Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Maza apmēra prasības

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Kam tā domāta?

Varat izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, lai iesniegtu prasību pret:

 • citu uzņēmumu,
 • organizāciju,
 • klientu.

Šo procedūru var izmantot prasībām, kuru summa nepārsniedz 5000 eiro (neskaitot izdevumus), visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir alternatīva valstu procedūrām. Šajā procedūrā pieņemts spriedums tiek atzīts un izpildīts citās ES valstīs, un to nevar apstrīdēt (ja vien tas nav pretrunā citam spēkā esošam spriedumam, kas pieņemts citā ES valstī lietā ar tiem pašiem dalībniekiem).

Priekšrocības:

 • jums nav jāiesaista jurists, lai sāktu maza apmēra prasības procedūru,
 • prasību izdosies izskatīt ātrāk,
 • procedūra ir vienkāršāka, īpaši salīdzinājumā ar citām pārrobežu prasībām.

Cik tas maksā?

Principā jums būs jāsamaksā tiesas nodeva , kuru jums atlīdzinās, ja lietā gūsit virsroku.

Pārrobežu gadījumos var gadīties, ka jums būs pašam jāmaksā par veidlapu tulkojumu. Šī maksa tiks atlīdzināta, ja lietā gūsit virsroku.

Kā noris procedūra?

Jūs varat iesniegt prasību, izmantojot maza apjoma prasību procedūrām domātās veidlapas .

 1. Aizpildiet A veidlapuEnglish un nosūtiet to tiesai, kuras jurisdikcijā ir jūsu prasība. Tā varētu atrasties valstī, kur ir reģistrēts jūsu uzņēmums, vai citā iesaistītā ES valstī.
 2. Kad tiesa ir saņēmusi pieteikuma veidlapu, tai jāaizpilda sava daļa atbildes veidlapāEnglish.
 3. Tiesa var jūs aicināt aizpildīt B veidlapuEnglish, ja tai vajadzīga plašāka informācija.
 4. Pēc pieteikuma veidlapas saņemšanas tiesai 14 dienu laikā ir jāpiegādā atbildētājam šīs veidlapas un atbildes veidlapas kopija.
 5. Atbildētājam ir jāaizpilda sava atbildes veidlapasEnglish daļa 30 dienu laikā.
 6. Tiesai jums jānosūta atbildes kopija 14 dienu laikā.
 7. Turklāt tiesai 30 dienu laikā pēc atbildētāja atbildes saņemšanas (ja tāda ir):
 • jāpieņem spriedums par maza apmēra prasību,
 • pēc vajadzības rakstiski jāpieprasa sīkāka informācija no jebkura lietas dalībnieka (jums vai atbildētāja),
 • jāuzaicina puses uz mutisku lietas izskatīšanu (mutiskajā izskatīšanā advokāta klātbūtne nav obligāta).

Prasības rezultāts un izpilde

Par lēmuma izpildi atbildīgās iestādes to izpildīs saskaņā ar valsts noteikumiem.

Tiesa var atteikt lēmuma izpildi tikai tad, ja tas nav saderīgs ar citu spriedumu, kas jau agrāk pieņemts lietā starp jūsu uzņēmumu un atbildētāju par to pašu jautājumu.

Tiesas spriedums būs spēkā visās ES valstīs, izņemot Dāniju.

Vairāk par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

Par maza apmēra prasības celšanu vairāk varat izlasīt lietotāja rokasgrāmatāEnglish.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.