Cesta

Aktualizováno 16/01/2018

Zpožděné platby

Pokud vám odběratel neuhradí do data splatnosti vámi fakturovanou částku, můžete podle práva EU požadovat úrok z prodlení.

To se vztahuje na všechny obchodní transakce s podniky(i s živnostníky, pokud vykonávají nezávislou hospodářskou nebo odbornou činnost) i  s orgány veřejné moci.

Podmínky:

  • splnili jste své smluvní a zákonné povinnosti
  • prodlení vzniklo vinou odběratele (tedy nikoliv z důvodu okolností, které nemohl ovlivnit).

Na úroky z prodlení nemáte nárok:

  • u transakcí se spotřebiteli
  • pokud je fakturace vystavena na náhradu škody (např. od pojišťovny).

V zemích EU nelze úroky z prodlení vymáhat, pokud je odběratel v úpadkovém řízení.

Kdy je platba považována za zpožděnou?

Lhůta splatnosti byla pevně stanovena

O úroky z prodlení můžete požádat od prvního dne po datu splatnosti.

  • Pokud je vaším zákazníkem orgán veřejné moci, musí vám fakturu uhradit do 30 kalendářních dnů.
  • Pokud je vaším zákazníkem podnik, nesmí lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě přesáhnout 60 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy jste výslovně souhlasili s jinými podmínkami, a za předpokladu, že to není výrazně v neprospěch vás jako věřitele.

Lhůta splatnosti není ve smlouvě stanovena

Úrok z prodlení je automaticky splatný 30 kalendářních dnů po obdržení faktury nebo žádosti o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

Úroky z prodlení

Zákonný úrok z prodlení se skládá z referenční sazby a dodatečné sazby stanovené národní centrální bankou dané země (nejméně 8 %). Orgány veřejné moci nejsou oprávněny stanovit nižší úrokové sazby. Pro obchodní operace mezi podniky se u zpožděných plateb v případě, že se strany nedohodnou, použije zákonný úrok.

Sazba zákonného úroku (v % za rok)

Členský stát 1. ledna 2018 až 30. června 2018 července 2017 – 31. prosince 2017 1. ledna 2017 až 30. června 2017

Belgie
8,00 8,00 8,00
Bulharsko 10,00 10,00 10,00
Česká republika 8,05 8,05 8,05
Dánsko 8,05 8,05 8,05
Estonsko 8,00 8,00 8,00
Finsko 8,00 8,00 8,00
Francie 8,00 8,00 8,00
Chorvatsko 9,09 9,41 9,68
Irsko 8,00 8,00 8,00
Itálie 8,00 8,00 8,00
Litva 8,00 8,00 8,00
Lotyšsko 8,00 8,00 8,00
Lucembursko 8,00 8,00 8,00
Kypr 8,00 8,00 8,00
Maďarsko 8,90 8,90 8,90
Malta 8,00 8,00 8,00
Německo 8,12 8,12 8,12
Nizozemsko 8,00 8,00 8,00
Polsko 9,50 9,50 9,50
Portugalsko 8,00 8,00 8,00
Rakousko 8,58 8,58 8,58
Řecko 8,00 8,00 8,00
Rumunsko 9,75 9,75 9,75
Slovensko 8,00 8,00 8,00
Slovinsko 8,00 8,00 8,00
Španělsko 8,00 8,00 8,00
Spojené království 8,25 8,25 8,25
Švédsko 7,50 7,50 7,50
  • Referenční sazbou v eurozóně je úroková sazba používaná Evropskou centrální bankou pro její hlavní refinanční sazbuEnglish.
  • Referenční sazbu (tj. úrokovou sazbu, kterou musí platit banky při půjčování peněz z centrální banky) stanoví v zemích EU, které nejsou členy eurozóny, národní centrální banka daného státu.

V obou případech platí referenční sazby (zveřejňované každoročně 1. ledna a 1. července) pro všechny transakce, které proběhnou během 6 měsíců po zveřejnění sazby. Pokud byla například nezaplacená faktura splatná 15. března, vztahuje se na ni referenční sazba stanovená 1. ledna.

 

Kalkulačka pro výpočet úroků

Zvolte zemi
Dlužná částka
Počet dní po splatnosti
Celková splatná částka (včetně úroků):   

S cílem chránit malé a střední podniky při obchodních transakcích s většími podniky nebo orgány veřejné moci mohou nyní firmy snadněji napadnout zjevně nespravedlivé podmínky a praktiky u vnitrostátních soudů.

Náhrada nákladů spojených s vymáháním

Kromě úroku máte automaticky nárok na minimální pevnou částku (40 eur) jako náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky. (V některých zemích může tato částka být vyšší, protože se vypočítává na základě hodnoty faktury). Můžete také požadovat na dlužníkovi přiměřenou náhradu za veškeré náklady spojené s vymáháním, které tuto pevnou částku přesahují a které vám vznikly v souvislosti s opožděnou platbou dlužníka (např. poplatky za pověření advokáta či za využití služeb společnosti vymáhající pohledávky).

Elektronická asistenční služba

Další informace týkající se pozdních plateb  získáte od asistenční služby E-Helpdesk: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komise rovněž vyzývá podniky i jednotlivce, aby informace o používání této směrnice šířili ve své zemi a aby Komisi informovali o potížích při uplatňování práv, která jim ze směrnice vyplývají, případně aby zasílali související podklady a důkazy.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše do 2 000 eur.