Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 06/12/2017

Επίλυση διαφορών

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αν έχετε κάποια διαφορά με καταναλωτή και θέλετε να αποφύγετε τη δικαστική διαδικασία, η εναλλακτική επίλυση διαφορώνEnglish μπορεί να είναι η ιδανική λύση για σας. Σε σχέση με την προσφυγή στο δικαστήριο, η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι συνήθως ταχύτερη, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή. Περιλαμβάνει όλους τους τρόπους διεκπεραίωσης καταγγελιών που δεν συνεπάγονται διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, όπως «διαμεσολάβηση», «φιλικό διακανονισμό», «διαιτησία», «συνήγορο του πολίτη» ή «συμβούλιο καταγγελιών».

Είτε εσείς είτε ο καταναλωτής ζητάτε από ένα ουδέτερο τρίτο μέρος να παρέμβει και να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ σας. Αυτό το ουδέτερο τρίτο μέρος ονομάζεται φορέας επίλυσης διαφορών. Ο εν λόγω φορέας μπορεί να προτείνει ή να επιβάλει μια λύση στα δύο μέρη, ή απλώς να τα καλέσει να αναζητήσουν από κοινού λύση σχετικά με την καταγγελία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι φορείς επίλυσης διαφορών αξιολογούνται από τα κράτη μέλη και πρέπει να πληρούν ορισμένα ποιοτικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, δίκαιη, αμερόληπτη, ανεξάρτητη και διαφανής επίλυση των διαφορών σας. Συνήθως οι φορείς καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα εντός 90 ημερών.

Μπορείτε να αποταθείτε σε τέτοιους φορείς για να επιλύσετε όλες τις συμβατικές διαφορές που ενδεχομένως έχετε με πελάτες σας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Βρείτε έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στη χώρα σας.

Χάρη στην εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να εξοικονομείτε τα δικαστικά έξοδα και να πραγματοποιείτε ευκολότερα πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στη χώρα σας ή στο εξωτερικό μέσω του διαδικτύου ή εκτός αυτού. Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε τη φήμη της επιχείρησής σας και τις καλές σας σχέσεις με τους πελάτες.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Η πλατφόρμα αυτή αφορά μόνο την επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Αν έχετε κάποια διαφορά με καταναλωτή σχετικά με ηλεκτρονική αγορά και θέλετε να αποφύγετε τη δικαστική διαδικασία, η πλατφόρμα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί να είναι το κατάλληλο εργαλείο για να επιτύχετε μια γρήγορη και οικονομική λύση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για να υποβάλετε καταγγελία εναντίον ενός πελάτη (π.χ. για μη καταβολή του τιμήματος) ή ο πελάτης σας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να υποβάλει καταγγελία εναντίον σας.

Ο διαδραστικός αυτός ιστότοπος διατίθεται δωρεάν, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ένας από τους αρμόδιους φορείς επίλυσης διαφορών που έχουν καταχωριστεί στην πλατφόρμα θα ειδοποιηθεί και θα διεκπεραιώσει τη διαφορά σας. Όλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν μέσω του διαδικτύου.

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ένα γράφημα για να δείτε συνοπτικά πώς λειτουργεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών και τι υποχρεώσεις έχετε ως έμπορος.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Αφού υποβάλετε καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, εσείς και ο πελάτης σας θα πρέπει να συμφωνήσετε για τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαφορά σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορέας εφαρμόζει δικούς του κανόνες και διαδικασίες, και πιθανόν και δική του τιμολόγηση.

Κατά τη διεκπεραίωση της διαφοράς, ο φορέας επίλυσης διαφορών ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες ή έγγραφα ή να σας καλέσει σε συνάντηση.

Μπορείτε να διορίσετε ένα εκπρόσωπό σας για να σας βοηθήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσετε από άλλο άτομο να υποβάλει την καταγγελία και να παρακολουθεί τη διεκπεραίωσή της για λογαριασμό σας.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες ή βοήθεια. Υπάρχει ένα εθνικό σημείο επαφής σε κάθε χώρα της ΕΕ, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει σε θέματα που σχετίζονται με την καταγγελία σας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα σημεία επαφής μπορούν να σας βοηθήσουν μόνο για διασυνοριακές διαφορές.

Σύνδεση με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ)

Εάν έχετε επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, πρέπει να παρέχετε στον ιστότοπό σας έναν άμεσο σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ΗΕΔ, καθώς και να αναγράφετε ευδιάκριτα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Αν έχετε υποχρέωση (βάσει νόμου, υπαγωγής στο σύστημα ή σύμβασης), να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο φορέα επίλυσης διαφορών, πρέπει:

  • να ενημερώνετε τους καταναλωτές — μέσω του ιστοτόπου σας — σχετικά με τον συγκεκριμένο φορέα επίλυσης διαφορών, καθώς και να τον αναφέρετε στους όρους και τις προϋποθέσεις σας·
  • να ενημερώνετε τους καταναλωτές σχετικά με την πλατφόρμα ΗΕΔ στους όρους και τις προϋποθέσεις σας, καθώς και στις προσφορές που κάνετε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μπορείτε να συνδέεστε με την πλατφόρμα ΗΕΔ μέσω των διαφημιστικών μας πανό στο διαδίκτυο.English

 

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 EUR.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Υποβολή καταγγελίας κατά θεσμικού ή άλλου οργάνου, οργανισμού ή υπηρεσίας  της ΕΕ.