Navigacijska pot

Posodobitev 06/12/2017

Plačilna nedisciplina

Kadar poslovna stranka zamuja pri plačilu računov, lahko po predpisih EU podjetje zahteva izplačilo zamudnih obresti.

To velja za vse poslovne transakcije z drugimi podjetji (tudi s samozaposlenimi podjetniki, pod pogojem, da delujejo v okviru svoje samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti ) in z javnimi organi.

Pogoji:

  • pogodbene in zakonske obveznosti podjetja morajo biti izpolnjene,
  • za zamudo je odgovorna poslovna stranka (kadar ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati).

Podjetje nima pravice zahtevati zamudnih obresti:

  • pri poslovanju s potrošniki,
  • pri računih za plačilo odškodnine (na primer zavarovalnicam).

V državah EU se pravilo glede zamudnih obresti ne uporablja, če je poslovna stranka v postopku zaradi insolventnosti.

Kdaj govorimo o zamudi pri plačilu

Plačilni rok je določen

Podjetje lahko zahteva zamudne obresti od prvega dne po poteku roka plačila.

  • Kadar je poslovna stranka javni organ, mora svoje obveznosti poravnati v 30 koledarskih dneh.
  • Kadar je poslovna stranka drugo podjetje, plačilni rok, določen v pogodbi, ne sme biti daljši od 60 koledarskih dni, razen če se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita drugače in če to ni skrajno krivično do podjetja–upnika.

Plačilni rok v pogodbi ni določen

Zamudne obresti zapadejo samodejno v plačilo po 30 koledarskih dneh od prejema računa ali zahtevka za plačilo.

Kadar podjetje nima podatkov o datumu prejema računa, lahko zahteva plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dobave blaga oziroma opravljene storitve.

Kadar podjetje pošlje poslovni stranki račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začne plačilni rok teči šele po dobavi oz. izvedbi.

Zamudne obresti

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je seštevek referenčne obrestne mere in dodatne obrestne mere, ki jo določi vsaka država sama (najmanj 8 %). Javni organi ne smejo določiti nižje obrestne mere. Pri zahtevkih za plačilo zamudnih obresti med podjetji se v primeru, da ni doseženega dogovora, obračuna predpisana obrestna mera zamudnih obresti.

Predpisana obrestna mera (%/leto)

Država članica 1. julij 2017–31. december 2017 1. januar 2017–30. junij 2017 1. julij 2016–31. december 2016
Avstrija 8,58 8,58 8,58
Belgija 8,00 8,00 8,00
Bolgarija 10,00 10,00 10,00
Češka 8,05 8,05 8,05
Ciper 8,00 8,00 8,00
Danska 8,05 8,05 8,05
Estonija 8,00 8,00 8,00
Finska 8,00 8,00 8,00
Francija 8,00 8,00 8,00
Grčija 8,00 8,00 8,00
Hrvaška 9,41 9,68 9,88
Irska 8,00 8,00 8,00
Italija 8,00 8,00 8,00
Latvija 8,00 8,00 8,00
Litva 8,00 8,00 8,00
Luksemburg 8,00 8,00 8,00
Madžarska 8,90 8,90 8,90
Malta 8,00 8,00 8,00
Nemčija 8,12 8,12 8,12
Nizozemska 8,00 8,00 8,00
Poljska 9,50 9,50 9,50
Portugalska 8,00 8,00 8,00
Romunija 9,75 9,75 9,75
Slovaška 8,00 8,00 8,00
Slovenija 8,00 8,00 8,00
Španija 8,00 8,00 8,00
Švedska 7,50 7,50 7,50
Združeno kraljestvo 8,25 8,25 8,50
  • Za referenčno obrestno mero v območju evra se uporablja obrestna mera operacij glavnega refinanciranjaEnglish, ki jo določi Evropska centralna banka.
  • Referenčno obrestno mero (tj. obrestna mera, ki jo mora plačati banka, ko si izposodi denar pri svoji centralni banki) za države EU zunaj območja evra določijo nacionalne centralne banke.

Referenčna obrestna mera (objavljena je vsako leto 1. januarja in 1. julija) velja v enem in drugem primeru za vse transakcije v šestih mesecih po objavi. Če je bil denimo rok za plačilo računa 15. marec, se uporabi referenčna obrestna mera, ki je bila določena 1. januarja.

 

Informativni izračun obresti

Izberite državo
Zapadli znesek
Število dni od poteka plačilnega roka
Skupaj znesek za plačilo (vključno z obrestmi):   

Mala in srednja podjetja so zdaj bolje zavarovana v poslovanju z velikimi podjetji ali javnimi organi in lahko na sodišču laže izpodbijajo zelo krivične pogodbene pogoje in poslovne prakse.

Nadomestilo stroškov izterjave

Podjetje je samodejno upravičeno tudi do minimalnega fiksnega zneska v višini 40 evrov kot nadomestila za stroške izterjave. (V nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji in ga izračunajo glede na vrednost računa.) Od dolžnika lahko zahteva še nadomestilo (v razumnem znesku) za vse stroške izterjave, ki presegajo določeni fiksni znesek in so posledica plačilne nediscipline (npr. plačilo odvetnika ali agencije za izterjavo dolgov).

E-služba za pomoč v zvezi z zamudnimi obrestmi

Za več informacij v zvezi z zamudnimi obrestmi se obrnite na e-službo za pomoč: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Evropska komisija poziva podjetja in državljane, da jo obveščajo o uporabi direktive v svoji državi in da pošljejo dokazila o težavah, ki jih imajo pri uveljavljanju pravic iz direktive.

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno. Vpišite kar največ informacij, ki bodo v pomoč svetovalcu v vašem območju in bo lahko odgovoril hitro in pravilno.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

DaNe

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.

Pomoč in svetovanje

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Reševanje sporov z dobavitelji ali strankami iz druge države EU za zahtevke v vrednosti do 2 000 evrov.