Ultima verificare : 13/11/2018

Achiziții publice electronice

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Achizițiile publice electronice simplifică întregul ciclu al achizițiilor publice, făcând procedurile mai eficiente și mai transparente și îmbunătățind accesul întreprinderilor la oportunitățile de pe piață.

Tranziția la achizițiile publice electronice ar urma să se finalizeze până în octombrie 2018. Acest lucru vă va permite să transmiteți ofertele dumneavoastră în format electronic tuturor autorităților contractante din UE. Există deja instrumente digitale care simplifică accesul la licitațiile publice:

Documentul european de achiziție unic (DEAU) - depunerea candidaturii cu formalități administrative minime

Documentul european de achiziție unic (DEAU) vă permite să vă declarați situația financiară, abilitățile și eligibilitatea pentru o procedură de achiziții publice (de exemplu, faptul că v-ați plătit impozitele, dispuneți de resursele financiare necesare sau nu aveți cazier judiciar). DEAU a devenit obligatoriu începând cu aprilie 2016. Poate fi utilizat în format tipărit sau ca serviciu electronic (eDEAU), acolo unde este disponibil.

Utilizarea serviciului eDEAU

Puteți să completați formularul on-line și să îl transmiteți pe cale electronică, împreună cu oferta dumneavoastră. Până la data de 18 aprilie 2018, candidaturile se pot transmite și pe suport de hârtie. Nu mai este nevoie să prezentați documente concrete atunci când vă depuneți candidatura cu ajutorul DEAU. Doar câștigătorii procedurii vor trebui să furnizeze documentele ca dovadă.

Momentan, Comisia Europeană oferă un serviciu eDEAU gratuit, atât autorităților contractante, cât și operatorilor economici. Pe viitor, se așteaptă ca statele membre ale UE să implementeze acest serviciu la nivel național.

Ofertanții pot fi excluși de la procedură sau pot face obiectul unei urmăriri penale în cazul în care introduc în DEAU informații evident eronate, voit incomplete sau care nu pot fi susținute cu documente justificative.

E-certis - aflați care sunt cerințele de certificare în toate țările UE

Serviciul on-line DEAU este legat de e-Certisen, un instrument care vă ajută să identificați și să comparați diferitele certificate solicitate în cadrul licitațiilor publice din țările UE.

Utilizarea serviciului

Pentru a efectua căutări în baza de date e-Certis, introduceți descrierea documentului pe care îl căutați și apoi selectați țara relevantă. Funcția de căutare este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE.

Informațiile conținute în baza de date sunt furnizate de autoritățile naționale și sunt actualizate periodic.

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: