Senast kontrollerat : 16/03/2018

Sena betalningar

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Enligt EU-reglerna kan du kräva dröjsmålsränta av företagskunder som betalar sina fakturor för sent.

Det gäller alla affärstransaktioner med andra företag (också enmansföretag som handlar inom sin oberoende ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet) och myndigheter.

Villkor:

Du får inte ta ut dröjsmålsränta

I EU-länderna får man inte ta ut dröjsmålsränta om kunden omfattas av ett insolvensförfarande.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Finns det ett förfallodatum?

Då kan du ta ut dröjsmålsränta från den första dagen efter förfallodatumet.

Finns det ingen fastställd betalningsperiod i avtalet?

Då blir kunden automatiskt skyldig att betala ränta 30 kalenderdagar efter mottagandet av fakturan eller begäran om betalning.

Om du inte vet när kunden tog emot fakturan kan du ta ut dröjsmålsränta 30 kalenderdagar efter leveransen av tjänsten eller varan.

Om du skickar fakturan till kunden före leveransen av tjänsten eller varan börjar man räkna först efter leveransen.

Hur mycket ränta kan jag ta ut?

Den lagstadgade räntan vid sen betalning är referensräntan plus en tilläggsränta som fastställs av varje enskilt land (minst 8 procent). Myndigheterna får inte fastställa lägre räntesatser. När det gäller krav mellan företag – om ingen överenskommelse nås – gäller den lagstadgade räntan vid sen betalning.

Lagstadgad ränta (procent/år)

Medlemsland 1 januari–30 juni 2018 1 juli–31 december 2017 1 januari–30 juni 2017
Belgien 8,00 8,00 8,00
Bulgarien 10,00 10,00 10,00
Cypern 8,00 8,00 8,00
Danmark 8,05 8,05 8,05
Estland 8,00 8,00 8,00
Finland 8,00 8,00 8,00
Frankrike 8,00 8,00 8,00
Grekland 8,00 8,00 8,00
Irland 8,00 8,00 8,00
Italien 8,00 8,00 8,00
Kroatien 9,09 9,41 9,68
Lettland 8,00 8,00 8,00
Litauen 8,00 8,00 8,00
Luxemburg 8,00 8,00 8,00
Malta 8,00 8,00 8,00
Nederländerna 8,00 8,00 8,00
Polen 9,50 9,50 9,50
Portugal 8,00 8,00 8,00
Rumänien 9,75 9,75 9,75
Slovakien 8,00 8,00 8,00
Slovenien 8,00 8,00 8,00
Spanien 8,00 8,00 8,00
Storbritannien 8,25 8,25 8,25
Sverige 7,50 7,50 7,50
Tjeckien 8,05 8,05 8,05
Tyskland 8,12 8,12 8,12
Ungern 8,90 8,90 8,90
Österrike 8,58 8,58 8,58

I båda fallen gäller de referensräntor som publicerats den 1 januari och den 1 juli för alla transaktioner under de följande sex månaderna. Om din faktura skulle ha betalats den 15 mars gäller alltså den referensränta som fastställdes den 1 januari.
 

Räkna ut räntan

Välj land
Skuldbelopp
Antal dagar sedan betalningsfristen
Totalt belopp (inklusive ränta):   

Mindre företag har nu ett bättre skydd vid affärstransaktioner med större företag eller myndigheter, eftersom de lättare kan vända sig till domstol om de drabbas av grovt oskäliga villkor och metoder.

Ersättning för indrivningskostnader

Utöver räntan har du automatisk rätt till ett schablonbelopp på minst 40 euro som ersättning för indrivningskostnader (förseningsavgift). I vissa EU-länder kan beloppet vara högre och beräknas utifrån värdet på fakturan. Du har också rätt till ytterligare rimlig ersättning från gäldenären för alla indrivningskostnader som är högre än schablonbeloppet och som beror på den sena betalningen (t.ex. advokat och avgifter till inkassoföretag).

E-helpdesk för sena betalningar

Om du vill veta mer om sena betalningar kan du kontakta e-helpdesken: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euen

Kommissionen uppmanar också företag och privatpersoner att berätta om hur direktivet tillämpas i deras land och skicka eventuella exempel på problem med att använda de nya rättigheterna i direktivet.

Nya EU-förordningar

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Europeiska småmålsförfarandet

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: