Navigointipolku

Päivitetty 06/12/2017

Riitojen ratkaiseminen

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Ratkaisu kuluttajan kanssa syntyneeseen riitaan voi löytyä vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelynEnglish avulla. Se on yleensä nopeampaa, yksinkertaisempaa ja kustannuksiltaan edullisempaa kuin asian vieminen tuomioistuimeen. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsitettä käytetään kuvaamaan kaikkia menettelyjä, joissa valitus pyritään ratkaisemaan ilman tuomioistuinkäsittelyä. Sen eri muotoja ovat esimerkiksi välitys, sovittelu, välimiesmenettely ja kuluttaja-asiamiehen tai kuluttajariitalautakunnan palveluiden käyttö.

Joko sinä tai kuluttaja voi pyytää puolueetonta kolmatta osapuolta toimimaan välittäjänä kiistassanne. Tätä puolueetonta ulkopuolista tahoa kutsutaan riidanratkaisuelimeksi. Tämä elin voi ehdottaa ratkaisua riita-asiaan, määrätä molempia osapuolia sitovan ratkaisun tai vain saattaa osapuolet yhteen, jotta nämä keskustelisivat ratkaisusta keskenään.

EU-lainsäädäntö edellyttää, että jäsenmaat arvioivat riidanratkaisuelinten toimintaa, ja niille on asetettu useita laatuvaatimuksia, jotta voidaan varmistaa niiden tehokkuus, oikeudenmukaisuus, puolueettomuus, riippumattomuus ja avoimuus. Ratkaisu saadaan tavallisesti aikaan 90 päivän kuluessa.

Riidanratkaisuelimiin voi turvautua kaikissa sopimusriidoissa, joita yritykselläsi voi olla asiakkaiden kanssa missä tahansa EU:n alueella. Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet eri EU-maissa

Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely säästää oikeudenkäyntikustannuksia sekä helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä kotimaassa ja ulkomailla, verkossa tai muulla tavoin. Se voi myös auttaa yritystä säilyttämään maineensa ja hyvät asiakassuhteensa.

Verkkovälitteinen riidanratkaisu

Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi on tarkoitettu ainoastaan kuluttajien ja yritysten välisten riitojen ratkaisuun.

Jos riita-asiassa on toisena osapuolena verkko-ostoksen tehnyt kuluttaja ja haluat välttää tuomioistuinkäsittelyn, voi verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi auttaa sinua nopeasti ja edullisesti. Foorumin kautta voit tehdä valituksen asiakkaasta (esim. laskun jättäminen maksamatta) tai asiakkaasi voi tehdä valituksen sinusta.

Foorumin interaktiivinen sivusto on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä maksutta. Jokin foorumiin rekisteröityneistä toimivaltaisista riidanratkaisuelimistä ottaa tapauksesi käsiteltäväkseen. Riidanratkaisu tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa.

Ks. infografiikka verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin toiminnasta sekä elinkeinonharjoittajan velvollisuuksista.

Miten järjestelmä toimii?

Jos teet valituksen EU:n verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta, sinun ja asiakkaasi on sovittava vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, joka käsittelee valituksen. Huomaa, että kullakin elimellä on omat sääntönsä ja menettelynsä ja niiden palvelut saattavat olla maksullisia.

Riita-asian käsittelyn aikana riidanratkaisuelin voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja tai asiakirjoja tai kutsua sinut tapaamiseen.

Voit nimetä itsellesi edustajan, joka voi tehdä valituksen tai seurata asiaa puolestasi.

Voit pyytää tietoa tai apua, missä tahansa vaiheessa menettelyä. Jokaisessa EU-maassa on kansallinen yhteyspiste, joka auttaa sinua valituksesi kanssa.

Jotkin yhteyspisteet voivat auttaa vain maiden rajat ylittävissä riita-asioissa.

Linkittäminen verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin (ODR)

Verkkomyyntiä harjoittavan yrityksen sivustolla on oltava linkki verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin. Myös yrityksen sähköpostiosoitteen on oltava selvästi näkyvissä sen verkkosivuilla.

Jos yritys on velvollinen käyttämään jotain tiettyä riidanratkaisuelintä (lainsäädännön, jonkin kaupan alan riidanratkaisujärjestelmän jäsenyyden tai sopimuksen perusteella), sen on

  • sivustollaan tiedotettava tästä riidanratkaisuelimestä kuluttajille ja sisällytettävä riidanratkaisuelin ehtoihinsa
  • tiedotettava kuluttajille tarkoitetuissa ehdoissaan ja sähköpostitarjouksissaan verkkovälitteisestä riidanratkaisufoorumista

Yritys voi luoda linkin verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin web-bannereidemmeEnglish avulla.

 

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.

Apua ja neuvoja

Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely

Tavarantoimittajien ja asiakkaiden riita-asioiden ratkaisu eri EU-maiden välillä (enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset)

Euroopan oikeusasiamies

Tee kantelu EU:n toimielimestä, elimestä, toimistosta tai virastosta.