Navigation path

Oppdatert: 16/01/2018

Forsinkelsesrenter

Etter EU-retten kan det når bedriftenes kunder drøyer med å betale sine fakturaer kreves renter for forsinket betaling.

Dette gjelder alle kommersielle transaksjoner med andre bedrifter (inkludert enkeltmannsforetak, forutsatt at de opptrer i løpet av sin selvstendige økonomiske eller faglige aktivitet) og offentlige myndigheter.

Betingelser:

  • du må ha oppfylt dine kontraktsmessige og juridiske forpliktelser
  • kunden er ansvarlig for forsinkelsen (det vil si at den ikke skyldes omstendigheter utenfor hans kontroll).

Du kan ikke kreve forsinkelsesrenter:

  • i transaksjoner med forbrukere
  • hvis fakturaen er for erstatningsutbetaling for skader (for eksempel fra forsikringsselskap).

I EU-land kan du ikke kreve forsinkelsesrenter dersom kunden er under insolvensbehandling.

Når blir betalingen klassifisert som forsinket?

Fast betalingsfrist

Du kan kreve renter fra første dag etter forfall.

  • Hvis kunden din er en offentlig myndighet, skal du motta betaling innen 30 kalenderdager.
  • hvis kunden din er en annen bedrift, kan den kontraktsfestede betalingsfristen ikke overstige 60 kalenderdager, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt og det ikke er grovt urettferdig overfor deg som kreditor.

Er betalingsfristen ikke fastsatt i kontrakten

Renter skal automatisk betales 30 kalenderdager etter mottak av faktura eller betalingsoppfordring.

I tillegg til forfalte renter har du automatisk krav på et fast minimumsbeløp som kompensasjon for inndrivelseskostnader (minst € 40). Du kan sende separate krav for alle resterende inndrivelseskostnader – opptil et rimelig beløp.

Hvis du ikke vet når fakturaen ble mottatt, kan du kreve renter 30 kalenderdager etter at du leverte tjenesten og/eller produktene.

Hvis du sender fakturaen til kunden før du leverer tjenesten og/eller produktet, starter fristen å løpe først etter levering.

Rente for forsinket betaling

Den lovbestemte satsen for forsinkelsesrente består av summen av referansesatsen og en tilleggssats som fastsettes av hvert enkelt land (minst 8 %). Offentlige myndigheter tillates ikke å fastsette lavere rentesatser. For krav mellom næringsdrivende vil – dersom noe annet ikke er avtalt – den lovbestemte satsen for forsinkelsesrente komme til anvendelse.

Lovbestemt rentesats (%/år)

Medlemsstat 1. januar 2018 – 30. juni 2018 1. juli 2017 – 31. desember 2017 1. januar 2017 – 30. juni 2017
Belgia 8,00 8,00 8,00
Bulgaria 10,00 10,00 10,00
Danmark 8,05 8,05 8,05
Estland 8,00 8,00 8,00
Finland 8,00 8,00 8,00
Frankrike 8,00 8,00 8,00
Hellas 8,00 8,00 8,00
Irland 8,00 8,00 8,00
Italia 8,00 8,00 8,00
Kroatia 9,09 9,41 9,68
Kypros 8,00 8,00 8,00
Latvia 8,00 8,00 8,00
Litauen 8,00 8,00 8,00
Luxembourg 8,00 8,00 8,00
Malta 8,00 8,00 8,00
Nederland 8,00 8,00 8,00
Polen 9,50 9,50 9,50
Portugal 8,00 8,00 8,00
Romania 9,75 9,75 9,75
Slovakia 8,00 8,00 8,00
Slovenia 8,00 8,00 8,00
Spania 8,00 8,00 8,00
Storbritannia 8,25 8,25 8,25
Sverige 7,50 7,50 7,50
Tsjekkia 8,05 8,05 8,05
Tyskland 8,12 8,12 8,12
Ungarn 8,90 8,90 8,90
Østerrike 8,58 8,58 8,58
  • Referansesatsen i eurosonen er Den europeiske sentralbankens hovedsats for refinansiering.
  • Referansesatsen (den rentesats bankene må betale når de låner penger fra sin sentralbank) for de EU-land som ikke bruker euro blir fastsatt av de nasjonale sentralbankene.

I begge tilfeller er referansesatsene (offentliggjort 1. januar og 1. juli hvert år) gyldige for alle transaksjoner i de følgende 6 måneder etter offentliggjøring. For eksempel, hvis deb ubetalte fakturaen forfalt til betaling 15. mars, vil den gyldige referansesatsen være den som ble fastsatt 1. januar.

Rentekalkulator

Velg land
Beløp som skyldes
Dager siden betalingsfrist
Samlet beløp som skal betales (inkludert rente):    

For å beskytte små og mellomstore bedrifters og virksomheters transaksjoner med større bedrifter eller offentlige myndigheter har man nå gjort det lettere for bedriftene å påklage svært urimelige vilkår og praksiser til nasjonale domstoler.

Kompensasjon for tilbakekrevingskostnader

I tillegg til den forfalte renten, har du automatisk rett på et fast minimumsbeløp på 40 euro som kompensasjon for innkrevingskostnader. (I noen EU-land kan beløpet være høyere, der verdien på fakturaen brukes som grunnlag). Du har også videre rett på å få en rimelig kompensasjon fra debitoren for innkrevingskostnader som overgår det faste beløpet, og er pådratt grunnet sen betaling (f.eks. kostnader ved bruk av advokat eller inkassobyrå).

e-brukerstøtte ved forsinket betaling

For mer informasjon om forsinket betaling kan du kontakte e-brukerstøtten: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Kommisjonen inviterer også bedrifter og borgere til å dele informasjon om anvendelsen av direktivet i deres egne land, og til å sende bevis på problemer de opplever når de forsøker å dra nytte av rettighetene som følger av direktivet.

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelpetjenester

European Small Claims Procedure

Kommersiell tvist med en leverandør eller kunde fra et annet EU-land? For krav på inntil 2000 euro kan du bruke European Small Claims Procedure EU-prosedyre for småkrav) for å kreve inn pengene dine uten problemer.