Sökväg

Uppdaterat 16/01/2018

Sena betalningar

Enligt EU-reglerna kan du kräva dröjsmålsränta av företagskunder som betalar sina fakturor för sent.

Det gäller alla affärstransaktioner med andra företag (också enmansföretag som handlar inom sin oberoende ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet) och myndigheter.

Villkor:

  • Du ska ha fullgjort dina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter.
  • Kunden är ansvarig för dröjsmålet (om det inte beror på omständigheter som står utanför dennes kontroll).

Du får inte ta ut dröjsmålsränta

  • för transaktioner med privatkunder
  • om fakturan gäller skadeersättning (t.ex. från försäkringsbolag).

I EU-länderna får man inte ta ut dröjsmålsränta om kunden omfattas av ett insolvensförfarande.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Finns det ett förfallodatum?

Då kan du ta ut dröjsmålsränta från den första dagen efter förfallodatumet.

  • Om kunden är en myndighet ska du få betalt inom 30 kalenderdagar.
  • Om kunden är ett annat företag ska fakturan betalas inom 60 kalenderdagar, om ni inte uttryckligen har kommit överens om något annat och det inte är grovt oskäligt gentemot dig som fordringsägare.

Finns det ingen fastställd betalningsperiod i avtalet?

Då blir kunden automatiskt skyldig att betala ränta 30 kalenderdagar efter mottagandet av fakturan eller begäran om betalning.

Om du inte vet när kunden tog emot fakturan kan du ta ut dröjsmålsränta 30 kalenderdagar efter leveransen av tjänsten eller varan.

Om du skickar fakturan till kunden före leveransen av tjänsten eller varan börjar man räkna först efter leveransen.

Hur mycket ränta kan jag ta ut?

Den lagstadgade räntan vid sen betalning är referensräntan plus en tilläggsränta som fastställs av varje enskilt land (minst 8 procent). Myndigheterna får inte fastställa lägre räntesatser. När det gäller krav mellan företag – om ingen överenskommelse nås – gäller den lagstadgade räntan vid sen betalning.

Lagstadgad ränta (procent/år)

Medlemsland 1 januari–30 juni 2018 1 juli–31 december 2017 1 januari–30 juni 2017
Belgien 8,00 8,00 8,00
Bulgarien 10,00 10,00 10,00
Cypern 8,00 8,00 8,00
Danmark 8,05 8,05 8,05
Estland 8,00 8,00 8,00
Finland 8,00 8,00 8,00
Frankrike 8,00 8,00 8,00
Grekland 8,00 8,00 8,00
Irland 8,00 8,00 8,00
Italien 8,00 8,00 8,00
Kroatien 9,09 9,41 9,68
Lettland 8,00 8,00 8,00
Litauen 8,00 8,00 8,00
Luxemburg 8,00 8,00 8,00
Malta 8,00 8,00 8,00
Nederländerna 8,00 8,00 8,00
Polen 9,50 9,50 9,50
Portugal 8,00 8,00 8,00
Rumänien 9,75 9,75 9,75
Slovakien 8,00 8,00 8,00
Slovenien 8,00 8,00 8,00
Spanien 8,00 8,00 8,00
Storbritannien 8,25 8,25 8,25
Sverige 7,50 7,50 7,50
Tjeckien 8,05 8,05 8,05
Tyskland 8,12 8,12 8,12
Ungern 8,90 8,90 8,90
Österrike 8,58 8,58 8,58
  • Referensräntan i euroområdet är Europeiska centralbankens viktigaste styrräntaEnglish.
  • I EU-länder som inte har infört euron är referensräntan – den räntesats som bankerna måste betala när de lånar pengar från sin centralbank – den styrränta som fastställs av de nationella centralbankerna.

I båda fallen gäller de referensräntor som publicerats den 1 januari och den 1 juli för alla transaktioner under de följande sex månaderna. Om din faktura skulle ha betalats den 15 mars gäller alltså den referensränta som fastställdes den 1 januari.

 

Räkna ut räntan

Välj land
Skuldbelopp
Antal dagar sedan betalningsfristen
Totalt belopp (inklusive ränta):   

Mindre företag har nu ett bättre skydd vid affärstransaktioner med större företag eller myndigheter, eftersom de lättare kan vända sig till domstol om de drabbas av grovt oskäliga villkor och metoder.

Ersättning för indrivningskostnader

Utöver räntan har du automatisk rätt till ett schablonbelopp på minst 40 euro som ersättning för indrivningskostnader (förseningsavgift). I vissa EU-länder kan beloppet vara högre och beräknas utifrån värdet på fakturan. Du har också rätt till ytterligare rimlig ersättning från gäldenären för alla indrivningskostnader som är högre än schablonbeloppet och som beror på den sena betalningen (t.ex. advokat och avgifter till inkassoföretag).

E-helpdesk för sena betalningar

Om du vill veta mer om sena betalningar kan du kontakta e-helpdesken: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Kommissionen uppmanar också företag och privatpersoner att berätta om hur direktivet tillämpas i deras land och skicka eventuella exempel på problem med att använda de nya rättigheterna i direktivet.

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning. För att vår lokala rådgivare lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.

Hjälp och råd

Europeiska småmålsförfarandet

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro.