajo, če informacije v obrazcu ESPD napačno prikažejo, jih prikrivajo ali jih ne morejo podpreti z dokazili.

E-Certis – Več jasnosti glede zahtevanih dokazil v državah EU

Spletna storitev ESPD je povezana s storitvijo e-Certisen, ki omogoča iskanje in primerjavo različnih dokazil, ki jih zahtevajo naročniki v postopkih javnega naročanja EU.

Uporaba storitve

Če želite iskati v podatkovni zbirki e-Certis, vnesite opis iskanega dokumenta in izberite državo. Iskanje je možno v vseh uradnih jezikih EU.

Informacije v podatkovni zbirki zagotavljajo in redno posodabljajo nacionalni organi.

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: