Ostatnio sprawdzono: 30/01/2019

E-zamówienia

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

E-zamówienia, czyli elektroniczny system obsługi procesu udzielania zamówień, upraszcza całą procedurę zamówień publicznych i sprawia, że jest ona bardziej wydajna i przejrzysta. Ułatwia on również dostęp do zamówień publicznych przedsiębiorstwom.

Przejście na elektroniczny system zamówień publicznych powinno się zakończyć przed październikiem 2018 r. Do tego czasu będzie można przesyłać swoje oferty drogą elektroniczną do wszystkich instytucji zamawiających w UE. Już teraz istnieją narzędzia elektroniczne, które ułatwiają oferentom dostęp do przetargów publicznych.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) – mniej formalności

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) umożliwia przedłożenie informacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umiejętności i predyspozycji do udziału w procedurze udzielania zamówień publicznych (np. informacje o tym, że odprowadzono podatki, że firma ma wystarczające możliwości finansowe, lub o niekaralności). Jednolity europejski dokument zamówienia jest obowiązkowy od kwietnia 2016 r. Można wykorzystywać go w formie papierowej lub w formie elektronicznej (eESPD), jeżeli jest on dostępny:

Korzystanie z usługi (eESPD)

Można wypełnić formularz on-line i przesłać go elektronicznie wraz ze swoją ofertą. Do 18 kwietnia 2018 r. można również składać wnioski w formie papierowej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia nie trzeba już przedstawiać poszczególnych dokumentów. Dokumenty będą musiały dostarczyć dopiero te firmy, które wygrają przetarg.

Aktualnie Komisja Europejska bezpłatnie oferuje usługi eESPD instytucjom zamawiającym i podmiotom gospodarczym. W przyszłości państwa członkowskie UE powinny wprowadzić tę usługę na szczeblu krajowym.

Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z procedury lub podlegać odpowiedzialności karnej, jeżeli informacje przedstawione w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia mają na celu poważne wprowadzenie w błąd lub zatajenie faktów bądź też nie mogą zostać odpowiednio udokumentowane.

E-certis – wymogi certyfikacyjne w krajach UE

Usługa eESPD jest również zintegrowana z systemem e-Certisen, który pomaga w porównywaniu certyfikatów, jakie są wymagane w przetargach publicznych w UE.

Korzystanie z usługi

Przeszukując bazę danych e-Certis, wystarczy podać opis wyszukiwanego dokumentu, a następnie wybrać odpowiedni kraj. Wyszukiwanie można przeprowadzić w dowolnym języku UE.

Informacje zawarte w bazie danych zostały przekazane przez władze krajowe i są regularnie aktualizowane.

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: