Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 20/06/2018

Sprzedaż produktów w UE

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie mogą korzystać z jednolitego rynku UE, a także z niektórych umów handlowych z innymi krajami europejskimi. Oznacza to, że Twoje towary mogą być swobodnie przewożone w obrębie wyznaczonego terytorium bez dodatkowych kosztów ani ograniczeń ilościowych. Jest to tzw. swobodny przepływ towarów.Formalności celne muszą zostać dopełnione, gdy towary są przywożone do UE z dowolnego kraju spoza UE lub wywożone z UE do takiego kraju (dotyczy to również krajów, które korzystają ze swobodnego przepływu towarów, w tym przypadku: krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Turcji, Andory i San Marino).

Przepisy i rozporządzenia UE dotyczące produktów

Przed wprowadzeniem towarów na rynek UE musisz upewnić się, że Twoje produkty spełniają wymagania UE w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrony środowiska i praw konsumenta. Mogą to być zasady i specyfikacje, które są harmonizowane w ramach UE lub regulowane przez poszczególne państwa członkowskie UE, ale uznawane przez UE; jest to tzw. zasada wzajemnego uznawania. Więcej informacji na temat zasad i specyfikacji dotyczących produktów.

Zgłaszanie przepływu towarów

Jeśli eksportujesz lub importujesz w obrębie UE towary na kwotę przekraczającą pewien próg, musisz zgłaszać swoje wewnątrzunijne przepływy handlowe w formie sprawozdania statystycznego.

Progi, powyżej których musisz zgłaszać dane, ustala co roku każdy kraj UE (zazwyczaj w ostatnim kwartale) i są one stosowane przez cały kolejny rok kalendarzowy. Dla eksportu (wysyłki) i importu (przywozu) obowiązują osobne progi, które mogą być różne.

Progi zwolnienia z obowiązku zgłaszania danych

INTRASTAT: próg zwolnienia (wg kraju) 2018 – import – w euro 2018 – import – w walucie krajowej 2018 – eksport – w euro 2018 – eksport – w walucie krajowej
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  219 856  430 000  132 936  260 000
CY  130 000  130 000  55 000  55 000
CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  833 000 6 200 000  631 000 4 700 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  550 000  550 000  500 000  500 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  252 000 1 900 000  133 333 1 000 000
HU  550 000 170 000 000  325 000 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT 700 700 700 700
NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
PL  688 000 3 000 000  458 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  195 746  900 000  195 746  900 000
SE  940 000 9 000 000  470 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 711 645 1 500 000  285 274  250 000

Kiedy masz obowiązek zgłaszania danych?

„Twój" kraj UE ustala próg, który jest stosowany w danym roku kalendarzowym.

 • Jeśli Twój import/eksport z poprzedniego roku przekroczył próg określony powyżej, musisz rozpocząć zgłaszanie danych już od stycznia bieżącego roku.

Przykład: „Twój" kraj UE wyznaczył próg dla importu w 2016 r. na 100 000 euro. Jeżeli w 2015 r. Twój import przekroczył wartość 100 000 euro, musisz rozpocząć zgłaszanie danych począwszy od stycznia 2016 r.

 • Jeżeli Twój import lub eksport nie przekroczył w poprzednim roku wartości progowej, ale przekroczył ją w aktualnym roku, będziesz musiał rozpocząć zgłaszanie danych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie progu.

Przykład: „Twój" kraj UE wyznaczył próg dla importu w 2015 r. na 100 000 euro. Od stycznia do czerwca 2015 r. łączna wartość Twojego importu wyniosła 90 000 euro. W lipcu importowałeś towary na kwotę 15 000 euro. Ponieważ w lipcu 2015 r. przekroczyłeś określony próg, już w tym miesiącu musisz rozpocząć zgłaszanie danych. Twoja pierwsza deklaracja Intrastat będzie odnosić się do lipcowego importu na kwotę 15 000 euro.

Być może będziesz musiał zgłosić przepływy towarów między krajami UE, w których Twoja firma nie ma siedziby.

Przykład

Firma odzieżowa mająca siedzibę w Austrii (AT) kupuje towary z USA i dokonuje odprawy celnej w Holandii (NL) (jeśli uzyska holenderski numer VAT, nie musi być zarejestrowana jako firma w Holandii).

Po dokonaniu odprawy celnej austriacka firma przewozi towary z Holandii do Austrii – jest to tzw. wysyłka wewnątrzunijna w Holandii. Jeżeli w okresie sprawozdawczym firma austriacka realizuje wysyłki z Holandii o wartości powyżej progu sprawozdawczego (1 200 000 euro), będzie musiała zgłosić przepływy handlowe w Holandii.

Jednak ze względu na różne progi w krajach UE firma austriacka może być zwolniona z obowiązku zgłaszania w Austrii (w tym przypadku 750 000 EUR), gdzie jest zarejestrowana.

Kto podlega obowiązkowi zgłaszania?

Przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT-u i które wysyłają lub sprowadzają towary – jeśli roczna wartość wysyłek lub przywozów przekracza określone progi.

Możesz zlecić zgłaszanie przepływów handlowych specjalizującej się w tym firmie, która będzie Cię reprezentować.

Jak często musisz zgłaszać przepływy handlowe?

 • Przynajmniej raz w miesiącu musisz zgłaszać przepływy handlowe za poprzedni miesiąc.
 • Termin zgłoszeń ustalają właściwe urzędy krajowe w każdym kraju UE.

Które przepływy handlowe należy zgłaszać?

Przewóz towarów z państwa członkowskiego wysyłki do państwa członkowskiego przywozu (i odwrotnie).

Jeśli masz pozwolenie na stosowanie procedury celnej uszlachetniania czynnegofrançaisDeutschEnglish – i przewozisz towary nieprzetworzone lub przetworzone między państwami członkowskimi UE – masz obowiązek zgłoszenia tych przewozów (od maja 2014 r.).

Uwaga: Jeżeli oferujesz usługi transgraniczne, które nie obejmują żadnego transgranicznego przepływu towarów, nie ma potrzeby zgłaszania danych w ramach systemu Intrastat.

Jakie dane zgłaszać?

Comiesięczne zgłoszenie Intrastat musi zawierać następujące informacje:

 • Twój numer identyfikacyjny VAT
 • okres (miesiąc), którego dotyczy zgłoszenie
 • kierunek przepływów handlowych: wysyłka lub przywóz
 • 8-cyfrowy kod produktu zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) (jest ona publikowana co roku w Dzienniku Urzędowym UE)
 • kod kraju UE, z którego towar jest wysyłany lub do którego jest on dostarczany
 • wartość towarów – bez VAT-u i akcyz

(Jeżeli wartość towarów związana jest z działaniami w zakresie przetwarzania, potrzebne będzie uzyskanie wartości przetworzonych towarów, a następnie obliczenie wartości nieprzetworzonych towarów oraz wszelkiej wartości dodanej w trakcie przetwarzania, np. dotyczącej materiałów i płac).

Przykład: Zawarłeś umowę na powleczenie metalowych rur, które zostają do Ciebie przesłane z innego państwa członkowskiego. Wartość, którą powinieneś zgłosić w odniesieniu do swoich przywozów, będzie wartością nieprzetworzonych rur. W odniesieniu do Twoich wywozów powinieneś zgłosić wartość przetworzonych, powleczonych rur (która składałaby się wtedy z wartości nieprzetworzonych rur oraz wszelkich dodatkowych kosztów: usług i materiałów).

 • ilość towaru podaną jako masa netto (waga brutto po odjęciu wagi opakowania)
 • jednostkę miary według CN (np. litr, liczba sztuk, metry kwadratowe)
 • kod rodzaju transakcji (określa, czy chodzi o transakcję kupna, sprzedaży czy też o przetwarzanie).

Być może będziesz też musiał dostarczyć dodatkowych informacji, takich jak warunki dostawy produktów określone w umowie (np. EXW, CIF, FOB) lub środek transportu (np. transport morski/drogowy/kolejowy).

Zobacz również:

 • Baza danych dotyczących dostępu do rynku – informacje dla firm eksportujących towary z UEEnglish
 • Unijny punkt kontaktowy ds. handlu – informacje na temat taryfy celnej i wymogów stosowanych przez UE w odniesieniu do importu z krajów będących jej partnerami handlowymiespañolfrançaisportuguêsEnglish
 • Baza danych punktu kontaktowego ds. handlu – przepisy UE dotyczące produktów i podatków w państwach członkowskichEnglish

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.