Навигационна пътека

Актуализация 16/01/2018

Просрочени плащания

Съгласно правото на ЕС лихви за просрочени плащания могат да се изискват винаги, когато бизнес клиенти не плащат фактурите си навреме.

Това важи за всички търговски сделки с други предприятия (включително еднолични търговци, при условие че те действат в рамките на своята независима икономическа или професионална дейност) и публични органи.

Условия:

  • трябва да сте изпълнили вашите договорни и законови задължения;
  • клиентът е отговорен за забавянето (т.е. то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол).

Не можете да изисквате лихви за просрочено плащане:

  • при сделки с потребители;
  • ако фактурата е за компенсационни плащания за щети (например от застрахователни компании).

В държавите от ЕС не се начисляват лихви за просрочено плащане, ако клиентът е в производство по несъстоятелност.

Кога едно плащане се определя като просрочено?

Определен краен срок за плащане

Можете да изисквате лихва от първия ден след крайния срок.

  • Ако клиентът ви е публичен орган, трябва да ви се плати в рамките на 30 календарни дни.
  • Ако клиентът ви е предприятие, срокът за плащане, определен в договора, не може да надхвърля 60 календарни дни, освен ако изрично сте се споразумели за друго и то не е изключително несправедливо към вас като кредитор.

Срокът за плащане не е определен в договора

Лихвите започват да се начисляват автоматично след 30 календарни дни от получаването на фактурата или искането за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва от момента на доставка.

Лихви за просрочени плащания

Законната лихва за просрочени плащания е сумата от референтния лихвен процент и допълнителен лихвен процент, като тя се определя от всяка страна (минимум 8 %). Публичните органи нямат право да определят по-ниски лихвени проценти. За искове от предприятия към предприятия — ако не бъде постигнато споразумение — ще се прилага законната лихва за просрочено плащане.

Законна лихва за забавяне на плащане (% годишно)

Държава членка 1 януари 2018 г. — 30 юни 2018 г. 1 юли 2017 – 31 декември 2017 г. 1 януари 2017 г. — 30 юни 2017 г.
Австрия 8,58 8,58 8,58
Белгия 8,00 8,00 8,00
България 10,00 10,00 10,00
Германия 8,12 8,12 8,12
Гърция 8,00 8,00 8,00
Дания 8,05 8,05 8,05
Естония 8,00 8,00 8,00
Ирландия 8,00 8,00 8,00
Испания 8,00 8,00 8,00
Италия 8,00 8,00 8,00
Кипър 8,00 8,00 8,00
Латвия 8,00 8,00 8,00
Литва 8,00 8,00 8,00
Люксембург 8,00 8,00 8,00
Малта 8,00 8,00 8,00
Нидерландия 8,00 8,00 8,00
Обединено кралство 8,25 8,25 8,25
Полша 9,50 9,50 9,50
Португалия 8,00 8,00 8,00
Румъния 9,75 9,75 9,75
Словакия 8,00 8,00 8,00
Словения 8,00 8,00 8,00
Унгария 8,90 8,90 8,90
Финландия 8,00 8,00 8,00
Франция 8,00 8,00 8,00
Хърватия 9,09 9,41 9,68
Чешка република 8,05 8,05 8,05
Швеция 7,50 7,50 7,50
  • Референтният лихвен процент в еврозоната е основната лихва по рефинансиранеEnglish на Европейската централна банка.
  • Референтният лихвен процент (лихвеният процент, който банките трябва да плащат, когато вземат назаем пари от централната банка) за страните от ЕС, които не използват еврото, се определя от националните централни банки.

И в двата случая референтните лихвени проценти (публикувани на 1 януари и 1 юли всяка година) са валидни за всички трансакции през 6-те месеца след тяхното публикуване. Ако например вашата фактура трябва да бъде платена на 15 март, валидният референтен лихвен процент е публикуваният на 1 януари.

 

Калкулатор на лихвите

Изберете държава
Дължима сума
Дни след срока за плащане
Обща дължима сума (включително лихви):   

С оглед на по-добрата защита на МСП и други предприятия при търговските им сделки с по-големи компании или публични органи, предприятията вече могат по-лесно да оспорват пред националните съдилища договорни условия и практики, които са явно несправедливи.

Обезщетение за разноските по събирането

В допълнение към дължимата лихва, имате автоматично право на еднократна сума в размер на минимум 40 евро като компенсация за разноските по събирането. (В някои страни от ЕС сумата може да бъде по-висока, като тя се изчислява в зависимост от стойността на фактурата). Също така имате право на допълнителна компенсация (в разумен размер) от длъжника за разноски по събирането, които превишават тази еднократна сума и се дължат на забавеното плащане (например такси за адвокат/агенция за събиране на вземания).

Електронно бюро за помощ при просрочени плащания

За повече информация за просрочените плащания можете да се свържете със специализираното електронно бюро: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Комисията също така приканва предприятията и гражданите да споделят информация относно прилагането на Директивата в техните страни и да изпращат информация за проблеми при прилагането на правата, предоставени с Директивата.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети