Navigācijas ceļš

Atjaunināts 16/01/2018

Novēlots maksājums

Saskaņā ar ES tiesību aktiem par visiem maksājumiem, kurus klients veicis novēloti, var prasīt kavējuma procentus.

Šis noteikums attiecas uz visiem tirdzniecības darījumiem ar citiem uzņēmumiem (arī ar individuāliem uzņēmējiem, ja vien tierīkojas savas neatkarīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros) un publiskām iestādēm.

Nosacījumi:

  • jābūt izpildītām jūsu līgumsaistībām un likumā paredzētajiem pienākumiem;
  • kavējums ir noticis klienta vainas dēļ (proti, kavējums nav radies no klienta gribas neatkarīgu apstākļu dēļ).

Kavējuma procentus nav tiesību prasīt šādos gadījumos:

  • darījumos ar patērētājiem;
  • ja rēķins attiecas uz kompensācijas maksājumiem par zaudējumiem (piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām).

ES valstīs kavējuma procentus nepiedzen, ja klientam tiek piemērota maksātnespējas procedūra.

Kad maksājums tiek uzskatīts par novēlotu?

Noteikts maksājuma termiņš

Tad procentus var prasīt no pirmās dienas, kas seko noteiktajam termiņam.

  • Ja klients ir publiska iestāde, tam maksājums ir jāveic 30 kalendāro dienu laikā.
  • Ja jūsu klients ir cits uzņēmums, līgumā noteiktais maksājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 60 kalendārās dienas, ja vien neesat skaidri vienojušies par ko citu un ja šī vienošanās nav acīmredzami netaisnīga pret jums kā kreditoru.

Maksājuma termiņš nav paredzēts līgumā

Ja pagājušas 30 kalendārās dienas pēc rēķina vai maksājuma pieprasījuma saņemšanas, automātiski ir jāmaksā procenti.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam preci vai pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Procenti par novēlotu maksājumu

Likumdošanā paredzētā kavējuma procentu likme atbilst bāzes likmes un papildu likmes summai, un to nosaka katra dalībvalsti pati (minimālā likme ir 8 %). Publiskas iestādes nedrīkst noteikt zemākas procentu likmes. Attiecībā uz uzņēmumu prasībām pret citiem uzņēmumiem (B2B) – ja vienošanās nav panākta, tiks piemēroti likumdošanā noteiktie novēlota maksājuma procenti.

Likumdošanā paredzētā procentu likme (% gadā)

Dalībvalsts 2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. Jūnijs 2017. g. 1. jūlijs – 2017. g. 31. decembris 2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 30. Jūnijs
Apvienotā Karaliste 8,25 8,25 8,25
Austrija 8,58 8,58 8,58
Beļģija 8,00 8,00 8,00
Bulgārija 10,00 10,00 10,00
Čehija 8,05 8,05 8,05
Dānija 8,05 8,05 8,05
Francija 8,00 8,00 8,00
Grieķija 8,00 8,00 8,00
Horvātija 9,09 9,41 9,68
Igaunija 8,00 8,00 8,00
Itālija 8,00 8,00 8,00
Īrija 8,00 8,00 8,00
Kipra 8,00 8,00 8,00
Latvija 8,00 8,00 8,00
Lietuva 8,00 8,00 8,00
Luksemburga 8,00 8,00 8,00
Malta 8,00 8,00 8,00
Nīderlande 8,00 8,00 8,00
Polija 9,50 9,50 9,50
Portugāle 8,00 8,00 8,00
Rumānija 9,75 9,75 9,75
Slovākija 8,00 8,00 8,00
Slovēnija 8,00 8,00 8,00
Somija 8,00 8,00 8,00
Spānija 8,00 8,00 8,00
Ungārija 8,90 8,90 8,90
Vācija 8,12 8,12 8,12
Zviedrija 7,50 7,50 7,50
  • Bāzes likme eirozonā ir Eiropas Centrālās bankas galvenā refinansēšanas likmeEnglish.
  • Šo bāzes likmi (procentu likmi, kas bankām jāmaksā, kad tās aizņemas naudu no savas valsts centrālās bankas) ES valstīm, kurās nelieto eiro, nosaka valstu centrālās bankas.

Abos gadījumos bāzes likmes, kas publicētas katra gada 1. janvārī un 1. jūlijā, ir piemērojamas visiem darījumiem turpmāko sešu mēnešu laikā. Piemēram, ja nesamaksātā rēķina termiņš bija 15. martā, piemērojamā bāzes likme ir tā, kas noteikta 1. janvārī.

 

Procentu kalkulators

Izvēlieties valsti
Parāda summa
Cik dienas pagājušas pēc maksājuma termiņa beigām
Kopsumma (ieskaitot procentus):   

Lai palīdzētu aizsargāt MVU un citus uzņēmumus komercdarījumos ar lieliem uzņēmumiem vai publiskām iestādēm, tagad uzņēmumi var vieglāk apstrīdēt klaji netaisnīgus noteikumus un praksi valsts tiesā.

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus kavējuma procentiem jums automātiski ir tiesības uz minimālo fiksēto summu 40 EUR apmērā – atgūšanas izmaksu kompensāciju. (Dažās ES valstīs šī summa var būt augstāka un atkarīga no rēķina vērtības.) Jums ir tiesības no parādnieka papildus saņemt arī saprātīga apjoma kompensāciju par atgūšanas izmaksām, kas pārsniedz šo fiksēto summu un ir radušās saistībā ar maksājuma kavējumu (piemēram, maksa juristam vai parādu iekasēšanas aģentūrai).

Elektronisks palīdzības dienests attiecībā uz novēlotiem maksājumiem

Ja vēlaties uzzināt vairāk par novēlotiem maksājumiem, varat sazināties ar palīdzības dienestu: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisija arī aicina uzņēmumus un iedzīvotājus dalīties informācijā par direktīvas piemērošanu viņu valstī un gadījumā, ja rodas problēmas īstenot tiesības, ko piešķir minētā direktīva, atsūtīt pierādījumus.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.