Navigacijski put

Posljednji put provjereno 16/03/2018

Kašnjenje u plaćanju

Od 30. ožujka 2019. cjelokupno zakonodavstvo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako se ratificiranim sporazumom o povlačenju utvrdi drugi datum ili Europsko vijeće i Ujedinjena Kraljevina jednoglasno odluče produljiti dvogodišnje razdoblje pregovora. Dodatne informacije o pravnim posljedicama za poduzeća:

U skladu sa zakonodavstvom EU-a, kada poslovni klijenti kasne u plaćanju računa, moguće je zatražiti zatezne kamate.

To se odnosi na sve poslovne transakcije s drugim društvima (uključujući trgovce pojedince, pod uvjetom da posluju u okviru samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti) i tijelima javne vlasti.

Uvjeti:

  • ispunjenje vaših ugovornih i zakonskih obveza
  • klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. kašnjenje nije uzrokovano okolnostima izvan njegove kontrole).

Zatezna kamata ne može se zatražiti:

  • u transakcijama s potrošačima;
  • ako je račun izdan u cilju naknade za štetu (npr. u slučaju osiguravajućih društava).

U državama članicama EU-a zatezne kamate ne primjenjuju se ako je klijent u stečajnom postupku.

Kada se plaćanje smatra zakašnjelim?

Utvrđeni rok za plaćanje

Kamatnu stopu možete zatražiti od prvog dana nakon datuma dospijeća.

  • Ako je vaš klijent javno tijelo, dužan vam je platiti u roku od 30 kalendarskih dana.
  • Ako je vaš klijent drugo društvo, razdoblje za plaćanje utvrđeno u ugovoru ne smije biti duže od 60 kalendarskih dana, osim ako ste izričito dogovorili drugi rok i pod uvjetom da to nije posebno nepravedno za vas kao vjerovnika.

Razdoblje plaćanja nije utvrđeno u ugovoru

Kamata postaje automatski naplativa 30 kalendarskih dana nakon primitka računa ili zahtjeva za plaćanje.

Ako ne znate kada je račun zaprimljen, možete zatražiti kamate 30 kalendarskih dana nakon što ste obavili uslugu i/ili dostavili proizvode.

Ako vašem klijentu pošaljete račun prije no što obavite uslugu i/ili dostavite proizvod, razdoblje se računa tek nakon obavljanja usluge / dostave proizvoda.

Zatezne kamate

Zakonska zatezna kamata sastoji se od zbroja referentne stope i dodatne stope koju utvrđuje svaka pojedina zemlja (najmanje 8 %). Javna tijela ne smiju utvrđivati niže kamatne stope. U postupcima u slučaju trgovačkih ugovora, ako se ne postigne sporazum, primijenit će se zakonska zatezna kamata.

Zakonska zatezna kamata (%/godina)

Država članica 1. siječnja 2018. – 30. lipnja 2018. 1. srpnja 2017. – 31. prosinca 2017. 1. siječnja 2017. – 30. lipnja 2017.
Austrija 8,58 8,58 8,58
Belgija 8,00 8,00 8,00
Bugarska 10,00 10,00 10,00
Cipar 8,00 8,00 8,00
Češka 8,05 8,05 8,05
Danska 8,05 8,05 8,05
Estonija 8,00 8,00 8,00
Finska 8,00 8,00 8,00
Francuska 8,00 8,00 8,00
Grčka 8,00 8,00 8,00
Hrvatska 9,09 9,41 9,68
Irska 8,00 8,00 8,00
Italija 8,00 8,00 8,00
Latvija 8,00 8,00 8,00
Litva 8,00 8,00 8,00
Luksemburg 8,00 8,00 8,00
Mađarska 8,90 8,90 8,90
Malta 8,00 8,00 8,00
Nizozemska 8,00 8,00 8,00
Njemačka 8,12 8,12 8,12
Poljska 9,50 9,50 9,50
Portugal 8,00 8,00 8,00
Rumunjska 9,75 9,75 9,75
Slovačka 8,00 8,00 8,00
Slovenija 8,00 8,00 8,00
Španjolska 8,00 8,00 8,00
Švedska 7,50 7,50 7,50
Ujedinjena Kraljevina 8,25 8,25 8,25
  • Referentna stopa u europodručju glavna je stopa refinanciranjaEnglish Europske središnje banke.
  • Referentnu stopu (kamatna stopa koju banke moraju platiti kada posuđuju novac od svoje središnje banke) za države članice EU-a u kojima se ne upotrebljava euro određuju nacionalne središnje banke.

U oba slučaja referentne stope (objavljene 1. siječnja i 1. srpnja svake godine) vrijede za sve transakcije tijekom sljedećih 6 mjeseci nakon objave. Na primjer, ako vaš neplaćeni račun dospijeva 15. ožujka, vrijedi referentna stopa utvrđena 1. siječnja.
 

Izračun kamatne stope

Odaberite zemlju
Neplaćeni iznos
Koliko je dana proteklo od roka za plaćanje
Ukupan iznos koji je potrebno platiti (uključujući kamate):   

Kako bi se MSP-ovima i drugim poduzećima pomoglo u poslovnim transakcijama s većim poduzećima ili tijelima javne vlasti, poduzeća sada lakše mogu osporiti posebno nepravedne uvjete i praksu pred nacionalnim sudovima.

Naknada za troškove naplate

Osim na pripadajuće kamate automatski imate pravo i na utvrđeni iznos za naknadu troškova naplate (minimalno 40 EUR). (U nekim zemljama EU-a taj iznos može biti veći tj. izračunan ovisno o vrijednosti na računu). Imate i pravo od dužnika dobiti razumnu naknadu za sve troškove naplate koji prelaze taj fiksni iznos i pretrpljeni su zbog kašnjenja u plaćanju (osim odvjetničkih naknada / naknada agencija za naplatu potraživanja).

E-služba za podršku u slučaju kašnjenja u plaćanju

Za više informacija o kašnjenju u plaćanju  možete se obratiti e-službi za podršku: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisija također poziva poduzeća i građane da razmijene informacije o primjeni Direktive u svojim zemljama i dostave dokaze o problemima s kojima su se susreli pri ostvarivanju prava zajamčenih Direktivom.

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Riješite sporove u vrijednosti do 2000 eura s dobavljačima ili klijentima iz druge države članice EU-a.