Navigatsioonitee

Ajakohastatud 23/02/2018

Väiksemad kohtuvaidlused

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Millega on tegemist?

Euroopa väiksemate nõuete menetlust saate kasutada selleks, et esitada nõue:

 • teise ettevõtja,
 • organisatsiooni või
 • kliendi suhtes.

Menetlus on mõeldud juhuks, kui teil on vaja esitada kuni 5000 euro suurune nõue (kulusid arvestamata) mis tahes teises ELi riigis, välja arvatud Taanis.

Euroopa väiksemate nõuete menetlus on alternatiiv riikliku menetluse kasutamisele. Selle menetluse raames tehtud otsust tunnustatakse teises ELi riigis ning see tuleb seal ilma vaidlustamise õiguseta täita (välja arvatud juhul, kui see on vastuolus asjaomases teises ELi riigis samade osapoolte suhtes samas asjas juba tehtud otsusega).

Eelised:

 • te ei pea väiksemate nõuete menetluse jaoks palkama advokaati;
 • nõude lahendamine on kiirem;
 • menetlus on eelkõige piiriüleste nõuete puhul lihtsam.

Kui palju see maksab?

Tavaliselt peate maksma menetluskulud , mis hüvitatakse, kui osutute vaidluses võitjaks.

Piiriüleste juhtumite puhul peate tõenäoliselt maksma ka vormide tõlkimise kulud. Ka need hüvitatakse, kui osutute vaidluses võitjaks.

Kuidas menetlus toimib?

Saate nõude esitada, kasutades väiksemate kohtuvaidluste vorme .

 1. Täitke vorm AEnglish (nõudevorm) ja esitage see kohtule, kelle kohtualluvusse juhtum kuulub. Võite nõudevormi esitada kas selle riigi kohtule, kus teie ettevõte on asutatud, või asjaga seotud teise ELi riigi kohtule.
 2. Olles nõude kätte saanud, peab kohus täitma talle ette nähtud osa vastusvormisEnglish.
 3. Kohus võib teil paluda täita vormi BEnglish, kui teilt on vaja saada lisateavet.
 4. 14 päeva jooksul pärast teie nõude saamist peab kohus vastaspoolele esitama ärakirja nõudest ja vastusest.
 5. Vastaspool peab 30 päeva jooksul täitma talle ette nähtud osa vastusvormisEnglish.
 6. Kohus peab mis tahes vastuse ärakirja saatma teile 14 päeva jooksul.
 7. Kohtul on pärast vastaspoolelt vastuse saamist (kui see esitatakse) aega 30 päeva, et
 • teha väiksema nõude kohta otsus,
 • küsida osapooltelt (teilt või vastaspoolelt) lisateavet,
 • kutsuda osapooled suulisele ärakuulamisele (kus osapooli ei pea esindama advokaat).

Nõude ja otsuse täitmise tulemus

Õiguskaitseasutused täidavad kohtuotsuse riiklike õigusnormide alusel.

Kohus saab otsuse täitmisest keelduda ainult juhul, kui see ei ole vastuolus varem teie ettevõtte ja vastaspoole suhtes samas asjas tehtud otsusega.

Otsus kehtib kõikides ELi riikides, välja arvatud Taanis.

Lisateave Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta

Lugege nõude esitamise kohta täpsemalt kasutusjuhendistEnglish.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega vaidluste lahendamine nõuete puhul, mille väärtus ei ületa 2000 eurot.