Navigatsioonitee

Ajakohastatud 16/01/2018

Hilinenud maksed

Kui ärikliendid hilinevad oma arvete tasumisega, saab ELi õiguse kohaselt nõuda viivist.

See kehtib teiste ettevõtjate (sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad, tingimusel, et nad tegelevad iseseisva majandus- või kutsetegevusega) ning riigiasutustega tehtavate kõigi äritehingute puhul.

Tingimused:

  • peate olema täitnud oma lepingujärgsed ja õiguspärased kohustused;
  • klient on viivituse eest vastutav (see tähendab, et viivitus ei ole tingitud asjaoludest, mille üle tal puudub kontroll).

Viivist ei saa nõuda järgmistel juhtudel:

  • tehingud tarbijatega;
  • kui arve on esitatud kahjuhüvitise maksmiseks (näiteks kindlustusseltsi poolt).

ELi liikmesriikides ei rakendata viiviseid, kui kliendi suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus.

Millisel juhul on makse käsitatav hilisena?

Kindlaksmääratud maksetähtpäev

Võite nõuda viivist alates maksetähtpäevale järgnevast päevast.

  • Kui teie klient on riigiasutus, tuleb teile maksta 30 kalendripäeva jooksul.
  • Kui teie klient on teine ettevõtja, ei tohi lepinguga ette nähtud maksetähtaeg olla pikem kui 60 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui leppisite selgesõnaliselt kokku teisiti ja see ei ole teie kui võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane.

Maksetähtaeg ei ole lepingus kindlaks määratud

Viivist on õigus saada automaatselt pärast 30 kalendripäeva möödumist arve või maksetaotluse kättesaamisest.

Kui te ei tea, millal arve kätte saadi, võite viivist nõuda 30 kalendripäeva möödumisel kaupade kättetoimetamisest või teenuse osutamisest.

Kui saadate kliendile arve enne kaupade tarnimist või teenuste osutamist, siis saate viivist nõuda alles pärast kaupade kättetoimetamist või teenuste osutamist.

Viivis

Seadusjärgne viivis on viiteintressimäära ja lisaintressimäära summa, mille kehtestab iga liikmesriik ise (minimaalselt 8%). Riigiasutustel ei ole lubatud määrata madalamaid intressimäärasid. Ettevõtjatevaheliste nõuete puhul – kui kokkuleppele ei jõuta – kohaldatakse seadusjärgset viivist.

Seadusjärgne viivis (%/aasta)

Liikmesriik 1. jaanuar 2018 – 30. juuni 2018 1. juuli 2017 – 31. detsember 2017 1. jaanuar 2017 – 30. juuni 2017
Austria 8,58 8,58 8,58
Belgia 8,00 8,00 8,00
Bulgaaria 10,00 10,00 10,00
Eesti 8,00 8,00 8,00
Hispaania 8,00 8,00 8,00
Horvaatia 9,09 9,41 9,68
Iirimaa 8,00 8,00 8,00
Itaalia 8,00 8,00 8,00
Kreeka 8,00 8,00 8,00
Küpros 8,00 8,00 8,00
Läti 8,00 8,00 8,00
Leedu 8,00 8,00 8,00
Luksemburg 8,00 8,00 8,00
Madalmaad 8,00 8,00 8,00
Malta 8,00 8,00 8,00
Poola 9,50 9,50 9,50
Portugal 8,00 8,00 8,00
Prantsusmaa 8,00 8,00 8,00
Rootsi 7,50 7,50 7,50
Rumeenia 9,75 9,75 9,75
Saksamaa 8,12 8,12 8,12
Slovakkia 8,00 8,00 8,00
Sloveenia 8,00 8,00 8,00
Soome 8,00 8,00 8,00
Taani 8,05 8,05 8,05
Tšehhi Vabariik 8,05 8,05 8,05
Ungari 8,90 8,90 8,90
Ühendkuningriik 8,25 8,25 8,25
  • Euroalal on viiteintressimääraks Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute intressimäärEnglish.
  • ELi liikmesriikide puhul, mille rahaühik ei ole euro, määravad viiteintressimäära – s.o intressimäära, mille pangad peavad tasuma, kui nad laenavad raha oma keskpangalt – asjaomaste riikide keskpangad.

Mõlemal juhul kehtivad iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil avaldatud viiteintressimäärad kõigi tehingute puhul, mis toimuvad avaldamisele järgneva 6 kuu jooksul. Näiteks kui maksmata arve tuli tasuda 15. märtsiks, kehtib selle puhul 1. jaanuaril määratud viiteintressimäär.

 

Viivisekalkulaator

Valige riik
Võlgnetav summa
Maksetähtpäevast möödunud päevade arv
Tasumisele kuuluv kogusumma (sealhulgas viivised):   

Selleks et kaitsta väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid nende äritehingutes suuremate ettevõtjate või riigiasutustega, on ettevõtjatel nüüd võimalik ülimalt ebaõiglasi tingimusi ja tavasid siseriiklikes kohtutes kergemini vaidlustada.

Võlgade sissenõudmiskulude hüvitamine

Lisaks viivisele on teil automaatselt õigus saada võlgade sissenõudmiskulude hüvitamiseks kindlaksmääratud summa (minimaalselt 40 eurot). Mõnes riigis arvutatakse see arve summa põhjal ja võib seega olla suurem. Teil on õigus taotleda võlgnikult mõistlikku lisahüvitist, et katta viibinud makse tõttu tekkinud ja minimaalset summat ületavad sissenõudmiskulud (nt juristi / inkassofirma tasud).

Hilinenud maksete e-kasutajatugi

Lisateabe saamiseks hilinenud maksete kohta võite võtta ühendust e-kasutajatoega: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisjon kutsub ettevõtjaid ja kodanikke üles jagama teavet direktiivi kohaldamise kohta oma riigis ning saatma mis tahes tõendeid probleemide kohta, mis on ilmnenud direktiiviga antud õiguste kohaldamisel.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega vaidluste lahendamine nõuete puhul, mille väärtus ei ületa 2000 eurot.